-->

Hygrometer เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

Hygrometer หรือเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิภายในอากาศซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องในระยะเวลาหนึ่งหนึ่งได้อย่างแม่นยำซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าความชื้นและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมนั้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านหรือในพื้นที่ต่างๆ. และนอกจากนั้นแล้วยังนิยมใช้ในการวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนที่ใช้ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และตามโรงงานหรือสถานที่ปฏิบัติงานต่างๆเพื่อที่จะช่วยให้สามารถที่จะติดตามระดับอุณหภูมิและความชื้นและมีการปรับให้เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ได้Image by Roman Ivanyshyn from Pixabay

โดยให้ไฮโกรมิเตอร์นั้น จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิและความชื้นที่อยู่ไกลในอากาศรอบรอบข้างซึ่งจะสามารถรายงานค่าความชื้นและอุณหภูมิได้ทั้งเป็นแบบดิจิตอลและแบบ Analog ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะผ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นในปัจจุบันได้ผ่านทางการแสดงผลของเครื่องได้อย่างสะดวก. 


Hygrometer คืออะไร? ไฮโกรมิเตอร์ นัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เราต้องการวัดโดยจะเป็นเครื่องวัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะแสดงข้อมูลเป็นตัวเลขดิจิตอลหรือแบบเข็มซึ่งเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอนาล๊อก. โดยอุปกรณ์ Hygrometer นั้นได้ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกโดยลีโอนาร์โดดาวินชี่ในปี 1480 และมีการพัฒนาการใช้งานรวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันนี้


และในปัจจุบันนี้เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิมีวางขายมากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้คุณได้เลือกใช้งานซึ่งอาจจะทำให้คุณนั้นสงสัยว่าแล้วควรที่จะเลือกซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิรุ่นไหนยี่ห้อไหนดีถึงจะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านของคุณหรือในพื้นที่ที่คุณต้องการได้อย่างเหมาะสมมากที่สุดดังนั้นวันนี้เราจึงได้รวบรวมเอาสิ่งที่คุณควรจะพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นมาใช้งานเพื่อที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการใช้งานของคุณ


สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นมาใช้งาน


 1. การใช้งาน


ในการเลือกซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นมาใช้งานเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงลักษณะการใช้งานของคุณว่าคุณจะนำเอามาใช้ในการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นอะไรอย่างเช่นการใช้ในการวัดค่าอุณหภูมิความชื้นภายในบ้านนั้นควรที่จะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นที่มีตัวเลขแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะอ่านค่าได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับใช้ในโรงเรือนปลูกผักนั้นควรที่จะเป็นเครื่องวัดที่สามารถป้องกันน้ำและความชื้นได้ดีซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์นั้นไม่เสียหาย ขณะที่ใช้งานในโรงเรือนปลูกผักที่มีความชื้นสูงนั่นเอง


2. ความแม่นยำในการวัด


เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นที่ควรจะนำมาใช้งานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความแม่นยำเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการวัดโดยตัวอุปกรณ์นั้นจะต้องมีความคาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 2% ซึ่งจะทำให้ค่ะที่อ่านได้นะมีความเที่ยงตรงและแม่นยำเพียงพอที่จะนำเอามาใช้งานซึ่งถ้ามีค่าความคลาดเคลื่อนเกินกว่านี้นะจะไม่เหมาะที่จะนำมาใช้งานเนื่องจากว่าความผิดพลาดในการอ่านค่าเพียงเล็กน้อยนั้นอาจจะให้ผลกระทบที่ใหญ่หลวงกับการใช้งานและการจัดการอุณหภูมิและความชื้น


