กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ คำพังเพยแสดงทั้งหมด
ถ่านไฟเก่า หมายถึงอะไร ?
ถวายหัว หมายถึงอะไร ?
ตระกูลมูลชาติ หรือ สกุลรุนชาติ หมายถึงอะไร ?
ใกล้เกลือกินด่าง หมายถึงอะไร ?
กลัวดอกพิกุลจะร่วง หมายถึงอะไร ?
หญ้าปากคอก หมายถึงอะไร ?
เส้นผมบังภูเขา หมายถึงอะไร ?
สิบเบี้ยใกล้มือ หมายถึงอะไร ?
พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น หมายถึงอะไร ?
ตีปลาหน้าไซ หมายถึงอะไร ?
กลับเนื้อกลับตัว หมายถึงอะไร ?
กระโถนท้องพระโรง หมายถึงอะไร ?
กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึงอะไร ?
กระต่ายขาเดียว กระต่ายสามขา นั้นหมายถึงอะไร ?
กระดี่ได้น้ำ หมายถึงอะไร ?
ยืมจมูกคนอื่นหายใจ หมายถึงอะไร ?
เห็นขี้ดีกว่าไส้ หมายถึงอะไร ?
อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึงอะไร ?
ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึงอะไร ?
ชี้โพรงให้กระรอก หมายถึงอะไร ?