จับแพะชนแกะ หมายถึงอะไร ?

จับแพะชนแกะ หมายถึงอะไร ?  สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าชอบจับแพะชนแกะ” นั้นหมายถึง ก. ทำอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทนเ...

จับงูข้างหาง หมายถึงอะไร ?

จับงูข้างหาง หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า “อย่าจับงูข้างหาง” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ทำสิ่งที่เสี่ยงต่ออันตราย. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับร...

งมเข็มในมหาสมุทร หมายถึงอะไร ?

งมเข็มในมหาสมุทร หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “ยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร” นั้นหมายถึง   (สำ) ก. ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้, ทำกิจ...
© Copyright 2019 - All Rights Reserved