3. แหล่งพลังงานของเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น


แหล่งพลังงานของเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นนั้นจะมีทั้งแบบที่ใช้แบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบที่ถอดเปลี่ยนได้จับแบบที่ใช้เชื่อมต่อเข้ากับไฟบ้านผ่านทางการเชื่อมต่อเข้ากับอันดับตอร์แปลงไฟซึ่งชั้นสองแบบนั้นก็มีข้อดีและข้อหน่อยที่แตกต่างกันอย่างเช่นแบบที่ใช้แบตเตอรี่นั้นจะมีความสะดวกสบายมากกว่าสามารถที่จะติดตั้งในทุกพื้นที่ที่คุณต้องการได้ในขณะที่แบบที่ใช้กระแสไฟบ้านผ่านอแดปเตอร์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตั้งไว้ใกล้ปลั๊กไฟซึ่งจะทำให้คุณนั้น ไม่สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่คุณต้องการได้อย่างสะดวกแต่แบบที่ใช้แบตเตอรี่นั้นก็จะมีปัญหาเมื่อแบตเตอรี่นั้นใกล้หมดอาจจะทำให้เครื่องไม่สามารถที่จะรายงานผลได้ซึ่งคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่อยู่เป็นประจำ


4. การใช้งานและการแจ้งเตือน


เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นนั้นในกรณีที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลานะการเลือกซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นที่มีความสามารถในการแจ้งเตือนในกรณีที่อุณหภูมิและความชื้นเกินหรือต่ำกว่าค่าที่เราได้กำหนดไว้นั้นจะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการตรวจสอบและทำการปรับตั้งค่าอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานของเราได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น5. การเก็บข้อมูล


เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในอากาศนั้นในกรณีที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นภายในอากาศไปใช้งานในการจัดเก็บเป็นสถิติหรือนำเอาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์โดยอ้างอิงตามอุณหภูมิและความชื้นต่างๆนั้นตัวเครื่องนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรองรับการบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะเอาจะสามารถนำเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลได้ซึ่งในการเลือกซื้ออุปกรณ์วัดความชื้นและอุณหภูมินั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกซื้อเครื่องที่มีคุณสมบัติที่สามารถเก็บข้อมูลและสามารถนำเอาไปใช้ได้นั่นเอง


6.ราคาที่เหมาะสม


เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระดับราคาที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากวัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ทำรวมถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานความสามารถในการทำงานต่างๆของตัวเครื่องซึ่งจะต้องเหมาะสมกับระดับราคาที่คุณจะจ่ายไปโดยให้เน้นที่ความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลักมากกว่าการพิจารณาเพียงราคาที่ถูกเพียงอย่างเดียว


7.การรับประกันและการบริการหลังการขาย


โดยอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรับประกันจากผู้ขายหรือผู้ผลิตอย่างน้อยสามถึงหกเดือนเพื่อช่วยให้คุณนะมันใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเครื่องในกรณีที่เกิดปัญหาขณะที่ใช้งานและตัวเครื่องยังอยู่ในครรภ์ระยะการรับประกันนั้นโดยความเสียหายดังกล่าวนั้นอาจจะเกิดจากการทำงานของเครื่องมือการใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพซึ่งผู้ขายหรือผู้ผลิตนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการรับผิดชอบด้วยการซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เพื่อที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้ต่อไป


สรุปในการที่จะเลือกซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นมาใช้งานนะคุณจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณามากมายหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความแม่นยำในการใช้งานลักษณะการใช้งานแหล่งพลังงานของอุปกรณ์การใช้งานและการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ในกรณีที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นต่ำกว่าหรือเกินกว่าค่ากำหนดการเก็บภาพข้อมูลต่างๆของอุณหภูมิและความชื้นซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถที่จะนำออกข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แนะนำ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ  รุ่นไหน  ยี่ห้อไหนดี#1.HTC-1 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ แบบดิจิตอล


เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ แบบดิจิตอล หน้าจอดิจิตอลขนาดใหญ่ อ่านค่าง่าย ใช้แบตเตอรี่ต่ำ ทำให้การใช้งานแบตเตอรี่นานขึ้น หน้าจอแสดงค่า อุณหภูมิ ความชื้นและ เวลา เปลี่ยนหน่วยวัดค่าอุณหภูมิจาก องศาเซลเซียส°C เป็น องศาฟาเรนไฮด์ได้°Fเลือกระบบแสดงเวลาได้ทั้ง 12 หรือ 24 ชั่วโมง

