-->

 ผลการค้นหาของ Google ให้ผลลัพธ์ในการค้นหาที่ไม่ถูกต้องและมีคำแนะนำที่เป็นอันตรายกับผู้ใช้งานหลังจากทำการดันให้ผลการค้นหาจาก AI นั้นอยู่ในอั...

 ในโลกของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นวัตกรรมคลื่นลูกใหม่กำลังมาเยือนเราด้วยการเปิดตัวCopilot+ PCs คอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุดนี...

  Microsoft ได้เปิดตัวพีซี Copilot+ ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ Windows ประเภทใหม่ที่รองรับ การใช้งาน AI ในกิจกรรมพิเศษใน บริษัทของตน พีซีเหล่านี้มี...