-->

แคลมป์มิเตอร์ รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี

 แคลมป์มิเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่ากระแสไฟฟ้าต่างๆซึ่งช่างไฟฟ้าจะใช้ในการเป็นเครื่องมือตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่ไหลอยู่บนสายไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นจะต้องมีการสัมผัสโดยตรงเท่ากับสายไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้ช่างไฟฟ้านั้นมีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการที่จะใช้งานในการอ่านค่าต่างๆของกระแสไฟฟ้าเพื่อนำไปประกอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพClamp meter คืออะไร?  Current Clamp  นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะที่มีตัวโพรบที่ใช้ในการวัดที่สามารถเนื้องอกออกมาแล้วทำการภาพเข้ากับสายไฟหรือสื่อนำไฟฟ้าที่ต้องการจะวัดได้ซึ่งช่วยให้การวัดนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องสัมผัสโดยตรงกับส่วนของสายไฟที่จะวัดกระแสไฟฟ้าซึ่งจะทำให้การวัดนั้นสามารถอ่านค่าได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วโดยจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าแบบกระแสสลับเป็นหลัก แต่สำหรับการวัดไฟฟ้ากระแสตรงนั้นจะต้องใช้ อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานร่วมกับไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้นโดยอุปกรณ์เครื่องวัดแคมป์มิเตอร์ดังกล่าวนั้นจะใช้หอ effect ในการวัดกระแสไฟฟ้าหลักการทํางาน ของ Clamp meter 


ในส่วนของหลักการทำงานของแคมป์มิเตอร์น้ำจะใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าง่ายๆในการที่จะตรวจสอบและอ่านค่าตัวนำไฟฟ้าต่างๆด้วยการนำเอา ค่าความเหนี่ยวนำดังกล่าวนั้นไปใช้ในการคำนวณเพื่อแปลงเป็นค่าที่จะแสดงผลลงบนตัวมิเตอร์ที่อยู่บนแคลมป์มิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นกระแสหรือแรงดันของไฟฟ้าที่อยู่บนสิ่งที่ทำการวัด
Clamp meter วิธีใช้ มีการใช้งานอย่างไรบ้าง?


การใช้งานแคลมป์มิเตอร์นั้นก็มีการใช้งานที่ง่ายดายซึ่งตัวแคลมป์มิเตอร์นั้นถูกออกแบบมาให้สามารถที่จะทำการใช้งานและอ่านค่าได้อย่างสะดวกสบายลดความยุ่งยากในการใช้งานเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าต่างๆได้อย่างดีเพียงแค่คุณทำการงานเราตัวขาวัดของแคลมป์มิเตอร์ไปทาบกับสื่อนำไฟฟ้าที่คุณต้องการจากวัดอย่างเช่นสายไฟฟ้าแล้วทำการอ่านค่าที่อยู่บนหน้าจอซึ่งจะมีทั้งแบบที่เป็นการแสดงภาพแบบอนาล็อกซึ่งเป็นแบบเข็มชี้และแบบที่ใช้ตัวเลขแบบดิจิตอลในการแสดงค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็น แรงดัน กระแส หรือแค่อื่นๆให้คุณได้อ่านค่าจากจอแสดงผลได้อย่างทันที.Clamp meter รุ่นไหน ยี่ห้อไหนดี?


โดยในการที่จะเลือกซื้อแคลมป์มิเตอร์มาใช้งานนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณามากมายหลากหลายปัจจัยเพื่อที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะเลือกซื้อแคล้มมิเตอร์ที่ดีที่สุดเหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุดซึ่งอาจจะทำให้คุณนั้นสับสนว่าควรที่จะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โดยพิจารณาจากจุดไหนดีดังนั้นวันนี้เราจึงได้รวบรวมเอาสิ่งที่คุณควรจะพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อแคลมป์มิเตอร์มาใช้งานเพื่อที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อแอมมิเตอร์ที่ดีที่สุดเหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุด.
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อแคล้มมิเตอร์มาใช้งาน
1.ประเภทของแคมป์มิเตอร์


แคลมป์มิเตอร์จะมีทั้งแบบที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งก่อนที่จะเลือกซื้อมาใช้งานนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ โดยแคล้มมิเตอร์บางรุ่นนั้นจะสามารถวัดได้เพียงไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้นไม่สามารถที่จะวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงได้และแคลมป์มิเตอร์กระแสไฟฟ้าตรงนั้นจะไม่สามารถวัดไฟฟ้ากระแสสลับได้ดังนั้นในการเลือกซื้อมาใช้งานคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานของคุณเป็นหลัก2.ความปลอดภัยในการใช้งาน


