-->

ท่าดีทีเหลว หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ท่าดีทีเหลว นั้นหมายถึง  (สำ) ว. มีท่าทางดี แต่ทำอะไรไม่ได้เรื่อง. อ้างอิงจาก  พจนานุก...

เครื่องขัดสีรถยนต์ นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขัดสีของรถยนต์ตรงบริเวณพื้นผิวที่มีการขีดข่วนมันเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ดีและง่ายดายโดยจะเหมา...

ทั้งขึ้นทั้งล่อง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ทั้งขึ้นทั้งล่อง หมายถึง (สำ) ว. หมดทุกทางไม่ว่าจะเป็นในทางใด เช่น งานนี้ถึงคนจะม...

ทอดสะพาน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า  ทอดสะพาน หมายถึง  (สำ) ก. แสดงกิริยาท่าทางเป็นทำนองอยากติดต่อด้วย (โบ) ก. ใช้ผู้อื่นเป็น...

ท้องยุ้งพุงกระสอบ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ท้องยุ้งพุงกระสอบ หมายถึง น. คนกินจุผิดปรกติ ว. ที่กินจุผิดปรกติ อ้างอิงจาก พจนา...

ทองไม่รู้ร้อน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตที่กล่าวว่า ทองไม่รู้ร้อน หมายถึง  (สำ) ว. เฉยเมย, ไม่สะดุ้งสะเทือน. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบั...

เครื่องซีลสูญญากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดึงอากาศออกจากทหารด้วยการใช้ ปั๊มอากาศที่อยู่ในเครื่องซีลโดยเราจะทำการใส่อาหารไว้ในถุงสำหรับซีลอาหา...

ทองแผ่นเดียวกัน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตที่กล่าวว่า ทองแผ่นเดียวกัน นั้นหมายถึง  (สำ) ว. เกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ...

ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ นั้นหมายถึง  (สำ) น. สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดตามธรรมชาติ อั...