บันทึกค่าสูงสุด ต่ำสุด ของอุณหภูมิและความชื้นได้


ระบบแจ้งเตือนทุกวัน แสดงวันที่และเดือนได้สามารถติดตั้งได้ทั้งแขวนผนังและวางตั้งโต๊ะเหมาะกับการใช้งานในบ้าน สำนักงาน โรงเรียน รีสอร์ท


เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตัวเลขเหมาะสำหรับติดตั้งในห้องที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

แสดงผลด้วยจอLCDขนาดใหญ่ 2บรรทัดสามารถแสดงค่าเวลา เป็นแบบ12หรือ24ชั่วโมงได้มีฟังก์ชั่นนาฬิกาวันที่และปฏิทิน (เดือนและวัน) มีฟังก์ชั่นนาฬิกาปลุก สามารถเลือกใช้งานแบบขาโต๊ะ หรือ แบบแขวงผนังได้


สามารถเลือกการแสดงหน่วยของอุณหภูมิเป็น เซลเซียส หรือ ฟาร์เรนไฮต์ ได้แสดงค่าสูงสุด และ ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ความละเอียดในการแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์0.1°Cและ1% RHตามลำดับ.
#2.ThermoPro TP-50 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านแบบดิจิตอล


 หน้าจอ LCDขนาด 2.7นิ้ว (6.8 cm) สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในมุมกว้าง ทำให้ง่ายในการอ่าน

[แสดงค่าสูงสุดและต่ำสุด] หน้าจอแสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดMax & Minของอุณหภูมิและความชื้นในแต่ละวัน ซึ่งจะอัพเดททุกๆ 24 ชั่วโมง


รองรับการแสดงค่าอุณหภูมิเป็นแบบ [°C/ °F] กดปุ่มที่ด้านหลังของเครื่องเพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมิเป็น °Cหรือ °F หรือกดค้างไว้ 2 วินาที เพื่อลบบันทึกค่า Min & Max.


[ติดตั้งได้ 2 แบบ] ออกแบบให้มีขาตั้งแบบพับเก็บได้ที่ด้านหลัง ง่ายต่อการติดตั้งบนผนังหรือวางไว้บนโต๊ะ นอกจากนี้ยังมีแถบแม่เหล็กทำให้สามารถติดบนผิวของโลหะได้.#3.Baldr B0135TH เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้านแบบดิจิตอล


หน้าจอ LCDขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในมุมกว้าง ทำให้ง่ายในการอ่านจากระยะไกล [แสดงค่าสูงสุดและต่ำสุด] บันทึกและเเสดงค่าสูงสุดและต่ำสุดของอุณหภูมิและความชื้นได้สองเเบบ 1)ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หรือ 2) แบบตลอดเวลา all time (ตั้งแต่ใส่แบตเตอรี่เริ่มใช้งานหรือรีเซตข้อมูล)

[แนวโน้มของอุณหภูมิและความชื้น] สามารถแสดงแนวโน้มของอุณหภูมิและความชื้นว่าสูงขึ้นหรือลดลงในแต่ละวันโดยใช้สัญลักษณ์ลูกศร.[แสดงสถานะระดับสบาย] สามารถแสดงสถานะระดับความสบายเป็น 3 ระดับ DRY, COMFORT, WET

[Motion activated Backlight]] เพียงเคลื่อนไหวมือที่ด้านบนของตัวเครื่อง ไฟสีขาวจะเปิดและจะปิดเองภายใน10วินาที ไฟ Backlight ช่วยให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในสภาวะที่มีแสงน้อย

[°C/ °F] กดปุ่มที่ด้านหลังของเครื่องเพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมิเป็น °Cหรือ °F ได้ซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการอ่านข้อมูลได้อย่างง่ายดาย