ในการเลือกซื้อแคลมป์มิเตอร์มาใช้งานนั้นเนื่องจากว่าคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำงานกับกระแสไฟฟ้าแรงสูงซึ่งตัวอุปกรณ์นั้นจะต้องถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยในการใช้งานโดยวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆนั้นจะต้องมีค่าความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นค่าการนำกระแสไฟฟ้าขณะใช้งานหรือค่ายอื่นๆเพื่อช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างปลอดภัยและจะต้องมีเครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานดูแลความปลอดภัยต่างๆหรือมาตรฐานสินค้าอย่างครบถ้วนซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


3.ขนาดของแคลมป์ที่ใช้ในการวัด


ขนาดของแฟ้มที่ใช้ในการวัดนั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับการใช้งานของคุณโดยพิจารณาจากลักษณะการใช้งานของคุณเป็นหลักอย่างเช่นการใช้งานในการวัดสายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่นั้นจะต้องใช้แฟ้มที่มีขนาดความกว้างเพียงพอที่จะทำการคล้องลงบนสายไฟฟ้าได้อย่างพอดีการเลือกซื้อขนาดแคมป์ที่มีขนาดเล็กจนเกินไปนะอาจจะทำให้คุณไม่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเทียบเท่าการเลือกซื้อขนาดของแฟ้มที่มีขนาดใหญ่


4.แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอลหรือ Analog


แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอลและอนาล็อกนั้นจะมีความแตกต่างกันในการแสดงผลของค่าที่วัดได้แต่ในการใช้งานนั้นจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยแคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอลนั้นจะช่วยให้คุณสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีการแสดงผลเป็นตัวเลขดีเท่าให้คุณได้อ่านและเปรียบเทียบได้เลยทันทีโดยไม่จำเป็นจะต้องกะซึ่งส่วนมากแล้วจะแสดงผลเป็นเลขทศนิยม 3 ถึง 4 จุดซึ่งจะให้ค่าที่มีความละเอียดสูงและอ่าน เหนื่อยมากกว่าแต่แคมป์มิเตอร์แบบอนาล็อกนั้นจะมีราคาที่ถูกกว่าแคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอลดังนั้นในการเลือกซื้อมาใช้งานนั้นก็ขึ้นอยู่กับความถนัดและความต้องการในการใช้งานของแต่ละบุคคลมากกว่าแต่ครั้งมิเตอร์แบบดิจิตอลนั้นถือว่าได้เปรียบในเรื่องของความแม่นยำในการแสดงผลและค่าต่างๆที่ได้


5.ความแม่นยำในการวัดของแคมป์มิเตอร์


ความแม่นยำนั้นเป็นสิ่งแรกที่คุณควรจะพิจารณาก่อนที่จะเลือกซื้อดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์หรือ analog clamp Meter มาใช้งานโดยความแม่นยำนั้นจะต้องสามารถที่จะวัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันได้อย่างแม่นยำเพื่อช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องและช่วยให้งานของคุณนั้นสามารถที่จะทำการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วการเลือกใช้เครื่องวัดค่ามิเตอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีความแม่นยำในการใช้งานนั้นจะเป็นการทำให้งานของคุณนั้นเกิดความยุ่งยากในการใช้งานและเกิดปัญหาในการใช้งานในภายหลังนั่นเอง6.การรับประกันและการบริการหลังการขาย


แคลมป์มิเตอร์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาที่ค่อนข้างแพงอยู่พอสมควรดังนั้นในการเลือกซื้อมาใช้งานคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกซื้อแคมป์มิเตอร์ที่มีการรับประกันจากผู้ขายหรือผู้ผลิตอย่างน้อย 3 ถึง 5 เดือนเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของตัวแทนมิเตอร์ว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีเพียงพอที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานไม่ควรเลือกซื้อเครื่อง Digital clamp Meter ที่ไม่มีการรับประกันจากผู้ขายหรือผู้ผลิตเด็ดขาดเนื่องจากว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีคุณภาพที่ดีเพียงพอที่จะนำมาใช้งานนั่นเองแคล้มมิเตอร์ ยี่ห้อไหนดี ?


ในการเลือกซื้อแคล้มมิเตอร์มาใช้งานนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกซื้อยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในท้องตลาดว่าผลิตอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอในการใช้งานไม่ควรเลือกซื้อคอมพิวเตอร์จากผู้ผลิตหรือยี่ห้อที่ไม่เป็นที่รู้จักในท้องตลาดซึ่งอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอโดยยี่ห้อของแคมป์มิเตอร์ที่เราแนะนำให้คุณเลือกซื้อนั้นได้แก่ Kyoritsu, FLUKE, SUNWA และ Milwaukee  แนะนำ แคลมป์มิเตอร์ รุ่นไหน  ยี่ห้อไหนดี


#1.Fluke 323 True RMS Clamp Meter แคล้ปมิเตอร์


FLUKE 323 แคลมป์มิเตอร์ True RMS สำหรับการใช้งานทั่วไป สามารถที่จะใช้ในการวัดแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 400 แบบ A4 และ 600 โวลต์ AC และ DC นั่นจึงทำให้ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ตัวนี้นั้นสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับในการวัดแรงดันกระแสไฟฟ้าแบบ AC นั้นจะใช้การวัดแบบ True-RMS อย่างแม่นยำ บนสัญญาณที่ไม่ใช่แบบเชิงเส้นการวัดแรงต้านทานได้ถึง 40 kΩ พร้อมด้วยการตรวจจับแบบต่อเนื่อง.


