-->

 หญิงสามผัว หมายถึงอะไร สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า หญิงสามผัว หมายถึง  (สำ) น. ผู้หญิงที่มีสามีถึง ๓ คน, ใช้พูดตำหนิเหยียดหยามว่าเป็นหญิงไ...

เครื่องขัดสีรถยนต์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขัดเคลือบสีรถยนต์ให้ดูใหม่และเงางามอยู่ตลอดเวลา  นอกเหนือจากการใช้ครีมขัดสีรถยนต์คุณภาพสูงโดยเคร...

 พัดลมโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ในตัว เป็นรูปแบบของพัดลมที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งภายในตัวของพัดลมนั้นจะมีแบตเตอรี่ภายในตัว ที...

 ไฟกระพริบ โซล่าเซลล์ เป็นรูปแบบของไฟโซล่าเซลล์รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการใช้งานในปัจจุบันโดยจะนิยมใช้ในการแต่งตามบ้านอาคารสถานที่ต่าง...