-->

ทีวีดิจิตอล ดู ไม่ได้ บางช่องเกิดจากอะไร?

 ทีวีดิจิตอล ดู ไม่ได้ บางช่องเกิดจากอะไร?  ทีวีดิจิตอลเกิดปัญหาอยู่ดีๆก็ไม่สามารถที่จะทำการรับช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลบางช่องได้นั้นเกิดจากหลายสาเหตุและหลายปัจจัยแต่โดยส่วนมากแล้วคุณสามารถที่จะทำการแก้ไขได้ด้วยตัวเองโดยสาเหตุหลักๆที่ช่องทีวีดิจิตอลบางช่องนั้นไม่สามารถที่จะทำการรับชมได้เนื่องจากว่าทางเสาสัญญาณนั้นมีการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ของช่องทีวีดิจิตอลบางช่องซึ่งจะทำให้ช่องทีวีดิจิตอลนั้นเลื่อนความถี่ไปหรือเปลี่ยนคลื่นความถี่จนทำให้ไม่สามารถที่จะทำการรับชมได้จากช่องสัญญาณเดิมซึ่งวิธีนี้สามารถที่จะทำการแก้ไขได้ง่ายด้วยการจูนช่องสัญญาณใหม่ทั้งทั้งหมดโดยการลบช่องสัญญาณทุกช่องที่มีอยู่แล้วทำการจูนหาสัญญาณใหม่แล้วตัวเครื่องก็จะทำการเรียนช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลให้คุณโดยอัตโนมัติและสัญญาณทีวีดิจิตอลช่องที่หายไปก็จะกลับมาแต่อาจจะมีการเลื่อนหมายเลขช่องไปบ้าง  โดยวิธีการในการจูนช่องทีวีดิจิตอลใหม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณว่าจะมีขั้นตอนและวิธีการในการทำงานอย่างไรโดยจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อและไม่มีความเหมือนกันในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อดังนั้นวิธีการที่จะจูนช่องทีวีดิจิตอลใหม่นั้นเราแนะนำให้คุณอ่านหรือศึกษาคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับตัวเครื่องจะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการจูนช่องทีวีดิจิตอลใหม่ได้อย่างถูกต้องนั่นเอง


และสาเหตุต่อไปที่อาจจะทำให้คุณไม่สามารถที่จะรับชมช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลบางช่องได้นั้นโดยหลักๆแล้วนั่นก็คือการรับสัญญาณของเสาอากาศนั้นอาจจะเกิดปัญหาโดยอาจจะเกิดจากเสารับสัญญาณหรือเสาอากาศรับสัญญาณทีวีดิจิตอลของคุณนั้นมีปัญหาหรือเคลื่อนจากตำแหน่งเดิมจนทำให้ประสิทธิภาพในการรับสัญญาณของทีวีดิจิตอลของคุณนั้นมีปัญหาไม่สามารถที่จะรับสัญญาณได้ดีเหมือนเดิมดังนั้นการตรวจสอบเสาสัญญาณทีวีดิจิตอลว่ายังใช้งานได้ดีอยู่หรือไม่หันไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งเป็นทิศทางที่เสาส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลอยู่หรือไม่ก็เป็นวิธีการตรวจเช็คที่ดีซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการแก้ปัญหาช่องสัญญาณหายได้ด้วยนั่นเอง


โดยการตรวจสอบความแรงของสัญญาณในการรับส่งสัญญาณของเสาอากาศรับสัญญาณทีวีดิจิตอลของคุณนั้นคุณสามารถที่จะทำการตรวจสอบความแรงของสัญญาณที่ได้จากเสาส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลได้โดยการกดปุ่ม info ที่จะมีอยู่บนรีโมทคอนโทรลของเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีที่คุณใช้งานอยู่ซึ่งส่วนมากแล้วจะมีแถบที่ใช้ในการแสดงความแรงของสัญญาณที่ได้จากการรับสัญญาณทีวีดิจิตอลจากเสาส่งสัญญาณโดยจะมีการแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งค่าความแรงของสัญญาณนั้นในแต่ละช่องจะมีความแรงที่แตกต่างกันโดยค่าที่เหมาะสมนั้นจะต้องมีค่าที่มากกว่า 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์จึงจะทำให้คุณสามารถที่จะทำการรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้อย่างลื่นไหลถ้าค่าความแรงของสัญญาณนั้นมีไม่ถึงหรือมีน้อยกว่า 50% นั่นจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาพกระตุกและไม่สามารถที่จะทำการรับชมทีวีบางช่องได้นั่นเองดังนั้นวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องนั่นก็คือการทำการตั้งค่าทิศทางเสาอากาศทีวีดิจิตอลใหม่ให้ถูกต้องโดยการปรับเสาอากาศรับสัญญาณ หมุนซ้ายขวาทีละน้อยจน ค่าความแรงของสัญญาณนะขยับขึ้นจนถึง 70-80 เปอร์เซ็นต์หรือสัญญาณช่องดิจิตอลทีวีนั้นมีความชัดเจนแล้วให้ทำการหยุดและติดตั้งให้ทิศทางของเสาอากาศนั้นหันไปในทิศทางดังกล่าวให้แน่นหนาเพื่อป้องกันช่องทีวีดิจิตอลหายอีกในอนาคต


การเปลี่ยนเสาอากาศมาใช้เสารับสัญญาณประสิทธิภาพสูงจะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนโดยควรที่จะเลือกใช้งานเสาอากาศรับสัญญาณทีวีดิจิตอลทีวี ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถที่จะช่วยให้คุณสามารถรับสัญญาณได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นและช่วยลดปัญหาช่องทีวีหายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างพื้นที่ในการติดตั้งกับเสาสัญญาณว่ามีระยะห่างมากน้อยเท่าใดและควรที่จะเลือกซื้อเสาอากาศรับสัญญาณทีวีดิจิตอลที่เหมาะสมกับระยะห่างซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


และสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเสาอากาศรับสัญญาณทีวีดิจิตอลอยู่นั้นอาจจะเริ่มสงสัยว่าแล้วในปัจจุบันนี้มีเสาอากาศรับสัญญาณทีวีดิจิตอลรุ่นไหนยี่ห้อไหนดีที่เหมาะสำหรับการใช้งานของคุณมากที่สุดโดยคุณสามารถที่จะทำการเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่บทความนี้  เสาอากาศทีวีดิจิตอล เลือกซื้อแบบไหน ยี่ห้อไหนดี ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเสาอากาศรับสัญญาณทีวีดิจิตอลซึ่งเราได้รวบรวมเอามาแนะนำให้คุณได้เลือกซื้อเลือกใช้งานตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของคุณซึ่งจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะลดปัญหาหรือแก้ไขปัญหาช่องทีวีดิจิตอลบางช่องดูได้บ้างไม่ได้บ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกวิธีมากที่สุด.