ตัวเครื่องนั้นถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยในการใช้งานสูงและมีความทนทานโดยการใช้วัสดุและอุปกรณ์คุณภาพสูงในการนำมาประกอบเป็นตัวแคล้มมิเตอร์ตัวนี้ซึ่งจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างยาวนาน
#2.FLUKE 375 FC แคลมป์วัดกระแสสมรรถนะสูง True-rms AC/DC Clamp Meter


Fluke 370 FC Series (รุ่น Fluke 376 FC, Fluke 375 FC และ Fluke 374 FC) แคลมป์วัดกระแสสมรรถนะสูงสำหรับงานตรวจซ่อมในอุตสาหกรรม ใช้ร่วมกับโพรบยืดหยุ่น iFlex® สำหรับพื้นที่คับแคบได้ พร้อมคุณสมบัติเชื่อมต่อไร้สายกับชุดเครื่องมือ Fluke Connect® เพิ่มความสามารถ เก็บบันทึกค่าต่อเนื่องและทำกราฟแนวโน้ม เพื่อชี้จุดปัญหาที่เกิดไม่แน่นอนส่งผลการวัดแบบไร้สายไปยัง Fluke Connect® App ในสมาร์ตโฟนจัดทำและส่งรายงานจากภาคสนามได้ทันที บันทึกค่าวัดได้โดยยืนอยู่นอกเขตพื้นที่อันตรายทางไฟฟ้า ผ่านการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth กับสมาร์ตโฟนระบบ iOS หรือ Android.


เชื่อมต่อมิเตอร์กับสมาร์ตโฟนด้วย Fluke Connect® App เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจซ่อมด้วยแคลมป์ อาจค่าวัดด้วยสมาร์ตโฟนที่ระยะปลอดภัย โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน บันทึกผลการวัดลงในเครื่อง และในระบบอินเตอร์เน็ตบน Fluke Cloud™ รุ่น 376 FC และ 375 FC เก็บค่าวัดต่อเนื่องแบบ Logging แล้วพล็อตกราฟแนวโน้มเพื่อหาความผิดปกติที่เกิดไม่แน่นอนได้ จัดทำรายงานและส่งอีเมล์ได้จากภาคสนาม หรือส่งภาพเคลื่อยไหวสดผ่านวิดีโอคอลล์ ShareLive™ เพิ่มความสามารถวัดกระสูงได้ถึง 2,500A ด้วยโพรบสายคล้องแบบยืดหยุ่น iFlex® สำหรับใช้กับตัวนำขนาดใหญ่ หรือพื้นที่คับแคบ (มีให้ในรุ่น 376 FC รุ่นที่เหลือต้องซื้อเพิ่ม)มีสายแขวนเครื่องยึดด้วยแม่เหล็ก รุ่น TPAK (มีให้ในรุ่น 376 FC รุ่นที่เหลือต้องซื้อเพิ่ม) เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน มี Low Pass Filter สำหรับวัดกระแสในวงจรขับแบบปรับความถี่ (VFD) (มีเฉพาะในรุ่น Fluke 376 FC และ 375 FC) มาตรฐานความปลอดภัย CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.#3.FLUKE 376 FC แคลมป์วัดกระแสสมรรถนะสูง True-rms AC/DC Clamp Meter


Fluke 370 FC Series (รุ่น Fluke 376 FC, Fluke 375 FC และ Fluke 374 FC) แคลมป์วัดกระแสสมรรถนะสูงสำหรับงานตรวจซ่อมในอุตสาหกรรม ใช้ร่วมกับโพรบยืดหยุ่น iFlex® สำหรับพื้นที่คับแคบได้ พร้อมคุณสมบัติเชื่อมต่อไร้สายกับชุดเครื่องมือ Fluke Connect® เพิ่มความสามารถ


เก็บบันทึกค่าต่อเนื่องและทำกราฟแนวโน้ม เพื่อชี้จุดปัญหาที่เกิดไม่แน่นอนส่งผลการวัดแบบไร้สายไปยัง Fluke Connect® App ในสมาร์ตโฟนจัดทำและส่งรายงานจากภาคสนามได้ทันที บันทึกค่าวัดได้โดยยืนอยู่นอกเขตพื้นที่อันตรายทางไฟฟ้า ผ่านการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth กับสมาร์ตโฟนระบบ iOS หรือ Android.