ติเรือทั้งโกลน หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ติเรือทั้งโกลน ติโขนยังไม่ได้ทรงเครื่อง.  นั้นหมายถึง (สำ) ก. ตำหนิสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จหรือที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร, ติพล่อย ๆ ไปเสียก่อนที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร, มักใช้เข้าคู่กับ ติโขนยังไม่ได้แต่งตัว เป็น ติเรือทั้งโกลน ติโขนยังไม่ได้แต่งตัว. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

สำนวนไทยที่กล่าวว่า “ติเรือทั้งโกลน ติโขนยังไม่ได้ทรงเครื่อง” นั้นจึงหมาถึงการติมั่วซั่วการติสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จหรือยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ก็ติไปก่อน โดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะดีหรือไม่ดีคนที่คิดลบก็มักจะมองอย่างอื่นในแง่ลบไปเสียทั้งหมด คนอื่นทำอะไรก็มีแต่ติเตียนไว้ก่อนเสมอ โดยไม่สนใจอะไรเลย คนเช่นนี้มักจะเป็นคนที่ไม่เคยทำอะไรนอกจากติคนอื่นและเป็นผู้ที่ไม่รู้จริง มักอวดรู้มากกว่าที่จะลงมือปฏิบัติ ดังนั้นคำพูดของคนประเภทนี้จึงมักไม่น่าให้ความเชื่อถือ และเอามาเป็นสาระ หรือสนใจอะไร
ที่มาของสำนวน ติเรือทั้งโกลนนั้นในการสร้างเรือในสมัยก่อนนั้นจะมีการใช้ท่อนซุงทั้งท่อน เลื่อยปีกไม้ออก แล้วเจียนหัวท้ายให้แหลมให้ดูมีลักษณะคล้ายเรือเราเรียกว่าโกลน ก่อนที่จะมีการขุดลงไปในท่อนซุงและตัดเซาะให้มีรายละเอียดที่สวยงาม ซึ่งคนที่มักติก็จะติโน่นตินี้ในตอนที่ยังไม่ได้เริ่มขุดแต่งอะไรเลย จึงเป็นที่มาของสำนวน ติเรือทั้งโกลนนั่นเอง


  • ติ หมายถึง ก. ชี้ข้อบกพร่อง.
  • เรือ หมายถึง  น. ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในนํ้า มักทำด้วยวิธีขุดไม้ทั้งต้นหรือนำกระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มาประกอบกันเข้า
  • ทั้ง หมายถึง ว. ทั้งที่ เช่น ทำทั้งรู้ ๆ กินทั้งจืด ๆ ล้มทั้งยืน
  • โกลน หมายถึง ก. เรียกเรือที่ทำจากซุงเพียงเปิดปีกเจียนหัวเจียนท้ายเป็นเลา ๆ พอให้มีลักษณะคล้ายเรือแต่ยังไม่ได้ขุด ว่า เรือโกลน.

ตัวอย่างการใช้งานสำนวนไทยที่กล่าวว่า “ติเรือทั้งโกลน”

1. นวนิยายเรื่องนี้เพิ่งจะเริ่มได้เพียง ๒ ตอน เธอก็ว่าไม่ได้เรื่องแล้ว อย่าติเรือทั้งโกลนซิเธอ.
2. รอให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขาร่างเสร็จก่อนดีไหม อย่าเพิ่งติเรือทั้งโกลน ติโขนไม่ได้ทรงเครื่อง.
3. อย่าติเรือทั้งโกลนซิครับผมเพิ่งเข้ามารับงานตำแหน่งนี้ ให้โอกาสผมทำงานให้เสร็จก่อน เห็นผลงานแล้วค่อยไล่ออกก็ยังไม่สาย
4. ฉันว่าคุณรอให้เขาวาดแบบออกมาให้เสร็จก่อนดีไหม นี่เขาเพิ่งจะลงมือวาดไปได้เพียงนิดเดียว อย่าเพิ่งไปติเรือทั้งโกลน
5. ลูกน้องทำงานยังไม่ถึงไหน นายจ้างก็ติเรือทั้งโกลนเสียแล้ว อย่างนี้ใครจะอยากทำต่อ.
6. ติเรือทั้งโกลน ติเรือทั้งโกลน หมายถึง การตำหนิหรือวิพากย์วิจารณ์งานที่ยังทำไม่เสร็จหรือเริ่มทำไปได้ไม่นาน ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ติเสียก่อนแล้ว
7. "พล.อ.ประยุทธ์" เผยความสำเร็จระดับโลก กลไกประชารัฐไม่เพียงพอ ต้องสร้างเครือข่ายระดับโลก ย้ำต้องช่วยกัน ดีกว่าติเรือทั้งโกลน.
8. "ขอรอดูไปดีกว่า ยังไม่อยาก "ติเรือทั้งโกลน" ไปก่อนตอนนี้ เพราะรัฐบาลเองก็บอกออกมาว่าพร้อมแล้ว มีแผนงานที่จะทำไปปฏิบัติ ..
9. โฆษกรัฐบาล แนะ 'ธีรยุทธ-ประเวศ' ชงวิธีการดีกว่าเสนอหลักการ ชี้ประเทศสูญเสียโอกาสจากคำพูดแต่ไม่ทำ เข้าตำรา 'ติเรือทั้งโกลน ติโขนยังไม่ทรงเครื่อง'
10. ประเทศไทยสูญเสียโอกาสจากคำพูด แต่ไม่ได้ลงมือทำมามาก เช่นเดียวกับการตำหนิในสิ่งที่ยังไม่เห็นผล เข้าทำนองติเรือทั้งโกลน ติโขนยังไม่ทรงเครื่อง ...
11. ปชป. เตือน เฉลิม อย่าประมาท ติเรือทั้งโกลนอภิปรายฯไม่ไว้วางใจ ยันรายชื่อ "มาร์ค" แนบท้ายบัญชีอภิปรายฯ แน่นอน.
12. อ.ปิยบุตร พูดถึงคนอื่นที่ไปดูถูกคนอีสาน แต่ความผิดหวังที่ธนาธร ปิยบุตร ไม่ defend แก กรณี ฌ และประเด็น 112 ทำให้ อ.ติเรือทั้งโกลน ทุกเรื่อง.