-->
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สุภาษิตไทย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สุภาษิตไทย แสดงบทความทั้งหมด

 หญิงสามผัว หมายถึงอะไร สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า หญิงสามผัว หมายถึง  (สำ) น. ผู้หญิงที่มีสามีถึง ๓ คน, ใช้พูดตำหนิเหยียดหยามว่าเป็นหญิงไ...

 เสือจนท่า ข้าจนทาง หมายถึงอะไร? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า เสือจนท่า ข้าจนทาง หมายถึง (สำ) จำเป็นต้องยอมเพื่อเอาตัวรอด.  อ้างอิงจาก พจนานุก...

 เสือนอนกิน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า เสือนอนกิน หมายถึง  (สำ) น. คนที่ได้รับผลประโยชน์หรือผลกำไรโดยไม่ต้องลงทุนลงแรง. อ้างอ...

 สุนัขจนตรอก หรือ หมาจนตรอก หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า สุนัขจนตรอก หรือ หมาจนตรอก หมายถึง (สำ) น. คนที่ฮึดสู้อย่างสุดชีวิตเพร...

 สาดโคลน หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า สาดโคลน หมายถึง (สำ) ก. ใส่ร้ายป้ายสี. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ สำ...

 ศึกหน้านาง หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ศึกหน้านาง หมายถึง  (สำ) น. การวิวาทหรือต่อสู้กันต่อหน้าหญิงที่ตนหมายปอง. อ้างอิงจาก  พ...

 ศิษย์มีครู หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ศิษย์มีครู หมายถึง  (สำ) น. คนเก่งที่มีครูเก่ง. อ้างอิงจาก  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถา...

 ศิษย์คิดล้างครู หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ศิษย์คิดล้างครู หมายถึง  (สำ) น. ศิษย์เนรคุณที่มุ่งคิดจะทำลายล้างครูบาอาจารย์. อ...

 เล่นกับไฟ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า เล่นกับไฟ หมายถึง  (สำ) ก. ลองดีเสี่ยงกับสิ่งที่รู้ว่าจะเป็นอันตราย. อ้างอิงจาก พจนานุก...

 เล็กพริกขี้หนู หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า เล็กพริกขี้หนู หมายถึง  (สำ) ว. เล็กแต่เก่งกล้าสามารถมาก, เล็กแต่มีพิษสง. อ้างอิงจ...

 ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” หมายถึง  (สำ) น. ลูกย่อมไม่ต่างกับพ่อแม่มากนัก. อ้างอิงจ...

 ลิ้นสองแฉก หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ลิ้นสองแฉก หมายถึง  (สำ) ว. ที่พูดสับปลับเชื่อถือไม่ได้. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบ...

 ลิงได้แก้ว หรือ วานรได้แก้ว หมายถึงอะไร?  สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ลิงได้แก้ว หมายถึง  (สำ) น. ผู้ที่ไม่รู้คุณค่าของสิ่งมีค่าที่ได้มาหรื...

 ลงเรือลำเดียวกัน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ลงเรือลำเดียวกัน หมายถึง  (สำ) ก. ทำงานร่วมกัน, ร่วมรับผลการกระทำด้วยกัน. อ้างอิ...

 ฤๅษีเลี้ยงลิง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ฤๅษีเลี้ยงลิง หมายถึง (สำ) น. ผู้เลี้ยงเด็กซุกซนหรือปกครองคนหมู่มากที่ไม่อยู่ในระเบ...

 รู้หาญรู้ขลาด หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า รู้หาญรู้ขลาด หมายถึง  (สำ) ก. กล้าในที่ควรกล้า กลัวในที่ควรกลัว. อ้างอิงจาก พจนานุ...

 รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง หมายถึง  (สำ) ก. รู้จักเอาตัวรอดหรือปรับ...

 รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง หมายถึง  (สำ) ก. ทำไม่ดีหรือทำผิดแล้วไม่รับผิด กลับโทษผ...