-->

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี หมายความว่าอะไร ?

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่บอกว่า “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” หมายถึงหากลูกทำผิดก็ควรอบรมสั่งสอน ตำหนิติเตียนแนะนำ และลงโทษเมื่อกระทำความผิดตามสมควร แต่กลายเป็นว่าพ่อแม่บางท่านเข้าใจว่า อยากให้ลูกได้ดี ก็ต้องตีเท่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดมาก ว่าตีเด็กมาก ๆโดยไม่มีเหตุผล และไม่สมควรนั้น เด็กบางคนกลับส่งผลทำให้มีพฤติกรรมที่แย่ลง คำว่าตีในสำนวนนี้ หมายถึงตีกรอบ ให้เด็กอยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้ โดยยึดเอาความรัก และความเข้าใจเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่ตีโดยใช้ไม้เรียว ดังนั้นผู้ปกครองที่เข้าใจสำนวนนี้ผิดไปให้เข้าใจเสียใหม่ 

รักวัวให้ผูก ก็เหมือนกับจำกัดพื้นที่วัวไม่ให้ไปกินพืชผักที่ปลูกไว้ ให้กินหญ้าในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น เลี้ยงลูกก็เช่นกันจะต้องตีกรอบเตรีมให้เขาได้รู้ว่าควรที่จะปฏิบัติตัวเช่นไร เมื่ออยู่ในสังคม เมื่อต้องไปใช้ชีวิตนอกบ้าน หาใช่การหวด การตีด้วยไม้ไม่ ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเด็กเริ่มโตขึ้น ก็จะเริ่มเข้าใจโลกมากขึ้นอยู่ในสังคมได้ดีขึ้น มีควารับผิดชอบมากขึ้นก็จะเริ่มเป็นตัวของตัวเอง คิดนอกกรอบที่เราตีไว้ ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องปกติที่ลูกจะเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่


 • รัก หมายถึง ก. มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย เช่น พ่อแม่รักลูก รักชาติ รักชื่อเสียง, มีใจผูกพันด้วยความเสน่หา, มีใจผูกพันฉันชู้สาว, เช่น ชายรักหญิง, ชอบ เช่น รักสนุก รักสงบ.
 • วัว  หมายถึง น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Bos taurus Linn. ในวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ กีบคู่ ลำตัวมีสีต่าง ๆ เช่น นํ้าตาล นวล เขาโค้งสั้น ไม่ผลัดเขามีเหนียงห้อยอยู่ใต้คอถึงอก ขนปลายหางเป็นพู่ ที่เลี้ยงเพื่อนำน้ำนมมาบริโภค เช่น พันธุ์โฮลสไตน์-ฟรีเซียน ที่ขุนเป็นวัวเนื้อ เช่น พันธุ์บรามัน, โค ก็เรียก, (ปาก) งัว.
 • ให้ หมายถึง ก. เป็นคำช่วยกริยา บอกความบังคับหรืออวยชัยให้พรเป็นต้น เช่น แม่บอกให้ลูกไปนอน ขอให้เจริญรุ่งเรือง ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ แต่งตัวให้สวย ๆ นะ.
 • ผูก  หมายถึง ก. เอาเชือกเป็นต้นสอดคล้องกันให้เกิดเป็นเงื่อน เพื่อทำให้มั่นหรือติดต่อกันในตัวหรือกับสิ่งอื่น เช่น ผูกเชือก ผูกลวด ผูกโบ, ติดต่อหรือติดพันกันแน่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ผูกใจ ผูกโกรธ ผูกมิตร, ประกอบเข้า เช่น ผูกประโยค ผูกปริศนา ผูกลาย, ติดพันกันด้วยเรื่องสิทธิและหน้าที่ตามที่ตกลงกัน เช่น ผูกตลาด ผูกท่า
 • ลูก หมายถึง น. ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่ หรือโดยปริยายถือว่ามีฐานะเสมือนลูก, คำที่พ่อแม่เรียกลูกของตนโดยตรง หรือเรียกเด็กอื่นหรือผู้เยาว์กว่าผู้พูดหลายปีด้วยความรู้สึกรักและเอ็นดู เช่น ลูกกินยาเสียซิ, คำที่ลูกใช้แทนชื่อตนเวลาพูดกับพ่อแม่ด้วยความรักและเคารพ เช่น ลูกยังไม่ง่วงนอน
 • ตี หมายถึง ก. กำหนด เช่น ตีราคา

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี ภาษาอังกฤษ

สำนวนไทยดังกล่าวมีความหมายใกล้เคียงกันกับสำนวนในภาษาอังกฤษที่ว่า  “spare the rod, spoil the child” ซึ่งหมายถึงรักวัวให้ผูก รักลูกให้ตีนั่นเอง

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี


 1. การเลี้ยงลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้ดูทีท่าว่าจะเปลี่ยนไปแล้ว จากที่โบราณว่า รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี แต่ปัจจุบันนี้การตีลูกนั้นกลับไม่ถูกส่งเสริมให้ใช้กับเด็ก ๆ.
 2. เคยได้ยินไหมคะว่าไม้เรียวทำให้คนเป็นคนดีได้ เช่นเดียวกันกับสุภาษิตที่ว่า รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี เลยล่ะค่ะ การเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นคนดีในสังคม.
 3. รักวัวให้ผูก รักลูกให้ธรรม. ครั้งหนึ่งมีคุณพ่อท่านหนึ่งได้เข้ามาคุยกับผม โดยได้บอกผมว่าเขาไม่เห็นด้วยกับสำนวนโบราณที่ว่า “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” ...
 4. แต่การตีเด็กและการลงโทษทั้งร่างกายและจิตใจ ดั่งสุภาษิต “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” นั้น ส่งผลกระทบมากกว่าที่คาดคิด
 5. ราชบัณฑิตคัดค้านข้อเสนอให้เปลี่ยนสุภาษิตจาก "รักวัวให้ผูก...รักลูกให้ตี" เป็น "รักวัวให้ผูก...รักลูกให้กอด"
 6. "รักวัวให้ผูก รักลูกให้ดี" การตีเด็ก ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องอย่างที่สังคมไทยเข้าใจ เพราะการตีเปรียบเสมือนการกระตุ้นความรุนแรงภายในครอบครัว และกระตุ้นให้เด็กมีพฤติกรรมรุนแรง.
 7. จากสุภาษิต "ที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี" เดี๋ยวนี้การตีถือเป็นความรุนแรงในครอบครัว เพื่อน ๆ คิดว่า รักลูกควรให้อะไรดี. ... ให้ความรู้ดีที่สุด มันจะอยู่กับเด็กไปตลอด
 8. สุภาษิตไทยที่ว่า "รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี" อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับยุคสมัยไปเสียแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการเลี้ยงเด็กทั่วโลก.

อ้างอิง http://www.royin.go.th/dictionary/