กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ สุภาษิตไทยแสดงทั้งหมด
ชนักติดหลัง หมายถึงอะไร ?
เจ้าไม่มีศาล สมภารไม่มีวัด หมายถึงอะไร ?
จับปูใส่กระด้ง หมายถึงอะไร ?
จับได้ไล่ทัน หมายถึงอะไร ?
จับดำถลำแดง หมายถึงอะไร ?
จมไม่ลง หมายถึงอะไร ?
โง่แล้วอยากนอนเตียง หมายถึงอะไร ?
โง่เง่าเต่าตุ่น หมายถึงอะไร ?
โง่แกมหยิ่ง หมายถึงอะไร ?
เงาตามตัว หมายถึงอะไร ?
งงเป็นไก่ตาแตก หมายถึงอะไร ?
ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด หมายถึงอะไร ?
คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล หมายถึงอะไร ?
คาบลูกคาบดอก หมายถึงอะไร ?
คางเหลือง หรือ ไม่ตายก็คางเหลือง หมายถึงอะไร ?
ค้างเติ่ง หมายถึงอะไร ?
คอเป็นเอ็น หมายถึงอะไร ?
คอทั่งสันหลังเหล็ก หมายถึงอะไร ?
คว่ำบาตร หมายถึงอะไร ?
คลื่นลูกใหม่ หมายถึงอะไร ?