ตาบอดได้แว่น หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “หัวล้านได้หวี ตาบอดได้แว่น” หมายถึง   (สำ) น. ผู้ที่ได้สิ่งซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตน มักพูดเข้าคู่กับ หัวล้านได้หวี เป็น หัวล้านได้หวี ตาบอดได้แว่น.

สำนวนหัวล้านได้หวี นั้นมักจะใช้ในการกล่าวถึงคนที่ได้ของที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับตนเองเลย ถึงได้ของมีค่ามากมายก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป เพราะว่าเขาไม่รู้จักวิธีใช้ หรือไม่รู้จักวิธีการที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น เหมือนกับการได้สิ่งของมาแต่ไม่รู้จักวิธีใช้นั่นเอง

ที่มาของสำนวนที่กล่าวว่า”ตาบอดได้แว่น”เปรียบเปรยถึงคนตาบอดที่พิการมาแต่กำเนิด แต่ได้แว่นสายตามาใช้งาน ซึ่งไม่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้ เพราะว่าตาบอดอยู่แล้ว รังแต่จะทำให้เกะกะเปล่าๆ ส่วนสำนวน หัวล้านได้หวีก็เช่นกัน มักจะหมายถึงคนที่หัวล้าน ไม่มีเส้นผมบนหัวเลยแต่กลับได้หวีมา ก็ไม่รู้จะเอาไว้หวีส่วนใหนของร่างกาย เพราะผมก็ไม่มี

การที่ได้รับ หรือได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนนั้น นอกจากที่จะไม่ทำให้เกิดประโยชน์แล้ว กลับเป็นภาระเสียด้วยซ้ำ ในบางกรณีที่สิ่งของที่ได้มานั้นต้องการการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาในภายหลังได้นั่นเอง


  • ตาบอด หมายถึง น. ตามืด, ตามองไม่เห็น, โดยปริยายหมายถึงหลงผิดไปชั่วคราวไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก เช่น เพราะความรักเลยทำให้เขาตาบอดไปชั่วระยะหนึ่ง.
  • ได้ หมายถึง ก. รับมาหรือตกมาเป็นของตัว เช่น ได้เงิน ได้ลูกได้แผล
  • แว่น  หมายถึง น. สิ่งที่ทำด้วยแก้วหรือวัสดุใส เป็นเครื่องสวมตาเพื่อช่วยให้แลเห็นชัดขึ้นเป็นต้น.

ตัวอย่างการใช้งานสำนวนไทยที่กล่าวว่า “หัวล้านได้หวี ตาบอดได้แว่น” ในประโยคทั่วไป

1. ตาบอดได้แว่นแท้ๆเชียว อุส่าต์ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์รุ่นใหม่จากการจับรางวัลทางโทรทัศน์ แต่ก็ขับไม่เป็นเสียนี่
2. การอยากได้สิ่งของที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง เหมือนตาบอดได้แว่น หัวล้านได้หวี ไม่ใช่เรื่องดี เพราะจะเป็นภาระในการต้องดูแล และมักจะโดนคนอื่นติฉินนินทา หากไปแย่งของคนอื่นมาครอบครอง
3. ลูกๆ ได้ส่งโทรศัพท์ไอโฟนรุ่นใหม่มาเป็นคุณลุงประยุทธเป็นของขวัญเพื่อจะได้คุยวิดีโอคอล แชตกันให้หายคิดถึง แต่คุณลุงก็ใช้ไม่เป็น เหมือนตาบอดได้แว่นแท้ๆ
4. ตาบอดได้แว่น หัวล้านได้หวี เป็นสำนวนที่มักจะใช้กล่าวถึงคนที่มีแต่ความอยากได้สิ่งของต่างๆ มาเป็นของตนเอง ทั้งๆ ที่สิ่งของ เหล่านั้น ไม่มีประโยชน์กับตนเองเลย ได้มาแล้วก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้ ดังนั้นอะไรที่เราใช้ไม่ได้ ก็ควรให้คนอื่น หรือลง ประกาศขายเป็นของมือสอง
5. ลุงแดงเป็นผู้สูงอายุของหมู่บ้าน ได้รับแจกกางเกงยีนส์วัยรุ่นจากการจับรางวัลทางโทรทัศน์ ซึ่งกางเกงยีนส์นั้นลุงแดงไม่เคยใส่มาก่อน ใส่ไม่เป็น แถมยังเป็นของวัยรุ่นเสียอีก เหมือนกับหัวล้านได้หวีชัดๆ
6. ของบางอย่างมี่ทีราคาเท่ากันแต่มีคุณค่าไม่เท่ากันก็เหมือน`ตาบอดได้แว่น``หัวล้านได้หวี`มันก็ไม่แแปลกที่ของบางสิ่งจะมีค่าแค่กับคนบางคนเรา.
7. ตาบอดได้แว่น หมายถึง การได้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แก่ตนเองเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะคนตาบอดใส่แว่นก็มองไม่เห็นเพราะแว่นไม่สามารถช่วยให้คนตาบอดกลับเห็นได้
8. ทั้งโลกยกย่องก็ได้นำมาใช้ แต่เรากลับเฉยๆแบบไก่ได้พลอย หัวล้านได้หวี ตาบอดได้แว่น ตามแต่จะนึกถึงคำสุภาษิตพังเพยใดๆให้ตัวเองเจ็บเล่น . .
9. ผู้ที่ได้ในสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์แก่ตน, มักใช้คู่กับ ตาบอดได้แว่น. เป็นหัวล้านได้หวี ตาบอดได้แว่น. หมวดของใช้.