สุภาษิต คำคม สำนวน คำพังเพย คืออะไร

สุภาษิต หรือ ภาษิต  มีความหมายหมายถึงถ้อยคำที่เป็นในลักษณะการสั่งสอน ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นไปในเชิงการเปรียบเทียบ  สั่งสอนหรือเตือนสติให้กับผู้ฟัง ด้วยตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน โดยมีการบรรจง เปรียบเทียบจากหลายเหตุการณ์ที่สามารถเทียบเคียง หรือตีความหมายคล้ายกันได้ ตัวอย่าง สุภาษิต ก็เช่น หน้าเนื้อใจเสือ คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ, ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่, น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวาง และอื่นๆเป็นต้น


สุภาษิต หรือ ภาษิต

อ้างอิงจาก  http://www.royin.go.th
 สุภาษิต หมายถึง คำกล่าวที่เป็นคติคำสอนให้ประพฤติหรือไม่ประพฤติอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สุภาษิตพระร่วงกล่าวว่า “เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่”. พุทธศาสน์สุภาษิต กล่าวว่า “ตนนั่นแลเป็นที่พึ่งแห่งตน”. “จงเตือนตนด้วยตน”. “พึงรักษาความดีของตน ดุจเกลือรักษาความเค็ม”
คำคม หมายถึง ถ้อยคำที่มีความหมายดี เฉียบคมหลักแหลม โดยจะเป็นคำที่มีลักษณะสั้น กระชับ แต่จะสามารถอธิบายความหมายได้ตรงตัว เข้าใจง่าย

สำนวน

สำนวน หมายถึง อ้างอิงจาก http://www.royin.go.th
  สำนวน มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งหมายถึง ถ้อยคำที่มีความหมายไม่ตรงตัว ต้องตีความจึงจะเข้าใจได้  สำนวน ครอบคลุมทั้งคำพังเพยและสุภาษิตหรือภาษิต รวมทั้งคำเปรียบต่าง ๆ ด้วย เช่น “ขี่ช้างจับตั๊กแตน” เป็นสำนวน หมายความว่า ลงทุนมาก แต่ผลที่ได้นั้นมีเพียงเล็กน้อย. “ฆ่าควายเสียดายพริก” เป็นสำนวน หมายความว่า ทำงานใหญ่โตแต่กลัวหมดเปลือง ไม่ยอมใช้จ่ายมากจึงทำให้งานเสีย

          สำนวนอาจเป็นคำเดี่ยว ๆ ก็ได้ เช่น คำว่า “เสือ” เมื่อใช้เป็นสำนวนจะมีความหมายว่าโจรหรือคนดุร้าย.   สำนวนอาจมีลักษณะเป็นคำหลายคำประสมกัน เช่น คอสูง หมายความว่า ชอบเหล้ารสดี ๆ หรือชอบอาหารที่มีราคา. ผิดฝาผิดตัว หมายความว่า ไม่เข้าชุดกัน ไม่เข้าคู่กัน.
คำพังเพย หมายถึง อ้างอิงจาก http://www.royin.go.th

คำพังเพย


คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนที่พูดไว้กลาง ๆ เพื่อชวนให้คิด ถ้านำมาใช้ให้เหมาะกับเรื่องที่กำลังพูดกัน จะทำให้เข้าใจเรื่องที่พูดนั้นชัดเจนขึ้น เช่นพูดว่า รถยนต์ตอนที่เบรกเริ่มไม่ดีก็ไม่รีบไปซ่อม พอเบรกแตกไปชนต้นไม้เข้า เลยต้องเสียค่าซ่อมมาก เข้าทำนอง เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย. คำพังเพย “เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย” หมายถึง เสียเพียงเล็กน้อยไม่ยอมเสีย ทำให้ต้องเสียมากกว่าเดิม    คำพังเพยในภาษาไทยมีอยู่มาก เช่น หมองูตายเพราะงู. ไม่เห็นน้ำตัดกระบอก  ไม่เห็นกระรอกก่งหน้าไม้. กระต่ายตื่นตูม. กิ้งก่าได้ทอง.

คำว่า พังเพย มาจากภาษาจีน  จีนกลางออกเสียงว่า ผังผี้.  แต้จิ๋วออกเสียงว่า ผั่งโพย. แปลว่า หมายเหตุหรือคำวิจารณ์ที่เขียนอธิบายไว้ข้าง ๆ ข้อความหลัก.

รวมคำ สุภาษิต หรือ ภาษิต  ที่สามารถพบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน 1. คดในข้อ งอในกระดูก หมายถึง มีสันดานคดโกง
 2. คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ หมายถึง คนรักมีน้อย คนชังมีมาก
 3. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ หมายถึง คนรักมีน้อย คนชังมีมาก
 4. คมในฝัก หมายถึง มีความรู้ความสามารถ แต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาก็ไม่แสดงออกมาให้เห็น
 5. คว้าน้ำเหลว หมายถึง ไม่ได้ผลตามต้องการ
 6. ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด หมายถึง มีความรู้มาก แต่ไม่รู้จักเอาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์
 7. คางคกขึ้นวอ หมายถึง คนที่มีฐานะต่ำต้อย พอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดี ลืมตัว
 8. โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน หมายถึง ชายสูงอายุที่ชอบผู้หญิงรุ่นสาว
 9. ฆ่าความอย่าเสียดายพริก หมายถึง ทำการใหญ่ไม่ควรตระหนี่
 10. ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ความหมาย คนสองคนต่างคนต่างเห็นหรือรู้เรื่องเดิมหรือรู้ความในกันดี แต่คนอื่นอาจไม่เห็น หรือไม่รู้เรื่องของคนสองคนนี้เลย
 11. งมเข็มในมหาสมุทร หมายถึง ทำกิจที่สำเร็จได้ยาก
 12. งอมืองอตีน หมายถึง เกียจคร้าน, ไม่สนใจขวนขวายการทำงาน
 13. เงยหน้าอ้าปาก หมายถึง มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมพอทัดเทียมเพื่อน
 14. จับแพะชนแกะ หมายถึง ทำอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทน เพื่อให้ลุล่วงไป
 15. จับเสือมือเปล่า หมายถึง แสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน
 16. จุดไต้ตำตอ หมายถึง พูดหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งบังเอิญไปโดนเจ้าตัวเข้า โดยที่ผู้พูดไม่รู้ตัว
 17. ชนักติดหลัง หมายถึง ความชั่วหรือความผิดที่ยังติดตัวอยู่
 18. ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน หมายถึง ชักนำศัตรูเข้าบ้าน
 19. ชักใบให้เรือเสีย หมายถึง พูดหรือทำขวาง ๆ ให้การสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องไป

 20. ชักแม่น้ำทั้งห้า หมายถึง พูดจาหว่านล้อมยกยอบุญคุณเพื่อขอสิ่งที่ประสงค์
 21. ชักหน้าไม่ถึงหลัง หมายถึง มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย
 22. ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม, ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม หมายถึง ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำแล้วจะสำเร็จผล
 23. ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิดไม่มิด หมายถึง ความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด
 24. ชิงสุกก่อนห่าม หมายถึง ทำสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัน หรือยังไม่ถึงเวลา (มักหมายถึงการลักลอบได้เสียกันก่อนแต่งงาน)
 25. ชุบมือเปิบ หมายถึง ฉวยประโยชน์จากคนอื่นโดยไม่ได้ลงทุนลงแรง
 26. ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ, ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าหนาว หมายถึง ซื้อของไม่คำนึงถึงกาลเวลาย่อมได้ของแพง, ทำอะไรไม่เหมาะกับกาลเวลาย่อมได้รับความเดือดร้อน
 27. เฒ่าหัวงู หมายถึง คนแก่หรือคนมีอายุมากที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือกลอุบาย หลอกเด็กผู้หญิงในทางกามารมณ์
 28. ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่, ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ หมายถึง ให้รู้จักพิจารณาลักษณะบุคคลหรือผู้หญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครอง
 29. เด็ดดอกไม้ร่วมต้น หมายถึง เคยทำบุญกุศลร่วมกันมาแต่ชาติก่อน จึงมาอยู่ร่วมกันในชาตินี้
 30. เดินตามหลังผู้ใหญ่ หมาไม่กัด หมายถึง ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย
 31. ได้ทีขี่แพะไล่ หมายถึง ซ้ำเติมเมื่อผู้อื่นเพลี่ยงพล้ำ
 32. ลอยโจน หมายถึง จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง
 33. ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ หมายถึง ตกอยู่ในที่คับขันอย่างไรก็ไม่เป็นอันตราย
 34. ตบมือข้างเดียวไม่ดัง หมายถึง ทำอะไรฝ่ายเดียวไม่เกิดผล
 35. ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา หมายถึง ให้รู้จักฐานะของตนและเจียมตัว
 36. ตัดช่องน้อยแต่พอตัว หมายถึง เอาตัวรอดแต่ผู้เดียว
 37. ตัดไฟต้นลม, ตัดไฟหัวลม หมายถึง ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป
 38. ตัดหางปล่อยวัด หมายถึง ตัดขาดไม่เกี่ยวข้อง ไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป
 39. ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึง ลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุน
 40. ตีตนก่อนไข้, ตีตนตายก่อนไข้ หมายถึง กังวลทุกข์ร้อนหรือหวาดกลัวในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
 41. ตีนถีบปากกัด หมายถึง มานะพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อปากท้องโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก

 42. ตีวัวกระทบคราด หมายถึง โกรธคนหนึ่งแต่ทำอะไรเขาไม่ได้ ไพล่ไปรังควานอีกคนหนึ่ง
 43. เตี้ยอุ้มค่อม หมายถึง คนที่มีฐานะต่ำต้อยหรือยากจน แต่รับภาระเลี้ยงดูคนที่มีฐานะเช่นตนอีก
 44. แตงร่มใบ หมายถึง มีผิวเป็นนวลใยในวัยสาว
 45. ถ่มน้ำลายรดฟ้า หมายถึง ประทุษร้ายต่อสิ่งที่สูงกว่าตน ตัวเองย่อมได้รับผลร้าย
 46. ถอนรากถอนโคน หมายถึง ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม
 47. ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น หมายถึง ดูเหมือนรอบคอบถี่ถ้วน แต่ไม่รอบคอบถี่ถ้วนจริง
 48. เถรส่องบาตร หมายถึง คนที่ทำอะไรตามเขาทั้ง ๆ ที่ไม่รู้เรื่องราว
 49. ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ หมายถึง สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดตามธรรมชาติ อันอาจนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
 50. ทองไม่รู้ร้อน หมายถึง เฉยเมย ,ไม่กระตือรือร้น, ไม่สะดุ้งสะเทือน
 51. ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป หมายถึง ทำคุณแต่กลับเป็นโทษ ทำดีแต่กลับเป็นร้าย
 52. ทำนาบนหลังคน หมายถึง หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่น
 53. ทำบุญเอาหน้า หมายถึง ทำบุญเพื่ออวดผู้อื่น ไม่ใช่ทำด้วยใจบริสุทธิ์
 54. เทือกเถาเหล่ากอ  หมายถึง เชื้อสายวงศ์ตระกูลที่สืบเนื่องต่อกันมา


รวมสำนวนสุภาษิตไทยที่ใกล้เคียงกับสำนวนในภาษาอังกฤษ 

เราได้รวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเทียบเคียง กันได้โดยจะมีความหมายคล้ายกันมาให้คุณได้ศึกษากันมากมาย

 1. Each man gets what he deserves. แปลเป็นไทยว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 2. Rome was not built in a day. แปลเป็นไทยว่า กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว หรือ ไทยคงใช้ว่า ช้า ๆได้พร้าเล่มงาม หรือ ใจเย็นๆอย่ารีบร้อน
 3. More haste less speed แปลเป็นไทยว่า ยิ่งรีบยิ่งช้า
 4. If anything is worth doing, it's worth doing well. แปลเป็นไทยว่า การใดที่คุ้มที่จะทำก็ควรทำให้เต็มที่
 5. A bad workman (always) blames his tools. แปลเป็นไทยว่า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
 6. A bad penny always comes back. ตรงกับสำนวนไทยว่า ขว้างงูไม่พ้นคอ
 7. A bird in the hand is worth two in the bush. ตรงกับสำนวนไทยว่า สิบเบี้ยใกล้มือ ยี่สิบเบี้ยไกลมือ
 8. A feather in hand is better than a bird in the air. ตรงกับสำนวนไทยว่า ขนนกอันเดียวมือ ดีกว่านกหนึ่งตัวในอากาศ
 9. It's ill striving against the stream. ตรงกับสำนวนไทยว่า การต้านกระแสน้ำเป็นการกระทำที่โง่
 10. Believe nothing of what you hear, and only half of what you see. ตรงกับสำนวนไทยว่า ฟังหูไว้หู
 11. Believe no tales from an enemy's tongue ตรงกับสำนวนไทยว่า อย่าเชื่อเรื่องเล่าจากปากศัตรู
 12. All's well that ends well. ตรงกับสำนวนไทยว่า ต้นร้ายปลายดี
 13. Never judge by appearances. ตรงกับสำนวนไทยว่า  อย่าตัดสินจากรูปภายนอก
 14. Still waters run deep. ตรงกับสำนวนไทยว่า  น้ำนิ่งไหลลึก
 15. As u sow, so(shall) u reap. ตรงกับสำนวนไทยว่า หว่านผลอย่างไร ย่อมได้ผลอย่างนั้น
 16. Better the foot slip than tongue. ตรงกับสำนวนไทยว่า   พลั้งปากเสียสิน พลั้งตีนตกต้นไม้
 17. Big fish eat little fish. ตรงกับสำนวนไทยว่า   ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
 18. Conscience does make cowards of us all. ตรงกับสำนวนไทยว่า วัวสันหลังหว่ะ
 19. The faulty stands on his guard. ตรงกับสำนวนไทยว่า คนที่ทำผิด ย่อมเฝ้าระวังตน

