-->

เราเตอร์ใส่ซิม คืออะไร? เราเตอร์ใส่ซิม (Sim router) เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งทำหน้าที่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายมือถือไปยังอุ...

 ทองเค คือทองแท้ที่ผสมกับโลหะอื่นๆ เช่น เงิน ทองแดง สังกะสี ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้มีความแข็งแรง ทนทาน เหมาะกับการสวมใส่ในชีวิตประจำว...

ทองเค คืออะไร? สร้อยทองเค เป็นทองแท้ เพียงแต่มีทองอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ทองเค มาจากคำว่า Karat (กะรัต) ซึ่งเป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้กัน...