-->

 N-key rollover หรือ "NKRO" เป็นคุณสมบัติของคีย์บอร์ดระดับไฮเอนด์ที่ตรวจจับการกดแป้นพิมพ์ทั้งหมดไม่ว่าจะกดพร้อมกันกี่ปุ่มก็ตาม ช่ว...

 Killware เป็นคำศัพท์ที่รวมเอาซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลายหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เสียหายอย่างร้ายแรง Killware มั...

หัวพ่นไฟแก๊สกระป๋อง คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพ่นเปลวไฟจากแก๊สกระป๋อง มักใช้ในงานช่าง เช่น เชื่อม บัดกรี ตัดวัสดุต่างๆ สามารถใช้ในงานครัวได้เช่น...