-->

แอร์อินเวอร์เตอร์ ประหยัดจริงหรือ

 แอร์อินเวอร์ตอร์นั้นเป็นรูปแบบของเครื่องปรับอากาศที่เนื้อความนิยมในการดีขึ้นเนื่องจากได้มีการกล่าวถึงประเภทนี้ว่าปิดเครื่องปรับอากาศที่มีอัตราการบริโภคพลังงานที่ต่ำกว่าเครื่องปรับอากาศธรรมดาที่มีการใช้งานมาก่อนหน้านี้
แอร์อินเวอเตอร์ คืออะไร? เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอเตอร์นะเป็นรูปแบบของเครื่องปรับอากาศที่มีการใช้งานระบบ อินเวอร์ตอร์ เป็นแผงวงจรในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ที่อยู่ในคอมเพรสเซอร์ของแอร์ซึ่งจะทำให้ตัวมอเตอร์นั้นสามารถที่จะทำการปรับความเร็วได้ให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้ หรือความต้องการของตัวเครื่องที่ได้มีการออกแบบมาให้ใช้งานโดยการทำงานของเครื่องคอมเพรสเซอร์ของแอร์คอนเวอร์ตอร์งั้นจะทำงานตลอดเวลาในความเร็วรอบ ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกันกับแอร์ธรรมดาที่จะมีการทำงานด้วยความเร็วรอบเต็มที่เมื่อมีการต้องการสร้างความเย็นจึงทำให้มีการใช้พลังงานของคอมเพรสเซอร์ ในการที่จะทำความเย็นนั้นค่อนข้างมากในขณะที่เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์ตอร์นั้นตัวคอมเพรสเซอร์จะทำงานด้วยรอบที่ต่ำอย่างช้าๆแต่ถ้าทำงานอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะเป็นการทำงานที่ดึงกระแสไฟฟ้ามาใช้งานทีละน้อยเปรียบเทียบได้กับการเดินเรื่อยเรื่อยในขณะที่แอร์ปกตินะเปรียบเสมือนกับการวิ่งแล้วหยุดจึงทำให้เหนื่อยหรือมีการใช้พลังงานมากกว่านั่นเองโดยคอมเพรสเซอร์ของแอร์เป็นอุปกรณ์ที่กินกระแสไฟฟ้ามากที่สุดในระบบเครื่องปรับอากาศซึ่งจะใช้ในการสร้างแรงดันให้กับสารทำความเย็นที่อยู่ภายในระบบทำความเย็นของแอร์ซึ่งจะมีการใช้ปั๊มซึ่งประกอบไปด้วยมอเตอร์ที่ใช้ในการขับปั๊มเพื่อให้เกิดแรงดันซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่กินกระแสไฟค่อนข้างสูงซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกันระหว่างการทำงานของคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์ตอร์และคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศแบบปกติธรรมดาที่ไม่ใช่ระบบอินวอเตอร์นั้นจะเห็นได้ว่าเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์ตอร์จะมีการดึงกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง แต่ในกระแสไฟฟ้าที่ค่อนข้างต่ำหรือใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่า เครื่องปรับอากาศธรรมดาที่มีการดึงกระแสไฟฟ้าอย่างเต็มที่เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานดังนั้นจึงทำให้อัตราการบริโภคพลังงานของแอร์ที่ใช้งานระบบอินวอเตอร์นั้นมีอัตราการบริโภคพลังงานที่ค่อนข้างต่ำกว่าแอร์ธรรมดาที่ไม่ใช่ระบบอินเวอร์ตอร์จึงทำให้เครื่องปรับอากาศแบบอินวอเตอร์และมีอัตราการบริโภคพลังงานหรือกินพลังงานที่ น้อยกว่าเครื่องปรับอากาศธรรมดานั่นเองโดยอัตราการบริโภคพลังงานของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์ตอร์นั้นจะสามารถประหยัดกระแสไฟฟ้าได้ถึง 30-50% เมื่อเปรียบเทียบกันกับเครื่องปรับอากาศธรรมดาที่มีขนาดเท่ากันและมีการติดตั้งไว้ในห้องที่มีขนาดเท่ากัน  โดยเครื่องปรับอากาศแบบอินวอเตอร์นั้นไม่ได้เป็นของใหม่แต่อย่างใดแต่เทคโนโลยีนี้นั้นมีใช้มาแล้วตั้งแต่ในช่วงปี 1980 แต่ว่าไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรเนื่องจากว่ามีราคาที่แพงกว่าแอร์ปกติจึงทำให้ไม่มีความนิยมในการใช้งานกันมากและในปัจจุบันนี้พลังงานนั้นมีราคาที่สูงขึ้นจึงทำให้มีการนิยมใช้งานเครื่องปรับอากาศที่มีอัตราการบริโภคของพลังงานที่น้อยลงซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นจึงได้มีความนิยมในการใช้งานแอระบบอินเวอร์ตอร์กันเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง


ในการใช้งานเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์นะคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกซื้อและติดตั้งขนาดของเครื่องปรับอากาศที่มีความเหมาะสมกับห้องและขนาดพื้นที่ของห้องเหมือนกับการเลือกใช้งานเครื่องปรับอากาศทั่วไปที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเครื่องสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่และเหมาะสมการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเล็ก จนเกินไปนั้นจะทำให้เกิดปัญหากับตัวเครื่องซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องนั้นไม่พอที่จะทำความเย็นภายในห้องและจะทำให้เครื่องทำงานหนักตลอดเวลาจนทำให้ไม่พบความแตกต่างหรือประหยัดไฟและอาจจะทำให้เครื่องนั้นมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าที่ควรจะเป็นอีกด้วยดังนั้นปัจจัยขนาดความจุของแอร์จึงมีความสำคัญในการเลือกใช้แอร์ด้วยเช่นกันนอกเหนือจากการเลือกใช้ประเภทของแอร์หรือเครื่องปรับอากาศที่มีความเหมาะสมนั่นเอง