-->

ทั้งขึ้นทั้งล่อง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ทั้งขึ้นทั้งล่อง หมายถึง (สำ) ว. หมดทุกทางไม่ว่าจะเป็นในทางใด เช่น งานนี้ถึงคนจะม...

ทอดสะพาน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า  ทอดสะพาน หมายถึง  (สำ) ก. แสดงกิริยาท่าทางเป็นทำนองอยากติดต่อด้วย (โบ) ก. ใช้ผู้อื่นเป็น...

ท้องยุ้งพุงกระสอบ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ท้องยุ้งพุงกระสอบ หมายถึง น. คนกินจุผิดปรกติ ว. ที่กินจุผิดปรกติ อ้างอิงจาก พจนา...

ทองไม่รู้ร้อน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตที่กล่าวว่า ทองไม่รู้ร้อน หมายถึง  (สำ) ว. เฉยเมย, ไม่สะดุ้งสะเทือน. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบั...

เครื่องซีลสูญญากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดึงอากาศออกจากทหารด้วยการใช้ ปั๊มอากาศที่อยู่ในเครื่องซีลโดยเราจะทำการใส่อาหารไว้ในถุงสำหรับซีลอาหา...

ทองแผ่นเดียวกัน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตที่กล่าวว่า ทองแผ่นเดียวกัน นั้นหมายถึง  (สำ) ว. เกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ...

ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ นั้นหมายถึง  (สำ) น. สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดตามธรรมชาติ อั...

กล้องโทรทรรศน์ หรือ กล้องดูดาว นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องดูวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้าในยามค่ำคืนเพื่อที่จะใช้ในการศึกษาหรือว่าการทำกิจกรรมร่ว...

Facebook ได้ประกาศที่จะเริ่มใช้งานหน้าเว็บไซต์ Facebook.com ของตนเองที่พึ่งได้ทำการรีดีไซน์ ในงาน F8 โดยได้ทำการออกแบบใหม่และจะประกาศใช้อย่า...