สุภาษิตไทย "กินปูนร้อนท้อง" หมายถึง อะไร

กินปูนร้อนท้อง หมายถึง อะไร  อ้างอิงตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ความหมายไว้ว่า (สำ) ก. ทำอาการมีพิรุธขึ้นเอง, แสดงอาการเดือ...

การเลือกซื้อ ลู่วิ่งไฟฟ้า เลือกอย่างไรดี

ลู่วิ่งไฟฟ้า ในปัจจุบันนี้มีราคาไม่แพงมาก และมีความนิยมที่จะซื้อมาใช้ภายในบ้านเพื่อการออกกำลังกายที่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนที่มีฝ...

ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด หมายถึง อะไร ?

ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด หมายถึง อะไร ? สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงมีความรู้มากแต่ไม่สามารถนำความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองได้  อ้างอิ...
© Copyright 2019 - All Rights Reserved