ไม่ดูเงาหัว หมายถึงอะไร ?

ไม่ดูเงาหัว หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ไม่ดูเงาหัว นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ไม่รู้จักประมาณตน. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตย...

ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน หมายถึงอะไร ?

ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน นั้นหมายถึง (สำ) ก. ไม่รู้ความเป็นมาหรือพื้นเพ. อ้างอ...

ไม่ดูตาม้าตาเรือ หมายถึงอะไร ?

ไม่ดูตาม้าตาเรือ หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ไม่ดูตาม้าตาเรือ นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ไม่พิจารณาให้รอบคอบ. อ้างอิงจากพจนานุกรม ฉบั...
© Copyright 2020 - All Rights Reserved | Privacy | About | ข้อตกลงและเงื่อนไข | Contact