Ad

โง่เง่าเต่าตุ่น หมายถึงอะไร ?

โง่เง่าเต่าตุ่น หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า โง่เง่าเต่าตุ่น นั้นหมายถึง อ้างอิงจาก  (สำ) ว. โง่ที่สุด เช่น เพราะโง่เง่าเต่าตุ่นพ่อคุณเอ๋ย ผู้ใดเลยจะประสงค์จำนงหมาย (นิ. ทวาราวดี). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

สำนวน โง่เง่าเต่าตุ่น นั้นใช้ในการเปรียบเปรยถึง คนที่โง่ที่สุด ซึ่งคำว่าโง่นั้น หมายถึง ว. เขลา, ไม่ฉลาด, ไม่รู้  ขาดไหวพริบ, รู้ไม่ถึง, รู้ไม่เท่าทัน, ไม่เฉียบแหลม, ไม่ฉลาด.

ที่มาของสำนวน โง่เง่าเต่าตุ่น การเปรียบเทียบกับ เต่าที่ท่าทางเชื่องช้าต้วมเตี้ยม จึงถูกสื่อไปในทางลบว่าโง่เขลาไม่ทันคนอื่น ส่วนตุ่นนั้นเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่แต่ในรู และคำว่า “เต่าตุ่น” เป็นคำที่คล้องจองกัน จึงถูกนำมาประกอบเป็นสำนวน โง่เง่าเต่าตุ่น นั่นเอง


  • โง่เง่า หมายถึง  ว. โง่มาก.
  • เต่า หมายถึง (๑) น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานหลายวงศ์ ในอันดับ Testudines คอยาว ลำตัวสั้น มีกระดองหุ้ม กระดองมีทั้งที่เป็นแผ่นเกล็ดแข็งและที่เป็นแผ่นหนัง ขาและหางสั้นส่วนใหญ่หดเข้าไปในกระดองได้ มีถิ่นอาศัยต่าง ๆ กัน ที่อยู่บนบก เช่น เต่าเหลือง ที่อยู่ในนํ้าจืด เช่น เต่านา ที่อยู่ในทะเล เช่น เต่าตนุ พวกที่มีหนังหุ้มกระดองเรียก ตะพาบ เช่น ตะพาบสวน.
  • โดยปริยายหมายความว่า โง่ หรือ เชื่องช้า
  • ตุ่น  หมายถึง น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Talpa micrura Hodgson ในวงศ์ Talpidae รูปร่างคล้ายหนูตะเภา ลำตัวอ้วนป้อม หัวเล็ก ตาเล็กมาก จมูกแหลม ขนอ่อนนุ่ม เล็บตีนหน้ายาวใหญ่เห็นได้ชัด ขุดรูเป็นที่อยู่อาศัย กินพืช, ติ่ง ก็เรียก.

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวน โง่เง่าเต่าตุ่น ในประโยค

1. ความไม่รู้ อาจจะให้เราดูกลายเป็นคน โง่เง่าเต่าตุ่น ในสายตาคนอื่น กับการทำอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน ซึ่งก็ไม่ได้หมายความ ว่าเราโง่ แต่เพราะไม่รู้ ก็ย่อมจะไม่สามารถทำอะไรได้ถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็น
2. ในช่วงเวลาที่มีความรัก จากคนฉลาด บางคนอาจจะกลายเป็นคนที่ โง่เง่าเต่าตุ่น ไปเลย แต่มันจะเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้น ความรักทำ ให้คนตาบอด หูหนวก โดยเฉพาะในกรณีที่คู่ของตัวเอง เป็นคนไม่ดี แต่ใครจะบอก จะเตือนอะไรก็ไม่ฟัง แต่เมื่อความรักหมดลง ส่วน ใหญ่ก็จะกลับมาฉลาดเหมือนเดิม .... รักนะเด็กโง่
3. ชีวิตกูต้องพัง ก็เพราะความโง่เง่าเต่าตุ่นของมึง.
4. ผู้ปฏิบัติที่มาอาศัยอยู่ด้วย เป็นคนอ่อนแอโง่เง่าเต่าตุ่น วุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพัน ด้วยความนอนใจ และเกียจคร้านในกิจการที่จะยกตัวให้พ้นภัย
5. ผู้ที่ละมานะทิฏฐิ โดยไม่เห็นว่าการละเช่นนั้น เป็นการน้อยหน้าต่ำตาหรือโง่เง่าเต่าตุ่นอะไร ผู้นั้นมีความเห็นถูกต้องไม่หลง เพราะการละทิฏฐิมานะเรา ไม่ต้องอาศัยคนอื่น ...
6. อย่าเป็นคนโง่เง่าเต่าตุ่น ดังบทพระธรรมคุณว่า. ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ เราสวดอยู่ทุกวันว่า. " วิญญูชน พึงรู้ได้เฉพาะตน " ท่านใช้คำว่า. วิญญูชน คือ คนธรรมดา มีความรู้ที่จะรู้อะไรได้.
7. เตือนภัยผู้ให้เช่า เหตุจากความสะเพร่าโง่เง่าเต่าตุ่น บัฟฟาโล่เรียกแม่. คอนโดมิเนียม ปัญหาสังคม.
8. โง่เง่าเต่าตุ่น เขาไปถึงไหนต่อไหนกันแล้ว ยังใช้กลยุทธ์ ขี้โกงแบบเดิมอยู่อีก นี่แหล่ะจะตามโลกไม่ทัน แก่แล้วต้องพรรคผ่อน...
9. จะมีบ้างที่ยังต่ำตม โง่เง่าเต่าตุ่น ไม่สนโลก ใครจะยังไงก็ช่าง เจลไม่ล้าง หน้ากากอนามัยไม่สวม. โชคดีของประเทศที่มีคนแบบนี้น้อยมากแทบจะ 0.00000%.
10. คำว่า เสี่ยว และนำไปใช้ในทางที่ผิดๆ เช่น เข้าใจว่าเสี่ยว หมายถึงพวกบ้านนอกคอกนา พวกโง่เง่าเต่าตุ่น เป็นต้น แถมใช้คำพูดในเชิงดูหมิ่น ดูแคลน หนักไปกว่านั้น คือเติมคำนำหน้าลงไปอีกว่า “บักเสี่ยว” ซึ่งถ้าพูดถึงบักเสี่ยวแล้วจะหมายถึง “พวกเซ่อๆซ่าๆ” ที่มาจากอีสาน

อ้างอิงข้อมูล : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น