-->

การใช้งาน 5g ทำให้แบตเตอรี่ของคุณอาจหมดเร็วขึ้นหรือไม่ : ในปัจจุบันนี้เริ่มมีการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้สัญญาณ 5G กันเพิ่มมากยิ่ง...

 กระจกกรองแสงหน้าจอ เป็นอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยให้การใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสามารถที่จะทำได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าในปัจจุบ...

จอ 4K  เป็นรูปแบบของหน้าจอที่มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกันกับจอประเภทเก่าที่มีความคมชัดเพียงระดับ Full HD เท่านั้นซึ่งจอแบบนั้นจ...