Ad

โง่แล้วอยากนอนเตียง หมายถึงอะไร ?

โง่แล้วอยากนอนเตียง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า โง่แล้วอยากนอนเตียง คอเอียงแล้วอยากหนุนหมอน นั้นหมายถึง  (สำ) ว. โง่แล้วไม่เจียมตัวว่าโง่ ไปทำสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจ. อ้างอิงจาก  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

สำนวน โง่แล้วอยากนอนเตียง นั้นใช้ในการเปรียบเปรยถึงคนที่ โง่ เขลา, ไม่ฉลาด, ไม่รู้ และไม่เจียมเนื้อเจียมตัวว่าตนเองนั้นโง่ หรือไม่รู้ตัวว่าตัวเองโง่ แล้วไปทำในสิ่งที่ตนเองไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ จนทำให้เกิดความเสียหาย หรือเรื่องน่าอับอาย

ที่มาของสำนวน โง่แล้วอยากนอนเตียง สำนวนนี้ทำให้หลายๆคนคิดไปว่าทำไมคนโง่จะนอนเตียงไม่ได้ คำตอบก็คือ คนโง่ ไม่รู้ว่าเตียงนั้นด้านใดเป็นหัวเตียง ด้านใดเป็นปลายเตียง เมื่อไม่รู้ เวลานอนก็หันหัวหันเท้าผิดที่ผิดทาง อยากจะนอนเตียงแต่ไม่รู้ว่าจะนอนหันหัวไปทางไหน สำนวนนี้จึงมีความหมายว่า โง่แล้วไม่เจียมตัวว่าโง่ ไปทำสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจ โง่แล้วอยากนอนเตียง นั่นเอง


  • โง่ หมายถึง ว. เขลา, ไม่ฉลาด, ไม่รู้.
  • แล้ว หมายถึง ว. ลักษณะอาการกระทำใด ๆ เสร็จ สิ้น จบ ล่วงไป หรือสุดสิ้นลง เช่น กินแล้ว ทำแล้ว นอนแล้ว หรือต่อแต่นั้นเริ่มใหม่อีกระยะหนึ่ง (จะเป็นการกระทำอย่างเดียวกันหรือต่างกันแล้วแต่กรณี) เช่น กินแล้วนอน ขึ้นรถแล้วลงเรือ.
  • อยาก หมายถึง (๑)  [หฺยาก] ก. ปรารถนา, ประสงค์, ต้องการ, ใคร่, เช่น อยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากมีเงิน
  • นอน หมายถึง (๑) ก. เอนตัวหรือทอดตัวลงกับพื้นหรือที่ใด ๆ เพื่อพักผ่อนเป็นต้น, อาการที่ทำให้ของสูง ๆ ทอดลง เช่น เอาเสานอนลง, อาการที่พรรณไม้บางชนิด เช่น จามจุรี ผักกระเฉด ไมยราบ หลุบใบในเวลาใกล้จะสิ้นแสงตะวัน.
  • เตียง หมายถึง น. ที่สำหรับนอนหรือตั้งสิ่งของ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขา ๔ ขา.

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวน โง่แล้วอยากนอนเตียง ในประโยค

1. คนโง่ ไม่รู้ว่าเตียงนั้นด้านใดเป็นหัวเตียง ด้านใดเป็นปลายเตียง เมื่อไม่รู้ เวลานอนก็หันหัวหันเท้าผิดที่ผิดทาง อยากจะนอนเตียงแต่ไม่รู้ว่าจะนอนหันหัวไปทางไหน
2. #โง่แล้วอยากนอนเตียง "พิพัฒน์" รมต.ท่องเที่ยวฯ ขอโทษ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เหตุงานวิ่งผ่าเมือง Amazing Thailand Marathon 2020 จุดพลุตอนตี 3 จนถูกด่ารบกวนชาวบ้านด่า
3. โง่แล้วอยากนอนเตียง. โง่แล้วอยากนอนเตียง. โง่นี่มีสองแบบ คือ. โง่เพราะไม่รู้...โง่ (ignorance) เพราะขาดความรู้ lack of knowledge กับ. รู้แล้วยังโง่.
4. (โง่แล้วอยากนอนเตียง) มีความเห็นสอดคล้องกันมากขึ้นว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามาบริหารประเทศกว่า 3 ปีแล้ว ประชาชนเห็นความ "บ่มิไก๊"
5. โง่แล้วอยากนอนเตียง = โง่แล้วไม่เจียมตัวว่าโง่ ทำในสิ่งที่ไม่รู้ ดังคนโง่ที่ขึ้นไปนอนเตียง ไม่รู่ว่าทางไหนหัวนอน ทางไหนปลายเตียง
6.
7. โง่แล้วอยากนอนเตียง คอเอียงแล้วอยากหนุนหมอน ฟังแล้ว เหมือนสำนวนที่เหยียด ๆ คนอื่นแบบว่าแบ่งชนชั้นวรรณะ แบบว่าไม่สมควรได้แล้วอยากได้ก็เลยถูกดูถูก.
8. “โง่แล้วอยากนอนเตียง” ว. โง่แล้วไม่เจียมตัวว่าโง่ ไปทำสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจ . บอกไว้ก่อนนอนไหนไม่เห็นยาก ไม่กระดากหากหลับรับสุขสันต์
9. “โง่แล้วอยากนอนเตียง” เป็นภาษาสแลงที่คงตกยุคแล้ว แต่ที่โบราณกว่านั้นก็คือ “จนแล้วไม่เจียม เสงี่ยมวาจา” ซึ่งก็มีความหมายว่า “โง่แล้วอวดฉลาด”
10. ประยุทธ ไม่มีเชาว์ปัญญาในการทํางาน แต่ขยันทํา (ใช้โดยมีนัยยะว่าขยัน มีเจตนาดีในการ ทํางานก็จริง แต่ก็สร้างปัญหายุ่งยากในงานนั้น ๆ โง่แล้วอยากนอนเตียง (สํา) ว. โง่แล้วอวดฉลาด

อ้างอิงข้อมูล : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น