-->

ทีวีดิจิตอล ต้องใช้เสาอากาศไหม?

 ทีวีดิจิตอล ต้องใช้เสาอากาศไหม? อาจจะเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังจะเปลี่ยนมาใช้ทีวีดิจิตอลหรือเลือกซื้อทีวีดิจิตอลมาใช้งาน ทีวีดิจิตอลจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้งานร่วมกับเสาอากาศเพื่อที่จะช่วยให้การรับสัญญาณนั้นสามารถที่จะรับสัญญาณได้อย่างชัดเจนและช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการรับสัญญาณภาพและเสียงของทีวีดิจิตอลของช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลได้โดยที่ไม่กระตุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใช้เสาอากาศทีวีดิจิตอลประสิทธิภาพสูงโดยทำการติดตั้งอย่างถูกต้องก็จะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้อย่างชัดเจนโดยในการเลือกซื้อเสาอากาศทีวีดิจิตอลนั้นมีมากมายหลายสิ่งที่คุณควรจะพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อเสาอากาศทีวีดิจิตอลมาใช้งานซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหัวข้อใหญ่ๆดังนี้


สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อเสาอากาศทีวีดิจิตอลมาใช้งาน1.ระยะห่างจากเสาส่งสัญญาณทีวีดิจิตอล


โดยในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากเสาสัญญาณทีวีดิจิตอลในระยะต่างๆนั้นจะมีการใช้งานเสารับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะทางโดยยิ่งระยะทางอยู่ห่างจากตัวเสารับสัญญาณมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งต้องใช้เสารับสัญญาณที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมากเท่านั้นเพื่อช่วยให้การรับสัญญาณนั้นสามารถที่จะรับสัญญาณได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน  อาทิเช่นในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากเสารับสัญญาณ 5-10 กิโลเมตรนั้นเสารับสัญญาณแบบภายในหรือแบบหนวดกุ้งนั้นก็ถือว่าสามารถที่จะรับสัญญาณได้อย่างชัดเจนเพียงพอ แต่ถ้าพื้นที่ในการรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนั้นเพิ่มขึ้นเป็นระยะทางที่มากกว่า 100 กิโลเมตรนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เสาสัญญาณทีวีดิจิตอลประสิทธิภาพสูงในการติดตั้งเพื่อที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้อย่างชัดเจนการใช้งานเสาสัญญาณทีวีดิจิตอลแบบหนวดกุ้งหรือแบบติดตั้งภายในนั้นจะไม่สามารถที่จะทำการรับสัญญาณได้เลยนั่นเองดังนั้นก่อนที่จะเลือกซื้อเสารับสัญญาณทีวีดิจิตอลนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบเสาส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลในพื้นที่ของคุณว่าอยู่บริเวณไหนหรือถูกติดตั้งอยู่ห่างจากบ้านหรือสถานที่ที่ต้องการใช้งานเท่าใดโดยทำการตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์นี้  https://dtvservicearea.nbtc.go.th/webpeople/ ซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการเลือกเสาสัญญาณทีวีดิจิตอลที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ2.ประเภทของเสาอากาศรับสัญญาณทีวีดิจิตอล 


เสาอากาศรับสัญญาณ TV Digital นั้นมีหลายประเภทให้คุณได้เลือกใช้งานซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็จะมีความเหมาะสมตามระยะห่างของพื้นที่ที่ใช้งานกับเสาส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลสำหรับประเภทของเสาอากาศรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่เหมาะสมนั้นได้แก่


2.1 เสาอากาศรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแบบหนวดกุ้งและเสาอากาศดิจิตอลทีวีแบบที่มีไฟเลี้ยวในตัวนั้นจะเหมาะสำหรับพื้นที่ที่อยู่ห่างจากเสาส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลไม่เกิน 15 กม. ก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน


2.2 เสาก้างปลาแบบสั้นกว้าง จำนวนซี่ชิ้นส่วนน้อย หรือเรียกว่าแบบ 5E-7E มีจำนวนซี่ชิ้นส่วนมาก เหมาะสำหรับใช้ในการรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่อยู่ห่างจากเสาส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลไม่เกิน 30 กิโลเมตรหรือระยะห่างตั้งแต่ 15 จนถึง 30 กิโลเมตร


2.3 เสาก้างปลาแบบทรงแคบยาว มีจำนวนซี่ชิ้นส่วนมาก หรือเรียกว่าแบบ 14E จะเหมาะสำหรับใช้ในการรับสัญญาณในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากเสาส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลตั้งแต่ 30 กิโลเมตรขึ้นไป


จะเห็นได้ว่าระยะทางหรือระยะห่างจากเสาสูงนั้นเป็นปัจจัยหลักที่คุณควรจะพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อเสาอากาศรับสัญญาณทีวีดิจิตอลมาใช้งานซึ่งการเลือกซื้อเสาสัญญาณที่มีความเหมาะสมกับระยะห่างนะจะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง


การติดตั้งเสาสัญญาณทีวีดิจิตอล


ในการติดตั้งเสาสัญญาณทีวีดิจิตอลที่ถูกต้องนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตั้งเสาอากาศที่ใช้ในการรับสัญญาณทีวีดิจิตอลอย่างถูกต้องได้แก่


1.จะต้องมีการติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณทีวีดิจิตอลให้สูงจากพื้นอย่างน้อย 10 เมตรขึ้นไปซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการรับสัญญาณนั้นสามารถที่จะรับสัญญาณได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นและควรที่จะติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่อย่างเช่นอาคารหรือบ้านเรือนรวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆที่จะเป็นตัวกั้นระหว่างเสาอากาศกับเสาสัญญาณส่งทีวีดิจิตอลซึ่งจะทำให้สัญญาณนั้นไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้อย่างสะดวก


2.ต้องมีการหันเสารับสัญญาณภายในทิศทางที่เสาส่งสัญญาณอยู่ซึ่งจะช่วยให้การรับสัญญาณนั้นสามารถที่จะรับสัญญาณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยในการที่จะหาทิศทางของเสาส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลในพื้นที่ของคุณนั้นให้คุณทำการตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของ กสทช ซึ่งจะแสดงตำแหน่งและรายละเอียดต่างๆของสถานีส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลที่อยู่ใกล้กับพื้นที่อยู่อาศัยของคุณโดยละเอียดซึ่งให้คุณทำการเรื่องเอาเสาสัญญาณที่ใกล้ที่สุดแล้วทำการหันเอาแผงรับสัญญาณทีวีดิจิตอลไปในทิศทางที่เสาส่งสัญญาณนั้นตั้งอยู่ก็จะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้อย่างชัดเจน


เสาอากาศรับสัญญาณทีวีดิจิตอลรุ่นไหนยี่ห้อไหนดี สำหรับผู้ที่กำลังมองหาเสาอากาศรับสัญญาณทีวีดิจิตอล เราได้ทำการรวบรวมเอาเสารับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่ดีที่สุดมาแนะนำให้คุณได้เลือกใช้งานที่บทความนี้ เสาอากาศทีวีดิจิตอล เลือกซื้อแบบไหน ยี่ห้อไหนดี คุณสามารถติดตามเข้าไปอ่านได้ที่ลิงค์นี้ได้เลยซึ่งเราได้ทำการรวบรวมเอาเสารับสัญญาณทีวีดิจิตอลประสิทธิภาพสูงมาแนะนำให้คุณได้เลือกซื้อเพื่อที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะตัดสินใจเลือกซื้อเสารับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่ดีที่สุดเหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุด