-->

เครื่องดูดฝุ่น ดีกว่า ไม้กวาดจริงหรือไม่?

การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนั้นดีกว่าการทำความสะอาดด้วยไม้กวาดจริงหรือไม่เป็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ทำความสะอาดบ้านอยู่เป็นประจำอาจจะเริ่มสงสัยว่าการที่ใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนั้นดีกว่าการใช้งานไม้กวาดในการทำความสะอาดพื้นบ้านจริงหรือไม่ซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการทำความสะอาดบ้านให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเครื่องดูดฝุ่น ดีกว่า ไม้กวาดจริงหรือไม่? การใช้เครื่องดูดฝุ่นนั้นดีกว่าการใช้งานไม้กวาดจริงหรือไม่โดยทั้งเครื่องดูดฝุ่นและไม้กวาดนั้นจริงๆแล้วพวกมันมีคุณสมบัติในการใช้งานที่แตกต่างกันโดยข้อเปรียบเทียบหลักระหว่างอุปกรณ์ทั้ง 2 ชิ้นนั้นก็คือวัตถุประสงค์ในการใช้งานโดยเครื่องดูดฝุ่นจะเหมาะสำหรับใช้ในการทำความสะอาดพื้นโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้แรงเยอะโดยจะทำการดูดเอาฝุ่นและเศษต่างๆเข้ามาเก็บไว้ยังถุงเก็บฝุ่นด้วยการใช้งานแรงดูดลมที่สร้างขึ้นจากพัดลมไฟฟ้าโดยเครื่องดูดฝุ่นจะใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานซึ่งจะมีทั้งแบบที่ใช้สายและแบบที่ไร้สายซึ่งจะมีแบตเตอรี่ภายในตัวแต่สำหรับไม้กวาดนั้นจะใช้ในการกวาดพื้นด้วยการกวาดเอาแปรงของไม้กวาดเพื่อใช้ในการกวาดฝุ่นให้ไปรวมกันเพื่อที่จะทำการตักใส่ถังขยะ ซึ่งเป็นวิธีการทำความสะอาดแบบดั้งเดิมที่ง่ายที่สุดไม่จำเป็นจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าแต่จะใช้เพียงแรงของผู้ใช้งานไม้กวาดเท่านั้นในการทำความสะอาดโดยการใช้งานไม้กวาดในการทำความสะอาดนั้นจะสามารถเตรียมการปัดกวาดฝุ่นหรือเศษต่างๆที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ได้ดีแต่ถ้าเป็นอนุภาคขนาดเล็กๆแล้วการใช้งานไม้กวาดนั้นอาจจะทำได้ไม่สะอาดเพียงพอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกวาดในพื้นที่ที่มีร่องนั้นไม้กวาดจะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถที่จะทำการทำความสะอาดตามซอกร่องเล็กๆต่างๆเหล่านั้นได้ซึ่งฝนก็จะตกไปอยู่ภายในร่องเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นร่องระหว่างกระเบื้องหรือช่องระหว่างพื้นไม้หรือรอยเชื่อมต่อระหว่างไม้ปูพื้น
แต่สำหรับเครื่องดูดฝุ่นนั้นจะทำความสะอาดโดยการดูดเอาละอองฝุ่นไม่ว่าจะลองเล็กหรือละอองใหญ่เข้าไปยังท่อลำเลียงฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นไปเก็บไว้ที่ถุงเก็บฝุ่นและจะมีการดูดผ่านไส้กรองเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นหลุดรอดออกจากช่องระบายอากาศของเครื่องดูดฝุ่นซึ่งจะทำให้ฝุ่นนั้นถูกกักเก็บไว้ในถังเก็บฝุ่นหรือถุงดักฝุ่นของเครื่องดูดฝุ่นจึงทำให้การทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นนั้นสามารถที่จะทำความสะอาดพื้นได้ดีกว่าได้หมดสดกว่าสามารถที่จะกำจัดฝุ่นต่างๆได้มีประสิทธิภาพกว่าและเครื่องดูดฝุ่นนั้นเมื่อใช้งานจะไม่ทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งห้องในขณะที่การกวาดพื้นด้วยไม้กวาดนั้นสำหรับฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็กหุ่นจะพุ่งกระจายภายในห้องซึ่งบางทีแล้วมีอนุภาคที่เล็กมากจนเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ 
โดยฝุ่นที่ฟุ้งกระจายเหล่านี้นั้นอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้หรือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองบริเวณทางเดินหายใจ จนอาจทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ตามมาในระยะยาวเมื่อเปรียบเทียบกันกับใช้งานเครื่องดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะต้องมาพร้อมกับไส้กรองที่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กระดับ PM 2.5 ได้ซึ่งเป็นไส้กรองประสิทธิภาพสูงแต่ถ้าเป็นเครื่องดูดฝุ่นทั่วๆไปที่ไม่มีไส้กรองประสิทธิภาพสูงมาอาจจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วในการที่จะเลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่นนั้นควรที่จะเลือกซื้อรุ่นที่มีไส้กรองที่สามารถกรองฝุ่นได้ดีซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถที่จะนำการใช้งานในการดูดฝุ่นแล้วทำให้ฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายนั่นเอง
ในส่วนของข้อด้อยของเครื่องดูดฝุ่นก็มีเช่นเดียวกันโดยเครื่องดูดฝุ่นนั้นจะต้องใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานซึ่งอาจจะต้องชาร์จหรือจะต้องเสียบปลั๊กขณะที่ใช้งานและมีน้ำหนักที่มากกว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าไม้กวาดรวมถึงมีราคาที่แพงกว่าไม้กวาดหลายเท่าและจะต้องมีการเปลี่ยนไส้กรองอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นแล้วจึงทำให้เครื่องดูดฝุ่นนั้นมีต้นทุนในการใช้งานที่มากกว่าไม้กวาดแต่จะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าในการป้องกันและการทำความสะอาดฝุ่นที่อยู่ภายในบ้านเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาในด้านของงบประมาณในการดูแลบ้านในขณะที่ไม้กวาดจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอุปกรณ์ง่ายมีขนาดเล็กกะทัดรัดและมีต้นทุนในการใช้งานที่ไม่แพง
สรุปได้ก็คือเครื่องดูดฝุ่นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอุปกรณ์ทำความสะอาดประสิทธิภาพสูงที่ช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นและต้องการการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยมในขณะที่ไม้กวาดนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีต้นทุนที่ไม่แพงสามารถที่จะทำความสะอาดได้ดีในระดับหนึ่งแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของฝุ่นและการฟุ้งกระจายของฝุ่นเมื่อทำความสะอาดเหมาะสำหรับการใช้งานในการทำความสะอาดบ้านที่มีฝุ่นอนุภาคขนาดใหญ่