-->
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คำพังเพย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คำพังเพย แสดงบทความทั้งหมด

ถ่านไฟเก่า หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตที่กล่าวว่า ถ่านไฟเก่านั้นหมายถึง  (สำ) น. ชายหญิงที่เคยรักใคร่หรือเคยได้เสียกันมาก่อน แม้เลิกร้างกัน...

ถวายหัว หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ถวายหัว นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ทำจนสุดความสามารถ, ยอมสู้ตาย. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบั...

ตระกูลมูลชาติ หรือ สกุลรุนชาติ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ตระกูลมูลชาติ หรือ สกุลรุนชาติ หมายถึง [-มูนชาด]  (สำ) น. ตระกูลผู้...

ใกล้เกลือกินด่าง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ใกล้เกลือกินด่าง นั้นหมายถึง  (สำ) ก. มองข้ามหรือไม่รู้ค่าของดีที่อยู่ใกล้ตัวซึ่ง...

กลัวดอกพิกุลจะร่วง หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กลัวดอกพิกุลจะร่วง นั้นหมายถึง (สำ) ก. อาการที่นิ่งไม่พูด. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ...

หญ้าปากคอก หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “หญ้าปากคอก” นั้นหมายถึง (สำ) ว. สะดวก, ง่าย, ไม่มีอะไรยุ่งยาก, เช่น นี่เป็นเรื่องหญ้าปา...

เส้นผมบังภูเขา หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “เส้นผมบังภูเขา” หมายถึง (สำ) น. เรื่องง่าย ๆ แต่คิดไม่ออก เหมือนมีอะไรมาบังอยู่.  ...

สิบเบี้ยใกล้มือ หมายถึงอะไร ? สำนวน คำพังเพย ที่กล่าวว่า “สิบเบี้ยใกล้มือ” หมายถึง (สำ) น. ของเล็กน้อยที่จะได้แน่ ๆ ควรเอาไว้ก่อน. อ้างอิงจา...

พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทย คำพังเพย ที่กล่าวว่า พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น แปลว่า  (สำ) ก. พบหญิงสาวที่ต้องใจเมื่อแก่...

ตีปลาหน้าไซ หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ตีปลาหน้าไซ นั้นหมายถึง  (สำ) ก. พูดหรือทำให้กิจการของผู้อื่นซึ่งกำลังดำเนินไปด้วยดีกลั...

กลับเนื้อกลับตัว หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “กลับเนื้อกลับตัว” นั้นหมายถึง (สำ) ก. เลิกทำความชั่วหันมาทำความดี.  สำนวนนี้ใช้ใ...

กระโถนท้องพระโรง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า กระโถนท้องพระโรง นั้นหมายถึง (สำ) น. ผู้ที่ต้องรองรับภาระงานหรืออารมณ์ของผู้อื่นอ...

กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษติไทยที่กล่าวว่า อย่าทำตัวเหมือนกระต่ายหมายจันทร์ นั้นหมายถึง  (สำ) น. ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐ...

กระต่ายขาเดียว ไม่ใช่สำนวนไทย ต้องเป็น สำนวนกระต่ายสามขา นั้นหมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า “อย่า กระต่ายขาเดียว” หรือบ้างก็ว่า กระต่ายสา...

กระดี่ได้น้ำ หมายถึงอะไร ? สำนวนไทย ที่กล่าวว่า “ระริกระรี้เป็นปลากระดี่ได้น้ำ” นั้นหมายถึง (สำ) น. ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจตื่น...

ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า  อย่าเอาจมูกคนอื่นหายใจ  นั้นหมายถึง (สำ) ก. อาศัยผู้อื่นมักไม่สะดวก, พึ่งจมูกค...

เห็นขี้ดีกว่าไส้ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้ นั้นหมายถึง (สำ) ก. เห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้อง. อ้างอิงจาก ...

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึงอะไร ? สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สำนวนอย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึ...

ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่กล่าวว่า “อย่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ” นั้นหมายถึง  (สำ) ลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุน, ใช้จ่...

ชี้โพรงให้กระรอก หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าชี้โพรงให้กระรอก” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. ชี้แนะทางให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง. อ้าง...