-->

รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ หมายความว่าอะไร ?

รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ หมายความว่าอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่บอกว่า รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ นั้นหมายถึง (สำ) ก. รักจะอยู่ด้วยกันนาน ๆ ให้ตัดความคิดอาฆาตพยาบาทออกไป รักจะอยู่กันสั้น ๆ ให้คิดอาฆาตพยาบาทเข้าไว้, ยาวบั่น สั้นต่อ ก็ว่า. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

สำนวนดังกล่าวในประโยค รักยาวให้บั่นเป็นการเปรียบเปรยถึงความสัมพันธ์ หากต้องการที่จะรักกันให้นานนั้นให้ทำการบั่น ซึ่งหมายถึงการตัด ในที่ นี้หมายถึงความคิด อาฆาตพยาบาท ความไม่หวังดี หรือสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ออกไปให้มากที่สุด ส่วนประโยคที่ว่า รักสั้นให้ต่อนั้น หมายถึงการ ต่อความคิด อาฆาตพยาบาท ความไม่หวังดี หรือสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ออกไป หรือเพิ่มให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการทำลายความสัมพันธ์ให้สิ้นสุดลงเร็วมากยิ่งขึ้น


 • รัก หมายถึง ก. มีใจผูกพันด้วยความห่วงใย เช่น พ่อแม่รักลูก รักชาติ รักชื่อเสียง, มีใจผูกพันด้วยความเสน่หา, มีใจผูกพันฉันชู้สาว, เช่น ชายรักหญิง, ชอบ เช่น รักสนุก รักสงบ.
 • ยาว หมายถึง ว. ลักษณะของสิ่งใด ๆ มีกำหนดระยะจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งที่ขยายออกไปไม่ได้แล้ว เช่น ถนนยาว ๓๐ กิโลเมตร เชือกยาว ๒ เมตร, ลักษณะส่วนหนึ่งของสิ่งใด ๆ มีกำหนดระยะยืดหรือยืนเป็นเส้นตรงจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน, ไม่สั้น เช่น เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว กระโปรงยาว, นาน (ใช้แก่เวลา) เช่น หน้าร้อนกลางวันยาวกว่ากลางคืน.
 • ให้ หมายถึง ก. เป็นคำช่วยกริยา บอกความบังคับหรืออวยชัยให้พรเป็นต้น เช่น แม่บอกให้ลูกไปนอน ขอให้เจริญรุ่งเรือง ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ แต่งตัวให้สวย ๆ นะ.
 • บั่น  หมายถึง ก. ตัดให้สั้น, ตัดให้เป็นท่อน ๆ.
 • สั้น หมายถึง ว. ลักษณะส่วนหนึ่งของสิ่งใด ๆ มีกำหนดระยะยืดหรือยืนเป็นเส้นตรงจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งน้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่งเมื่อมีการเปรียบเทียบกัน เช่น เสื้อแขนสั้น กระโปรงสั้น ถนนสายนี้สั้นกว่าถนนสายอื่น ๆ, มีระยะเวลานานน้อยกว่าอีกช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน เช่น หน้าหนาวกลางวันสั้นกว่ากลางคืน.
 • ต่อ หมายถึง ก. เพิ่มให้ยาวหรือขยายออกไป เช่น ต่อเชือก เอาตู้รถไฟมาต่อกัน ต่อชานบ้าน, เพิ่มให้ยืดออกไป เช่น ต่อเวลาออกไป ต่อหนังสือสัญญา

รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ ภาษาอังกฤษ

สำนวนไทยดังกล่าวมีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนในภาษาอังกฤษที่ว่า “Mistrust is an axe at the tree of love.”ความหมายของมันแปลประมาณว่า ต้นไม้จะมีการเจริญเติบโต สวยงาม แข็งแรง และความไม่ไว้ใจตามมา ขาดความไว้ใจ มักจะเกิดจากการหึงหวงและการใกล้ชิดกับผู้อื่นหรือคนหนึ่งที่หลงผิดนี่ก็คือขวาน เปรียบเสมือนกับขวานที่กำลังตัดต้นไม้จนโค่นล้มลงสู่พื้นดินและฆ่ามัน เช่นความไม่ไว้ใจในความสัมพันธ์

ตัวอย่างการใช้งานสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไทยที่ว่า รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ


 1. รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ. เราเคยได้ยินคำว่า "รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ" มาด้วยกันทั้งนั้น เมื่อเข้าใจความหมายแล้ว ก็ควรนำมาปฏิบัติกันด้วย.
 2. รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ ความหมาย รักจะอยู่ด้วยกันนาน ๆ ให้ตัดความคิดอาฆาตพยาบาทออกไป รักจะอยู่กันสั้น ๆ ให้คิดอาฆาตพยาบาทเข้าไว้.
 3. นายสมัคร สุนทรเวช ซึ่งมีสถานภาพในปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชน และนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย แต่มีพฤติกรรมในการแสดงออกทางวาจาโผงผางตรงไปตรงมาถึงขั้นเรียกได้ว่า ก้าวร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตอบโต้คนที่พูดถึงตนเองในทางลบ และน่าจะด้วยเหตุนี้เองที่นายสมัคร สุนทรเวช แม้เพียงดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลได้ไม่ถึงปีจึงมีศัตรูรอบด้าน ทั้งในทางการเมืองและทางสื่อ ก็ด้วยพฤติกรรมเข้าทำนองตรงกันข้ามกับคำว่า รักยาวให้บั่น แต่เป็นไปตามคำว่า รักสั้นให้ต่อ
 4. บรรยง พงษ์พานิช: รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อว่าด้วยอายุรัฐบาล ขณะนี้ สังคมยังคงสับสนกับช่วงระยะเวลาที่คณะรัฐบาลชุดที่มาจากการรัฐประหารนี้ ควรจะอยู่บริหารประเทศ ...
 5. ในรายการเที่ยงตรงกับสนธิญาณ ได้นำเสนอในตอน รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ "นายกฯลุงตู่" แต่งตั้ง ครม.จะบั่นใครต่อใคร ถามใจประชาชนด้วยนะครับ.
 6. หนังสือจิตวิทยาความรักประยุกต์ ที่แนะนำวิธีการและเทคนิคต่างๆ เพื่อชีวิตคู่ที่หวานชื่นยืนยาวตลอดไป ซึ่งคู่รักทุกคู่ รวมถึงผู้ที่กำลังมีความรักทุกคน ไม่ควรพลาด! เล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้ผู้หญิงและผู้ชาย ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันถึงตัวตนที่แท้จริงของแต่ละฝ่าย เพราะมีหลายเรื่องในชีวิตรักที่เราต้องบั่นเป็น เพื่อให้ชีวิตรักยืนยาว และมีอีกหลายเรื่องเช่นกันที่เราต้องหมั่นต่อ เพื่อให้รักยืนยง อะไรบ้างที่ต้องบั่น อะไรบ้างที่ต้องต่อ อะไรบ้างที่ไม่ต้องรอให้รักปริร้าว ขอเชิญสืบสาวเรื่องราวด้วยตัวคุณเอง จากทุกหน้ากระดาษในหนังสือเล่มนี้