-->

 FLoC คืออะไร? Federated Learning of Cohorts หรือ FLoC เป็น API ที่ถูกติดตั้งลงบน Web Browser Chrome ที่จะนำมาใช้ทดแทนการใช้งานคุกกี้เพื่อติ...

เปิดตัวมาแล้วสำหรับ iPad Pro ที่รองรับ 5G ในปี 2021 นี้ซึ่งเป็น iPad ที่ว่ากันว่ามีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการผลิต i...

Micro SD Card นั้นปิดเป็นสื่อบันทึกข้อมูลที่ได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันซึ่งเราจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนกล้อง Act...