ตีงูให้กากิน หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า ตีงูให้กากิน นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ลงแรงทำสิ่งที่ไม่เป็นคุณแก่ตน แล้วผลประโยชน์ยังกลับไปได้แก่ผู้อื่น. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

สำนวน “ตีงูให้กากิน”นั้นใช้ในการเปรียบเปรยถึงการกระทำที่เสียเวลาเปล่าประโยชน์ในการทำบางสิ่งบางอย่างที่เราอุตสาห์ลงทุนลงแรงไป เพื่อหวังประโยชน์แต่กลับกลายเป็นว่า ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้เลยกับสิ่งที่ได้ทำลงไป แต่กลับกลายเป็นประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยแทน เหมือนการ ตีงูให้กากิน ตีงูได้ แต่ตัวเองก็กินเนื้องูไม่ได้ ต้องให้กามากินนั่นเอง
สำนวนนี้มีที่มาจากการที่เราตีงูที่มีพิษร้าย ด้วยการเสี่ยงตายจากการที่เราต้องสู้กับงูแต่ทว่าพอเราตีงูตายแล้ว เราก็ไม่สามารถกินงูหรือได้ประโยชน์อะไร กลับกลายเป็นกา ที่มากินงู ซึ่งเรียกได้ว่าไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยก็ได้งูกินแล้วนั่นเอง


  • ตี หมายถึง ก. เอามือหรือไม้เป็นต้นฟาดหรือเข่นลงไป เช่น ตีเด็ก ตีดาบ, ตบเบา ๆ เช่น ตีพุง
  • งู หมายถึง น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานอันดับย่อย Serpentes ในอันดับ Squamata หัวไม่มีรูเปิดสำหรับฟังเสียง ลำตัวเรียวยาว มีเกล็ด ไม่มีขา มีทั้งชนิดที่มีพิษและไม่มีพิษ ที่มีพิษ เช่น งูเห่าไทย ( Naja kaouthia Lesson) ที่ไม่มีพิษ เช่น งูเหลือม [ Python reticulatus (Schneider)].
  • ให้ หมายถึง ก. มอบ เช่น ให้ช่อดอกไม้เป็นรางวัล, สละ เช่น ให้ชีวิตเป็นทาน, อนุญาต เช่น ฉันให้เขาไปเที่ยว
  • กา หมายถึง น. ชื่อนกขนาดกลางชนิด Corvus macrorhynchos Wagler วงศ์ย่อย Corvinae ในวงศ์ Corvidae ปากใหญ่หนาแบนข้าง ตาสีดำ ตัวสีดำ ร้องเสียง “กา ๆ ”, อีกา ก็เรียก
  • กิน หมายถึง ก. เคี้ยว เช่น กินหมาก, เคี้ยวกลืน เช่น กินข้าว, ดื่ม เช่น กินนํ้า, ทำให้ล่วงลำคอลงไปสู่กระเพาะ

ตัวอย่างการใช้งานสำนวนไทยที่กล่าวว่า “ตีงูให้กากิน”

1. ผมคิดว่าโครงการให้ทุนส่งพนักงานไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นการตีงูให้กากินอยู่นะครับ เพราะรุ่นที่ผ่านๆมา พอเรียนจบแทนที่จะกลับช่วยพัฒนาบริษัท แต่คนเหล่านี้ถูกซื้อตัวไปทำงานกับบริษัทอื่นกันหมด
2. บางครั้งเราก็ทำในสิ่งที่เหมือนจะมีประโยชน์กับตัวเอง แต่ก็กลายเป็น ตีงูให้กากิน สิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเอง กลับไม่ใช่อย่างที่คิด ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นได้เลย ทำให้เสียเวลาเปล่า
3. อย่า ตีงูให้กากิน เป็นคำสอนที่ควรเก็บไว้เตือนสติตัวเอง เกี่ยวกับการทำสิ่งใดๆ โดยเฉพาะสิ่งที่จะต้องใช้เวลามาก จำเป้นจะต้องคิดให้รอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ชีวิตต้องเสียเวลา
4. อย่าตีงูให้กากิน คณะกรรมาธิการยุโรปออกประกาศแจ้งเตือนว่า ประเทศไทยยังมีการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม ไร้กฎระเบียบ .
5. ตีงูให้กากิน แปลว่าอะไร มีความหมายว่าอะไร และ ตัวอย่างการใช้สำนวน ตีงูให้กากิน.
6. ตีงูให้กากิน. คำว่าตีงูก็คือการทำความชั่ว หมายถึงงูที่เป็นสัตว์ร้ายสัตว์อันตรายมีพิษไม่ควรเข้าใกล้ เมื่อตีให้ตายก็เหมือนการประจาน กล่าวโทษความชั่วร้ายให้รู้
7. "วิษณุ" แนะอย่า "ตีกาให้งูกิน" หลัง "หญิงหน่อย" ปูดจะมีการจดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่ ย้ำอย่าตื่นเต้นกับบางเรื่องที่พูดโดยไม่มีเหตุผล สุดท้ายอาจไม่เป็นอย่างที่คิด
8. คำพังเพย คือคำที่พูดออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าสั่งสอนอะไร มักจะแฝงคติเตือนใจที่นำไปปฏิบัติได้ เช่น ตีงูให้กากิน แปลว่า ลงทุนในสิ่งที่ไม่เป้นคุณแก่ตนเอง
9. เพียงแค่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ จะมีสิทธิขอแบ่งในทรัพย์สินของคุณพ่อคุณ โดยไม่ต้องฟ้องคดีแพ่ง เพื่อให้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก่อน เหมือนกับการตีงูให้กากิน
10. ไม่รอปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแบบที่บอกกับพี่น้อง กปปส. ออกมาโจมตีทหารทั้งที่ก่อนนี้เชียร์สุดใจ. กว่าจะรู้ตัวว่าตีงูให้กากิน เสียค่าโง่ไป ก็สายเสียแล้ว.