-->

วิธีซื้อปลั๊กพ่วง ให้ปลอดภัย

ปลั๊กพ่วงนั้นเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการขยายระยะการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กไฟให้มีความสะดวกในการใช้งานโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าบางรุ่นนั้นอาจจะถูกติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่มีปลั๊กไฟบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นแล้วจึงจำเป็นจะต้องมีการใช้งานปลั๊กพ่วงเพื่อทำให้สามารถที่จะทำการใช้งานได้ แต่ว่าในการใช้งานปลั๊กพ่วงนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกซื้อปลั๊กพ่วงที่มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะนำมาใช้งานและเลือกปลั๊กพ่วงให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณน้ำสามารถที่ทำการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้าลัดวงจรเพลิงไหม้หรืออันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน


วิธีซื้อปลั๊กพ่วง ให้ปลอดภัยการเลือกซื้อปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานนั้นยังไม่เพียงพอคุณจะต้องเลือกซื้อปลั๊กพ่วงให้ถูกต้องกับลักษณะงานที่คุณจะนำเอาไปใช้ด้วยโดยให้พิจารณาจากปริมาณของโหลดหรือกระแสไฟฟ้าที่ปลั๊กพ่วงสามารถที่จะทำการรับได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ควรจะนำเอาไปใช้งานก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันการใช้ปลั๊กที่สามารถรับกระแสได้ต่ำไปใช้งานร่วมกับเครื่องไฟฟ้าที่ดึงกระแสสูงนั้นอาจจะทำให้ตัวปลั๊กร้อนจนเกินไปและทำให้สายไฟเกิดความร้อนสะสมรวมถึงตัวปลั๊กไฟนั้นก็จะเกิดความร้อนด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงมีความสำคัญสำหรับการเลือกซื้อปลั๊กพ่วงมาใช้งาน

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อปลั๊กพ่วงมาใช้งาน
1.ความสามารถในการรับกระแสได้ของปลั๊กพ่วง
สำหรับการเลือกซื้อปลั๊กพ่วงมาใช้งานนั้นความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าได้ของปลั๊กพ่วงเป็นสิ่งแรกที่คุณควรที่จะพิจารณา เพราะว่าการใช้งานปลั๊กพ่วงที่รับกระแสได้ต่ำเกินไปไปใช้งานร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้งานกระแสที่สูงนั้นอาจจะทำให้ตัว ปลั๊กพ่วงเกิดความเสียหายและทำให้เกิดอันตรายได้นั่นเองควรที่จะเลือกใช้งานปลั๊กพ่วงที่รองรับกำลังวัตต์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มที่ให้ความร้อนอย่างเตาอบไมโครเวฟเตาไฟฟ้ากระทะไฟฟ้านั้นจะต้องใช้ปลั๊กพ่วงที่รองรับกระแสได้สูงเพื่อป้องกันไม่ให้สายของพวกนั้นเกิดความร้อนจนเกินมาตรฐานและเกิดความเสียหายเกิดอันตรายขณะที่ทำการใช้งาน 2.มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอกสำหรับปลั๊กพ่วงที่คุณจะเลือกซื้อมาใช้งานนั้นควรที่จะได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกที่เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมายเลขมอก  (มอก.) 2432-2555  โดยจะต้องมีเครื่องหมายเหล่านี้บนผลิตภัณฑ์หรือกล่องอย่างชัดเจนเท่านั้นซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการใช้งานได้อย่างอุ่นใจและมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยรวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆของตัวปลั๊กพ่วงว่าจะช่วยให้คุณสามารถที่นำการใช้งานได้โดยไม่เกิดปัญหาต่างๆตามมา

3.ใช้วัสดุที่ไม่ลามไฟปลั๊กพ่วงนั้นถ้ามีการใช้งานกำลังไฟที่เกินกว่าปลั๊กพ่วงจะรับได้นั้นตัวปลั๊กพ่วงจะเกิดความร้อนสะสมและทำให้เกิดการหลอมละลายของชิ้นส่วนต่างๆได้ในกรณีที่มีการใช้งานผิดประเภทซึ่งถ้าตัวปลั๊กพ่วงน้ำใช้วัสดุที่ไม่ลามไฟก็จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดเปลวไฟขึ้นได้น้อยกว่าทำให้คุณใช้งานได้ปลอดภัยกว่าในกรณีที่เกิดปัญหาขณะที่ทำการใช้งาน
4. ควรใช้ปลั๊กไฟ 3 ตาที่มีสายดินในการเลือกซื้อปลั๊กพ่วงมาใช้งานนั้นคุณควรที่จะเลือกซื้อปลั๊กไฟ 3 ตาที่มีสายดินติดตั้งมาให้เพื่อใช้งานร่วมกับเต้ารับไฟฟ้าภายในบ้านของคุณเพื่อช่วยป้องกันในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรนั้นสายดินจะช่วยในการลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นขณะที่ทำการใช้งานได้ควรที่จะหลีกเลี่ยงปลั๊กไฟแบบสองตาหรือ 2 รูเสียบเพื่อที่จะนำมาใช้งานเพราะว่าปลั๊กไฟเหล่านั้นมีความปลอดภัยที่น้อยกว่าและทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานต่างๆที่มากกว่า

5. มีสวิตซ์และไฟแสดงสถานะในการทำงานปลั๊กพ่วงที่ดีนั้นควรที่จะมีสวิตช์และไฟแสดงสถานะขณะที่ทำงานซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่ทำการใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรู้ว่ามีกระแสไฟฟ้าอยู่ในระบบไฟหรือไม่ที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการใช้งานได้สะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้น
และสำหรับผู้ที่กำลังมองหาปลั๊กไฟมาตรฐานเพื่อที่จะนำมาใช้งานนั้นอาจจะเริ่มสงสัยว่าควรที่จะเลือกซื้อปลั๊กไฟมาตรฐานรุ่นไหนแบบไหนยี่ห้อไหนดีถึงจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งเราได้ทำการรวบรวมเอาปลั๊กไฟมาตรฐานมาแนะนำให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้งานที่บทความนี้ “ปลั๊กพ่วง USB รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี” ที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อปลั๊กไฟมาตรฐานที่ดีที่สุดเหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุด