กำลังแสดงโพสต์จาก 2019แสดงทั้งหมด
ตีงูให้กากิน หมายถึงอะไร ?
ตาลยอดด้วน หมายถึงอะไร ?
ตาบอดได้แว่น หมายถึงอะไร ?
ตีตนก่อนไข้ หมายถึงอะไร ?
ตีงูให้หลังหัก หมายถึงอะไร ?
ติเรือทั้งโกลน หมายถึงอะไร ?
ตำข้าวสารกรอกหม้อ หมายถึงอะไร ?
ตาบอดคลำช้าง หมายถึงอะไร ?
ตัดหางปล่อยวัด หมายถึงอะไร ?
ตักน้ำรดหัวตอ หมายถึงอะไร ?
ตกกระไดพลอยโจน หมายถึงอะไร ?
ได้ทีขี่แพะไล่ หมายถึงอะไร ?
ดีดลูกคิดรางแก้ว หมายถึงอะไร ?
ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ หมายถึงอะไร ?
ซื่อเหมือนแมวนอนหวด หมายถึงอะไร ?
ชุบมือเปิบ หมายถึงอะไร ?
ชี้นกบนปลายไม้ หมายถึงอะไร ?
ผัวหาบ เมียคอน หมายถึงอะไร ?
ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ หมายถึงอะไร ?
ชักหน้าไม่ถึงหลัง หมายถึงอะไร ?
Tesla Powerwall คืออะไร?
จุดไต้ตำตอ หมายถึงอะไร ?
จับเสือมือเปล่า หมายถึงอะไร ?
จับแพะชนแกะ หมายถึงอะไร ?
จับงูข้างหาง หมายถึงอะไร ?