กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ สุภาษิตไทยแสดงทั้งหมด
บ้าห้าร้อยจำพวก หมายถึงอะไร ?
บ้าหอบฟาง หมายถึงอะไร ?
บ้านเมืองมีขื่อมีแป หมายถึงอะไร ?
บานปลาย หมายถึงอะไร ?
บ้านแตกสาแหรกขาด หมายถึงอะไร ?
บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน หมายถึงอะไร ?
บ่างช่างยุ หมายถึงอะไร ?
บัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น หมายถึงอะไร ?
บอกเล่าเก้าสิบ หมายถึงอะไร ?
บนบานศาลกล่าว หมายถึงอะไร ?
นิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้น หมายถึงอะไร ?
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน หมายถึงอะไร ?
น้ำสั่งฟ้า ปลาสั่งฝน หมายถึงอะไร ?
น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย หมายถึงอะไร ?
น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา หมายถึงอะไร ?
น้ำบ่อน้อย หมายถึงอะไร ?
น้ำนิ่งไหลลึก หมายถึงอะไร ?
น้ำน้อยแพ้ไฟ หมายถึงอะไร ?
น้ำตาลใกล้มดใครจะอดได้ หมายถึงอะไร ?
น้ำตาตกใน หมายถึงอะไร ?