-->

รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม หมายถึงอะไร ?

รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม นั้นมีความหมายว่า (สำ) ก. เรียนรู้ไว้ไม่หนักเรี่ยวหนักแรงหรือเสียหายอะไร. อ้างอิงตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั้นไม่ได้ยากลำบากเหมือนถือของหรือแบกหามอะไรไว้ ชีวิตของมนุษย์เรานั้นต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เราอาจจะคิดว่าความรู้ดังกล่าวนั้นไม่มีประโยชน์ แต่ว่าเราอาจจะได้ใช้ความรู้นั้นในวันใดวันหนึ่งแน่นอน เพราะฉะนั้นอย่ากลัว และปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ถ้ามีโอกาสที่ดี
สำนวนนี้ เป็นการใช้เพื่อเปรียบเปรยถึงการเรียนรู้สิ่งต่างๆเป็นสิ่งดี เมื่อเราได้ทำการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้าไปก็ไม่ทำให้เราต้องแบกความรู้ดังกล่าวเอาไว้เหมือนกับการได้รับสิ่งของที่จะต้องแบกมันไว้ตลอดเวลา กลับจะทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากขึ้น และใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิมเสียอีก • รู้ หมายถึง ก. แจ้ง, เข้าใจ, ทราบ.
 • ไว้ หมายถึง ก. เก็บเข้าที่, เอาเข้าที่, เช่น เอาของไปไว้ที่, วาง เช่น เอาไว้ตรงนั้นแหละ ไว้ของให้เป็นที่, บางทีใช้ประกอบท้ายกริยาบางคำเพื่อให้ความหมายสมบูรณ์หรือหนักแน่นยิ่งขึ้น เช่น เก็บไว้ รักษาไว้ ปลูกไว้, ให้มีอยู่, ให้ดำรงอยู่, รักษา, เช่น ไว้จุก ไว้หนวด ไว้ชีวิต ไว้ยศ.
 • ใช่ หมายถึง ว. บางทีก็ใช้เป็นคำปฏิเสธหมายความว่า ไม่ใช่ เช่น รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม, ใช่นางเกิดในปทุมา สุริวงศ์พงศาก็หาไม่ (อิเหนา).
 • ว่า  หมายถึง ก. พูด, บอก, เช่น เขาว่า ที่นี่ฝนตกทุกวัน
 • ใส่ หมายถึง ก. สวม เช่น ใส่เสื้อ ใส่กางเกง, เอาไว้ข้างในภาชนะหรือสถานที่เป็นต้น เช่น กรอกน้ำใส่ขวด นำนักโทษไปใส่คุก, บรรทุก เช่น เอาสินค้าใส่รถ.
 • บ่า หมายถึง น. ส่วนของร่างกายระหว่างคอกับหัวไหล่, โดยปริยายหมายถึงอินทรธนูหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น บ่าเสา บ่าเสื้อ.
 • แบก หมายถึง ก. วางของที่มีนํ้าหนักบนบ่าหรือบนหลัง เช่น แบกกระสอบข้าวสาร แบกปืน, โดยปริยายหมายความว่า รับภาระหนัก, มีความรับผิดชอบมาก, เช่น แบกค่าใช้จ่ายในบ้านคนเดียว แบกงานไว้มาก.
 • หาม หมายถึง  ก. เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งห้อยกลางไม้หรือวางบนเปลเป็นต้น แล้วช่วยกันหิ้วหรือยกไป, ช่วยกันยกหัวและท้ายพาไป.

รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม ภาษาอังกฤษ
รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Knowledge doesn't weigh you down. ความรู้ไม่ได้ถ่วงคุณ ซึ่งประโยคดังกล่าวมีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนไทยที่ว่า รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม
ตัวอย่างการใช้งาน สำนวนไทย รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

 1. ฝึกอบรมเรื่องการหนีไฟวันนี้แกจะโดดอีกเหรอ แกน่าจะเข้านะ ของพวกนี้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
 2. การเรียนหนังสือหลายวิชานะดีแล้วละลูก ทำให้เรามีความรู้กว้างไกล คิดซะว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม วันหนึ่งอาจจะได้ใช้ความรู้เหล่านี้ก็ได้
 3. ปิดเทอมนี้พี่สาวฉันจะเรียนทำขนมเค้ก ฉันว่าจะไปเรียนด้วย ของพวกนี้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม บางทีอาจจะลองทำขายดู
 4. อย่าเห็นว่าเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องไกลตัว ศึกษาไว้ก็ไม่เสียหาย อย่างที่เขาว่า รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม ในอนาคตเธออาจจะได้ใช้ประโยชน์จากมันนะ
 5. สำนวนนี้มักจะพูดถึงประโยชน์ของความรู้ รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม ความรู้เป็นสิ่งดีมี ประโยชน์ มีติดตัวไว้ไม่ต้องแบก ไม่ต้องถือ แต่... การศึกษาหาความรู้นั้นเป็นเรื่องที่ยาก
 6. รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม เรื่องกฎหมายจราจรทางบก มีคำกล่าวว่าคนที่ขับรถอยู่บนท้องถนนมี 2 พวก พวกที่ 1 คือพวกที่ “ขับรถได้” พวกที่ 2 คือพวก “ขับรถเป็น”.
 7. รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม ทำอะไรก็ตาม ให้มีสมาธิ ทำจากความตั้งใจจริง ยึดความถูกต้องเหมาะสม อย่าให้สังคมมากำหนดตัวเรา ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ .
 8. “รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม”. เรื่อง การประกันภัย คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ. รถทุกคันต้องทา พ.ร.บ. ตามกฏหมาย. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
 9. ในสังคมไทยเรานั้น”เชื่อว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปทุกสาขาวิชาชีพ”ใช่หรือไม่??? เคล็ด(ไม่)ลับ ทนายสงกานต์บอก เมื่อโดนตำรวจค้นตัว รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามใช้ยามคับขัน ..