อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน หมายถึงอะไร ?

อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน” หรือ "ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน" นั้นหมายถึง  (สำ) ก. นำศัตรูเข้าบ้าน. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔  ขยายความหมายถึง พฤติกรรมของคนที่กำลังนำเรื่องไม่ดี หรือคนไม่ดีเข้ามาสู่ องค์กร หน่วยงาน หรือบ้าน ซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความเดือดร้อนกันทั้งหมู่คณะ 
คำว่า “ชักน้ำเข้าลึก” คือในสมัยก่อนนั้นการที่ชาวนาทดน้ำเข้าเรือกสวนไร่นาของตนเอง นั้นจะต้องทำการชักน้ำ ซึ่งต้องให้น้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ถ้าน้ำเข้ามามากจนลึกเกินไป ก็จะเป็นผลเสียต่อไร่นา ส่วนประโยคที่ว่า “ชักศึกเข้าบ้าน” คือการชี้ทางให้ศัตรูเข้ามาทำลายบ้านเมืองของตนเอง ซึ่งจะทำให้คนในบ้านเมืองเดือดร้อนทั้งหมดนั่นเอง เพราะฉะนั้นสำนวนไทยที่กล่าวว่า “อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน” นั้นหมายถึง  (สำ) ก. นำศัตรูเข้าบ้าน.นั่นเอง


 • อย่า หมายถึง [หฺย่า] ว. คำประกอบกริยาบอกความห้ามหรือไม่ยอมให้ทำการต่าง ๆ.
 • ชัก หมายถึง ก. ดึงออกแล้วดันเข้า เช่น ชักสูบ
 • น้ำ หมายถึง น. สารประกอบซึ่งมีองค์ประกอบเป็นธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนในอัตราส่วน ๑ : ๘ โดยนํ้าหนัก เมื่อบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี กลิ่น รส มีประโยชน์มาก เช่นใช้ดื่ม ชำระล้างสิ่งสกปรก, โบราณถือว่าเป็น ธาตุ ๑ ในธาตุ ๔ คือ ดิน นํ้า ไฟ ลม, ใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นนํ้าหรือเหลวเหมือนนํ้า เช่น นํ้าตา นํ้าปลา นํ้าส้ม
 • เข้า หมายถึง ก. อาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือทำให้เคลื่อนไปข้างใน เช่น เข้าบ้าน เข้าถํ้า เอาหนังสือเข้าตู้, เคลื่อนมาสู่, มาถึง, เช่น รถด่วนเข้า ๑๐ นาฬิกา พระศุกร์เข้า, สิง เช่น ผีเข้า เจ้าเข้า
 • ลึก  หมายถึง ว. ตํ่าลงไปจากขอบมากกว่าปรกติ เช่น ชามก้นลึก, ไกลตํ่าลงไปจากผิวหน้าหรือขอบบน เช่น ทะเลลึก นํ้าลึก เหวลึก, ไกลเข้าไปจากขอบเป็นต้น เช่น ป่าลึก ซอยลึก
 • ศึก หมายถึง น. การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ ๒ รัฐหรือ ๒ ประเทศขึ้นไป เช่น ศึกชายแดน, การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง เช่น ศึกล้างบาง ศึกล้างโคตร, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ เช่น ศึกในอก.
 • บ้าน หมายถึง น. ที่อยู่ เช่น เลขบ้าน เจ้าบ้าน, สิ่งปลูกสร้างสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้านพักตากอากาศ บ้านเช่า, บริเวณที่เรือนตั้งอยู่ เช่น เขตบ้าน, หมู่บ้าน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน, ถิ่นที่มีมนุษย์อยู่ เช่น สร้างเป็นบ้านเป็นเมือง.

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวน สุภาษิตไทย ที่กล่าวว่า อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน


 1. บางประเทศในอดีตต้องเสียบ้านเสียเมือง เพราะมีขุนนางบางคน ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน ชักนำคนไม่ดีเข้ามา ทำให้เกิดปัญหา บางคนก็หวังให้มีการเปลี่ยนการปกครอง เพื่อให้ตัวเองได้เป็นใหญ่บ้าง ทำให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่ว หากพ่ายแพ้ข้าศึก
 2. ประยุทธรู้ดีว่า ธรรมนัสเพื่อนของเขาเคยมีประวัติอาชญากรรม ขายยาไอซ์ แล้วโดนจับติดคุกที่ออสเตรเลียแต่ก็ยังชวนมาอยู่ด้วยกันที่บ้าน ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้านแท้ๆ
 3. ก่อนจะรับพนักงานเข้ามาทำงาน ตรวจสอบประวัติให้ดีก่อนนะ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน
 4. ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน. อดีตผอ.ข่าวกรองชำแหละแก๊ง'ชักศึกเข้าบ้าน'หวังเอาฝรั่งเสริมภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูดีขึ้นลำดับสากล!
 5. เห็นคนไปด่า ลุงศรี กันจัง ลุงแกยังไม่ได้พูดชื่อเลย ทำไมรู้ว่า หมายถึงใคร ฉลาดไม่เบานะเราอะ ดูออกด้วยว่า ใครชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน
 6. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า... นักการเมืองที่ชอบชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน
 7. ศรีสุวรรณยื่นอัยการสูงสุดให้ศาลรธน.สั่ง"ธนาธร"หยุดพฤติการณ์ส่อชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน.
 8. สื่อมวลชนในหลายประเทศ และบรรยายสาธารณะ ซึ่งพฤติการณ์และการกระทำ-คำให้สัมภาษณ์ต่าง ๆ อาจเข้าข่าย “ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน”

Related Posts
© Copyright 2020 - All Rights Reserved | Privacy | About | ข้อตกลงและเงื่อนไข | Contact