เตาอั้งโล่ลดราคา คืออะไร ?

เตาอั้งโล่ลดราคา คืออะไร ? คำพูดที่กล่าวว่า ได้ข่าวว่า ช่วงนี้เตาอั้งโล่กำลังลดราคานั้น หมายถึง ในยุคปัจจุบันนี้ที่มีการฆ่าตัวตายด้วยการจุดเ...

เอาทองไปรู่กระเบื้อง หมายถึงอะไร ?

เอาทองไปรู่กระเบื้อง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าเอาทองไปรู่กระเบื้อง” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. โต้ตอบหรือทะเลาะกับคนพาลหรือค...

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึงอะไร ?

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า  อย่าเอาจมูกคนอื่นหายใจ  นั้นหมายถึง (สำ) ก. อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก, พึ่งจมูกค...
© Copyright 2019 - All Rights Reserved