ความหมายของสำนวน เอามือซุกหีบ พร้อมตัวอย่างการใช้งาน

สำนวน เอามือซุกหีบ หมายถึง หาเรื่องเดือดร้อนหรือความลำบากใส่ตัวโดยที่ตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะทำให้ได้รับอันตราย โดยใช่เหตุ ตัวอย่างการใช้งานจะอยู่ด้านล่าง คุณสามารถศึกษาการใช้งานได้ตามความเหมาะสม

คำว่า หีบ ถ้าเป็นคำกริยา จะมีความหมายถึงการบีบ หรือ ทำการรีดด้วยการใช้เครื่องมือบางอย่างออกมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นการ หีบต้นอ้อย ให้ได้น้ำอ้อยเพื่อนำมาทำน้ำตาลทราย หรือการหีบเมล็ดปาล์มน้ำมัน เพื่อให้ได้ น้ำมันปาล์มมาใช้ในครัวเรือน เป็นต้น


ถ้าเป็นคำนาม คำว่า “หีบ” จะหมายถึงเครื่องมือที่ใช้ในการ รีด หรือ บีบ เช่นเครื่องหีบอ้อย เครื่องหีบปาล์มน้ำมัน เป็นต้น โดยในกระบวนการหีบนั้นจะมีการ บีบ และการรีด ซึ่งเมื่อก่อนนั้นคนไทยเราใช้เครื่องหีบน้ำอ้อยเพื่อใช้ในครัวเรือนกันเอง ดังนั้น การหีบอ้อย หรือทำงานในการหีบต่างๆผู้ใช้ต้องมีความระมัดระวังในการใช้งาน เพราะถ้าโดยเครื่องหีบอ้อยหนีบจนบาดเจ็บนั้น อาจจะเจ็บตัวฟรีโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งนี่น่าจะเป็นที่มาของสำนวนที่ว่า “เอามือซุกหีบ” และเป็นที่นิยมใช้งานในปัจจุบันนี้ ซึ่งจะหมายถึงการชอบหาเรื่องใส่ตัวทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง และตัวเองนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวเลย ซึ่งเป็นการกระทำของคนที่ ไม่ชอบออยู่นิ่งๆและวางเฉยกับสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เรื่องของพวกเขา ซึ่งคำที่นิยมใช้งานที่คล้ายกันนั้นก็เช่นคำว่า เสือก เสือกหาเรื่อง ซึ่งเป็นคำที่ค่อนข้างหยาบและไม่นิยมใช้งาน เพราะว่ามีความหมายที่ค่อนข้างรุนแรงมากกว่าคำว่า เอามือซุกหีบ นั่นเอง

และในการอธิบายความหมายของคำว่าเอามือซุกหีบ อีกแหล่งหนึ่งก็บอกว่า หีบหมายถึงหีบ หรือกล่องที่มีฝาปิดดีๆนี่เอง ที่ผู้ใช้งานใช้ในการจัดเก็บสิ่งของ การเอามีไปซุกหีบในความหมายของแหล่งที่มานี้น่าจะเกิดจากการที่เราเอามือเข้าไปจับที่ขอบของหีบ ก่อนที่จะปิดฝาหีบ ซึ่งอาจจะทำให้ฝาหีบหนีบมือเราจนเจ็บได้

แต่ความหมายทั้งสองกลุ่มนั้นจะเหมือนกันคือการหาเรื่องใส่ตัวโดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องดังกล่าวนั่นเอง ซึ่งแหล่งที่มาทั้งสองแหล่งยังไม่มีการยืนยันว่าแบบไหนที่มีความถูกต้อง หรืออาจจะถูกต้องทั้งสองแบบก็ได้ เพราะว่าสรุปสุดท้ายแล้วความหมายทั้งคู่ก็คล้ายกัน

 สำนวน คืออะไร สำนวน มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งหมายถึง ถ้อยคำที่มีความหมายไม่ตรงตัว ต้องตีความจึงจะเข้าใจได้  สำนวน ครอบคลุมทั้งคำพังเพยและสุภาษิตหรือภาษิต รวมทั้งคำเปรียบต่าง ๆ ด้วย เช่น “เอามือซุกหีบ” เป็นสำนวน หมายความว่า ชอบเข้าไปยุ่งในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง

ตัวอย่างการใช้งานสำนวน เอามือซุกหีบ

1. ผัวเมียเขากำลังทะเลากัน เธอก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเรื่องครอบครัวเขา เอามือซุกหีบจริงๆเลยเธอนี่
2. เด็กวัยรุ่นกำลังไล่ตีกัน  เธอก็ดึงดันที่จะเข้าไปห้ามทัพ กลุ่มวัยรุ่นมีทั้งมีดทั้งอาวุธครบมือ เอามือซุกหีบ จริงๆเลยพี่
3. ทั้งคู่มีเรื่องฟ้องร้องกันถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาล  เธอก็ยังเข้าไปยุ่งกับเขา โดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ”เอามือไปซุกหีบ”ทำๆไม
4. ประเทศสหรัฐอเมริกา กับจีน กำลังทำสงครามการค้าระหว่างกัน แต่ประเทศไทยต้องการที่จะเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ย เรียกได้ว่า”เอามือไปซุกหีบ”จริงๆเลยประเทศเรา
5. หมาของป้าข้างบ้านกัดกันเสียงดัง แต่พ่อของเราก็เข้าไปแยกให้หมาเลิกกัดกันจนโดนหมาอีกตัวกัด ”เอามือเข้าไปซุกหีบ”จริงๆเลยพ่อเรา
6. เพื่อนบ้านทำเละกันเรื่องที่จอดรถ พ่อของเราก็ของเข้าไปเป็นคนกลางช่วยเคลียร์ปัญหาของทั้งคู่ ทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง พ่อไม่น่าเอา”มือไปซุกหีบ”เลย
Ad

Related Posts
© Copyright 2019 - All Rights Reserved