 20. It's dogged that does it. ตรงกับสำนวนไทยว่า ความเพียรพยายาม ทำให้สำเร็จ
 21. Rome wasn't built in a day. ตรงกับสำนวนไทยว่า   กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในหนึ่งวัน
 22. Where there's will there's way. ตรงกับสำนวนไทยว่า  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 23. Don't cast your pearls before swine. ตรงกับสำนวนไทยว่า อย่ายื่นแก้วให้วานร
 24. If two(men) ride on a horse, one must ride behind ตรงกับสำนวนไทยว่า เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้
 25. If you can’t bite, never show your teeth. ตรงกับสำนวนไทยว่า อย่าเขียนเสือให้วัวกลัว
 26. Keep not ill men company, lest you increase the number. ตรงกับสำนวนไทยว่า  คบคนพาลพาลพาไปหาผิด
 27. It takes two to make a quarrel. ตรงกับสำนวนไทยว่า ตบมือข้างเดียวไม่ดัง
 28. Kill not the goose that lays the golden eggs. ตรงกับสำนวนไทยว่า โลภมากลาภหาย
 29. Love is blind ตรงกับสำนวนไทยว่า ความรักทำให้คนตาบอด
 30. Make hay while the sun shines.  ตรงกับสำนวนไทยว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก
 31. Manners make (the) man. ตรงกับสำนวนไทยว่า สำเนียงบอกภาษา กิริยาบอกสกุล
 32. When money speaks the world is silent ตรงกับสำนวนไทยว่า เงินมาผ้าหลุด
 33. Never put off till tomorrow what may be done. ตรงกับสำนวนไทยว่า อย่าผัดวันประกันพรุ่ง
 34. Never hit a man when he is down. ตรงกับสำนวนไทยว่า ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าข้าม
 35. Times is money. ตรงกับสำนวนไทยว่า เวลาเป็นเงินเป็นทอง
 36. Never trust a sleeping dog, a swearing Jew, a praying drunkard, or a weeping woman. ตรงกับสำนวนไทยว่า ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก อย่าได้ไว้ใจนัก
 37. Next to god, the parents. ตรงกับสำนวนไทยว่า  บิดามารดา คือพรหมของบุตร
 38. One beats the bush, and another catches the birds. ตรงกับสำนวนไทยว่า ชุบมือเปิบ
 39. One scabbed sheep will mar a whole flock. ตรงกับสำนวนไทยว่า ปลาเน่าตัวเดียว เหม็นทั้งข้อง
 40. Penny wise and pound foolish. ตรงกับสำนวนไทยว่า เสียน้อยเสียมาก เสียยากเสียง่าย
 41. Prevention is better than cure. ตรงกับสำนวนไทยว่า กันดีกว่าแก้
 42. Remember man and keep in mind, a faithful friend is hard to find. ตรงกับสำนวนไทยว่า เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
 43. Soon ripe, soon rotten. ตรงกับสำนวนไทยว่า อย่าชิงสุกก่อนห่าม
 44. Sow with the hand, and not with the whole sack. ตรงกับสำนวนไทยว่า อย่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
 45. Spare the rod and spoil the child. ตรงกับสำนวนไทยว่า รักวัวให้ถูก รักลูกให้ตี
 46. Speech is silver silence is golden. ตรงกับสำนวนไทยว่า พูดไปสองเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง
 47. Take not a musket to kill a butterfly. ตรงกับสำนวนไทยว่า อย่าขี่ช้างจับตั๊กแตน
 48. Don't make a mountain out of a molehillตรงกับสำนวนไทยว่า อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
 49. The bull must taken by the horns. ตรงกับสำนวนไทยว่า ใจดีสู้เสือ
 50. Walls have ears ตรงกับสำนวนไทยว่า หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง(ตา)
 51. When the cat is away the mice will play ตรงกับสำนวนไทยว่า แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
 52. You can’t get blood/water from/out of a stone.  ตรงกับสำนวนไทยว่า อย่าหา(รีด)เลือดกับปู
 53. You can’t have your cake and eat it. ตรงกับสำนวนไทยว่า อย่าจับปลาสองมือ
 54. A drowning man will clutch at a straw. ตรงกับสำนวนไทยว่า ฟางเส้นสุดท้าย
 55. A friend in need is a friend indeed. ตรงกับสำนวนไทยว่า เพื่อนในยามยากคือเพื่อนแท้ เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาห
 56. All good things come to an end. ตรงกับสำนวนไทยว่า งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา
 57. When you look over an elephant look at its tail. ตรงกับสำนวนไทยว่า ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่
 58. When you look over a girl, look at her mother. ตรงกับสำนวนไทยว่า ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่
 59. To hide one’s light under a bushel. ตรงกับสำนวนไทยว่า คมในฝัก
 60. A genius is born, not made. ตรงกับสำนวนไทยว่า ช้างเผือกเกิดในป่า
 61. A dog has his day ตรงกับสำนวนไทยว่า วันพระไม่มีหนเดียว
 62. A honey tongue, a heart of gall. ตรงกับสำนวนไทยว่า ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ 
 63. Constant dropping wears away the stone. ตรงกับสำนวนไทยว่า ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

 64. A friend in need is a friend in deed. ตรงกับสำนวนไทยว่า เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
 65. Set the for to mind the geese. ตรงกับสำนวนไทยว่า วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
 66. As you sow, so (shall). ตรงกับสำนวนไทยว่า หว่านพืชใดได้ผลอย่างนั้น
 67. Exiting gold, golden exciting. ตรงกับสำนวนไทยว่า อย่าตีตนไปก่อนไข้
 68. Blood is thicker than water. ตรงกับสำนวนไทยว่า เห็นขี้ดีกว่าไส้ หรือ เลือดย่อมข้นกว่าน้ำ
 69. Like father, like son. ตรงกับสำนวนไทยว่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
 70. Dirty Old Man ตรงกับสำนวนไทยว่า เฒ่าหัวงู


Ad

Related Posts
© Copyright 2019 - All Rights Reserved