-->

อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิต

อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่มนุษย์สามารถที่จะอยู่ได้สบายโดยที่ไม่รู้สึกลำบากนั้นควรที่จะอยู่ในระดับไหนโดยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทุกคนควรที่จะรับรู้เพื่อช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบรอบตัวให้มีความเหมาะสมในการอยู่อาศัยและไม่สมควรผลกระทบต่อสุขภาพซึ่ง โดยการอยู่อาศัยภายในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมและความชื้นที่ไม่เหมาะสมนั้นจะทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพโดยรวมของผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องทำการปรับระดับความชื้นและอุณหภูมิภายในพื้นที่อยู่อาศัยของคนให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้สุขภาพของคุณนั้นไม่ถูกทำลายในระยะยาว
Image by Projekt_Kaffeebart from Pixabay


อ้างอิงข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนั้นในปี 1987 ได้มีการกำหนดไว้ว่าอุณหภูมิในร่มที่เหมาะสมสำหรับอยู่อาศัยนั้นจะอยู่ที่อุณหภูมิ 18 ถึง 24 องศาเซลเซียสหรือ 64 ถึง 75 องศาฟาเรนไฮต์นั้นจะเป็นอุณหภูมิที่ไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพสำหรับในวัยผู้ใหญ่ที่มีการสวมใส่เสื้อผ้าปกติและความชื้นนั้นจะมีระดับความชื้นไม่เกิน 65%. แต่ในรายงานขององค์กรณ์อนามัยโลกนั้นในปี 2008 ได้มีการกำหนดค่าอุณหภูมิต่ำสุดที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตอยู่ที่ อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียสหรือ 64°F หรือระดับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 21 ถึง 30 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งในการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่าไฮโกรมิเตอร์ในการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นซึ่งตัวอุปกรณ์นั้นสามารถที่จะทำการวัดอุณหภูมิและความชื้นได้เลยขณะเดียวกันและสามารถที่จะรายงานผลระดับอุณหภูมิและความชื้นที่อยู่ในพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นอุณหภูมิภายในร่มได้อย่างแม่นยำซึ่งจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการปรับระดับอุณหภูมิและความชื้นให้มีความเหมาะสมในการดำรงชีวิตซึ่งจะทำให้สุขภาพของผู้ที่อยู่ภายในบ้านนั้นมีสุขภาพดีและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้น้อยลง


โดยอุปกรณ์ที่ชื่อว่าไปโกรมิเตอร์ในปัจจุบันนี้มีวางขายมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อประเทศหลายแบบให้คุณได้เลือกใช้ซึ่งเราได้ทำการรวบรวมเอาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของอุปกรณ์ชิ้นนี้ไว้ที่บทความนี้ซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อให้โกรมิเตอร์หรือเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมเพื่อที่จะนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


โดยในการที่จะทำการปรับระดับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตนั้นในกรณีที่ภูมิสูงเกินใบนั้นเราจะนิยมใช้เครื่องปรับอากาศหรือแอร์คอนดิชั่นในการทำความเย็นให้อยู่ในระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งเครื่องปรับอากาศนั้นจะทำการช่วยลดอุณหภูมิภายในห้องให้มีระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ซึ่งสามารถที่จะปรับได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 18 องศาไปจนถึง 27 องศาซึ่งถือว่ามีระดับอุณหภูมิที่พอเหมาะและในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำจนเกินไปนั้นจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อฮีตเตอร์ซึ่งจะช่วยทำให้อากาศภายในบ้านอุ่นขึ้นในระดับที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตโดยจะมีระบบการทำความร้อนของตัวเครื่องและนำเอา อากาศภายในห้องให้ไหลผ่านตัวเครื่องทำความร้อนหรือฮิตตอร์ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิโดยรวมภายในห้องนั้นอุ่นขึ้นและทำให้เหมาะสมกับการดำรงค์ชีวิตของมนุษย์หรือผู้ที่อยู่อาศัยภายในห้อง


แต่สำหรับในพื้นที่ที่มีความชื้นน้อยเกินไปนั้นเราจะใช้เครื่องทำความชื้นซึ่งจะเป็นการทำความชื้นด้วยการใช้ไอน้ำมาเพิ่มระดับความชื้นภายในห้องหรือที่อยู่อาศัยซึ่งจะทำให้ระดับความชื้นอยู่ในห้องนั้นมีระดับที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตของมนุษย์แต่สำหรับในห้องที่มีระดับความชื้นสูงจนเกินไปนั้นการใช้งานเครื่องปรับอากาศในการดูดความชื้นออกจากห้องและปรับระดับให้มีความชื้นที่เหมาะสมก็จะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการใช้งานได้เช่นเดียวกัน