-->

หว่านพืชหวังผล หมายถึงอะไร ?

 หว่านพืชหวังผล หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าว่า หว่านพืชหวังผล หมายถึง (สำ) ก. ให้ผลประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อหวังผลตอบแทน. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔สำนวน หว่านพืชหวังผล ใช้ในการเปรียบเปรยถึงการให้ผลประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อหวังผลตอบแทนในภายหลัง


ที่มาของสำนวนหว่านพืชหวังผล มาจากการที่เมื่อเราปลูกพืชก็จะปลูกด้วยเมล็ดแล้วก็จะทำการหว่านลงบนพื้นดินและดูแลรักษาให้พืชนั้นเจริญเติบโตงอกงามขึ้นโดยหวังว่าเราจะได้บริโภคหรือนำผลผลผลิตของพืชที่จะได้จากการเพาะปลูกนำไปบริโภคหรือไปขายได้ 


หว่าน หมายถึง ก. โปรย เช่น หว่านทาน, สาดให้กระจาย, เช่น หว่านข้าวเปลือก, โดยปริยายหมายความว่า แจกจ่ายไปทั่ว ๆ เช่น หว่านเงิน.

พืช หมายถึง (๑) น. สิ่งมีชีวิตที่โดยทั่วไปสร้างอาหารเองโดยการสังเคราะห์แสง, เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป, พืชพันธุ์ ก็ใช้. (ป. พีช; ส. วีช)

หวัง หมายถึง ก. คาดว่าจะได้, ปองไว้, หมายไว้.

ผล หมายถึง (๑) น. ส่วนของพืชที่เจริญมาจากรังไข่ เช่น ผลมะม่วง ผลมะปราง (ป., ส.).ตัวอย่างการใช้งานสำนวน หว่านพืชหวังผล ในประโยค

1. นี่เธอ ผู้ชายคนนั้นเอาอกเอาใจเธอจัง เขามาหว่านพืชหวังผล หรือเปล่า ?

2. ปลูกพืชหวังผล” เป็นคนละความหมายกับ “หว่านพืชหวังผล” สุภาษิตที่แปลว่า การลงทุนลงแรงทำอะไรบางอย่างให้ผู้อื่น เพื่อหวังผลตอบแทนในอนาคต.

3. ถ้าเราทำดี แล้วไม่หวังผลตอบแทน โดยเฉพาะกับ"คน" ก็ควรทำใจไว้แต่แรกแล้วว่า...เขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าต่อการกระทำของเราเลยแม้แต่น้อยก็ได้ แต่คนส่วนใหญ่ ที่เมื่อทำอะไรลงไป ก็ย่อมหวังผลต่อการกระทำนั้น ให้ตอบกลับมาในทางที่ดีบ้าง...เหมือนการหว่านพืช ถ้าไม่หวังผล แล้วจะหว่านให้เสียเมล็ดพันธุ์ เสียเวลาทำไม!!  ดังนั้น. หากจะหวังให้เมล็ดพันธุ์ที่หว่านนั้น เจริญเติบโต งอกงาม จนออกดอก ผลิผลให้เรา เราก็ต้องเลือกหว่านลงไปบนดินที่อุดมสมบูรณ์...ดินที่เหมาะสมกับการเจรญเติบโตกับเมล็ดพันธุ์นั้น  มันถึงจะได้ผลผลิตดังคาดหวัง

4. หว่านพืชหวังผล ”   ก็คือ   การที่หว่านเมล็ดพันธุ์ไม้ต่างๆลงไปในพื้นดิน   เช่น   ไร่ หรือ นา   เราย่อมคาดหมายว่าจะได้ผลผลิตจากการที่เราหว่านเมล็ดพืชนั้น.

5. ใครๆ ก็รู้ว่าเสี่ยคนนี้ทำบุญแบบหว่านพืชหวังผล อยากได้ที่ดินบริเวณนี้อยู่แล้ว ก็เลยให้ชาวบ้านกู้ยืมเงินแบบไม่คิดดอกเบี้ย แต่สุดท้ายชาวบ้านไม่มีเงินจ่ายคืนก็บอกให้เอาที่ดินมาจำนอง

6. คนทำธุรกิจหว่านพืชหวังผลอยู่แล้ว บริษัทเขาประกาศว่าลุ้นรับรถยนต์ฟรี ก็เหมือนเป็นรางวัลล่อใจ แต่กว่าจะได้รถฟรี พวกเธอต้องซื้อสินค้าไปเท่าไหร่เพื่อส่งชิ้นส่วนไปชิงโชค

7. ถ้ามีการคาดหวัง การให้ครั้งนั้น ก็จะเข้าใกล้คำว่า “หว่านพืชหวังผล” มากกว่าการให้เฉย ๆ. เมื่อก่อนเวลาผมให้ ผมก็ให้พร้อมกับความคาดหวังเสมอ

8. หว่านพืชหวังผล - หนุ่มชาวไร่กับหนุ่มกรุง โคจรมาเจอกันในไร่อันแสนสุข ความใกล้ชิดนำพามาซึ่งความรักพร้อมภารกิจทำไร่ในฝันให้เป็นจริง.

9. หว่านพืชเพื่อหวังผล''. ความหมาย. การลงทุนเพื่อหวังกำไร มักจะเป็นการลงทุนด้วยของที่มีค่าน้อย และหวังกำไรได้ของที่มีค่ามากกว่าตอบแทน.

10. หว่านพืชหวังผลแต่ตนเจ็บ เมื่อไปเก็บกับเขาเราไม่ได้ จากสินเชื่อกลายเป็นเช่นสินใช้ ชาติก่อนไซร้..ของเขาเราเอามา!!! แต่กับมิตรคิดใหม่มันไม่เหมือน

11. "เมื่อเราหว่านพืช.. เรามักจะหวังผล". ชีวิตคนเราก็เช่นกัน... เราจะใช้ชีวิตแบบที่ไม่คาดหวังว่า จะเติบโต ออกดอก ออกผล หรือสร้างประโยชน์ให้สังคมได้อย่างไร..

12. กระทำการหนึ่งการใดแล้วหวังในสิ่งที่เป็นผลตอบรับจากการกระทำนั้นๆ ถ้าหว่านเมล็ดพืชพันธุ์ดี ผลย่อมดี แต่ก็มีตัวแปรคือ สภาพความสมบูรณ์ของผืนดิน ...