-->

ไฟโซล่าเซลล์ไม่ติดทำอย่างไร ?

 ไฟโซล่าเซลล์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องสว่างที่ได้รับความนิยมในการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากในปัจจุบันโดยจะเป็นระบบไฟที่ใช้ในระบบไฟส่องสว่างไฟส่องทางเดินหรือไฟประดับประดาต่างๆก็นิยมหันมาใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กันแล้ว  โดยระบบไฟโซล่าเซลล์นั้นเป็นระบบไฟที่มีราคาประหยัดและช่วยให้คุณนั้นประหยัดกระแสไฟฟ้าแต่ในการใช้งานโคมไฟโซล่าเซลล์นั้นอาจประสบปัญหาในการใช้งานบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่พบว่าเมื่อใช้งานไปสักพักไฟโซล่าเซลล์นั้นอาจจะไม่ติดหรือไม่สามารถที่จะเปิดไฟโซล่าเซลล์ได้ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานมือใหม่หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าอะไรคือสาเหตุทำให้ไฟโซล่าเซลล์ดังกล่าวไม่ทำงานขึ้นมาดังนั้นวันนี้ เราจึงได้รวบรวมเอาสาเหตุที่ทำให้ไฟโซล่าเซลล์นั้นไม่ติดขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วตัวไฟโซล่าเซลล์นั้นอาจจะไม่ได้เสียเลยก็ได้ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นจะสามารถแก้ไขได้ด้วยการตรวจสอบไฟโซล่าเซลล์ของคุณ 


สิ่งที่ทำให้ไฟโซล่าเซลล์ไม่ติด


1. งานติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ที่ไม่ถูกวิธีในการใช้งานไฟโซล่าเซลล์นั้นตัวแผงโซล่าเซลล์นั้นจะต้องได้รับแสงแดดจากแสงอาทิตย์โดยตรงประมาณ 5-8 ชั่วโมงโดยที่ไม่มีร่มเงาบังแผงโซล่าเซลล์จึงจะทำให้แผงโซล่าเซลล์สามารถที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปยังแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในหลอดไฟโซล่าเซลล์ อย่างเต็มที่โดยเมื่อไฟโซล่าเซลล์นั้นโดนบดบังด้วยเงาไม้หรือบดบังด้วยวัตถุอื่นๆทำให้แผงโซล่าเซลล์นั้นไม่โดนแดดโดยตรงอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการชาร์จกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังแบตเตอรี่น้อยหรือไม่ได้เลยซึ่งจะทำให้ตัวแบตเตอรี่นั้นไม่มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอที่จะทำการจ่ายให้กับหลอดไฟโซล่าเซลล์ซึ่งเป็นหลอด LED ที่อยู่ภายในจึงทำให้ไฟ Solar Cell นั้นไม่สามารถที่จะติดหรือทำงานได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือในเวลาที่เราต้องการนั่นเองวิธีการแก้ไขนั่นก็คือการย้ายตำแหน่งที่ใช้ในการติดตั้งหรือการทำให้แผงโซล่าเซลล์นั้นได้รับแสงแดดอย่างเพียงพออย่างน้อย 5 ชั่วโมงขึ้นไปจึงสามารถที่จะทำการแก้ปัญหาการที่ไฟโซล่าเซลล์ไม่ทำงานได้


2. อยู่ในช่วงพายุเข้าหรือฤดูฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงพายุเข้าที่กินระยะเวลานาน 2-3 วันซึ่งทำให้ท้องฟ้าบริเวณที่คุณอาศัยอยู่นั้นเป็นท้องฟ้าปิดและมีแสงแดดส่องลงมาบนพื้นโลกค่อนข้างจะน้อยอาจจะทำให้ตัวแผงโซล่าเซลล์นะเกิดปัญหาในการรวบรวมแสงอาทิตย์เพื่อที่จะนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วทำการชาร์จไปยังแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในไฟโซล่าเซลล์ทำได้ไม่เพียงพอสำหรับที่จะนำมาใช้งานซึ่งตัวแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าที่อยู่ภายในแบตเตอรี่นั้นมีแรงดันที่ไม่ถึงก็จะไม่ทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมายังไฟเพื่อทำการส่องสว่างดังนั้นจึงเป็นสาเหตุทำให้ไฟโซล่าเซลล์นะไม่สามารถที่จะใช้งานได้ในช่วงที่มีพายุเข้าท้องฟ้าติดต่อกันเป็นระยะเวลานานในการแก้ไขนั่นก็คือการรอให้พายุออกไปและมีท้องฟ้าเปิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อแผงโซล่าเซลล์นั้นเจอกับแสงแดดก็จะทำการชาร์จแบตเตอรี่และทำให้ตัวไฟโซล่าเซลล์นั้นสามารถที่จะกลับมาใช้งานได้ดังเดิม


3. แผงโซล่าเซลล์ที่มีความสกปรก


ในการใช้งานไฟโซล่าเซลล์นั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าคุณจะต้องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ให้สามารถที่จะรับแดดได้อย่างเต็มที่อยู่เป็นประจำโดยจะต้องทำการล้างแผงโซล่าเซลล์ด้วยน้ำธรรมดาทุกๆ 1 เดือนหรือในกรณีที่มีฝุ่นเกาะแผงโซล่าเซลล์จำนวนมากนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเช็ดหรือทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เพื่อลดปริมาณฝุ่นที่จับลงบนแผงโซล่าเซลล์ให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้ตัวแผงโซล่าเซลล์นั้นสามารถที่จะรับแดดได้อย่างเต็มที่และสามารถที่จะเปลี่ยนแสงแดดให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ ซึ่งปัญหาตรงนี้นั้นจะเกิดจากตัวฝุ่นที่ไปเกาะอยู่บนแผงโซล่าเซลล์ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของแผง เซลล์นั้นลดลงถึง 50% และทำให้ประสิทธิภาพในการชาร์จแบตเตอรี่ของแผงโซล่าเซลล์นั้นลดลงและทำให้ตัวไฟโซล่าเซลล์นั้นไม่ติดได้นั่นเอง


4.แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ 


เนื่องจากว่าไฟโซล่าเซลล์นั้นจะใช้แหล่งพลังงานแบตเตอรี่เป็นแหล่งเก็บพลังงานเพื่อที่จะนำมาใช้ในการส่องสว่างในตอนกลางคืนซึ่งเมื่อตัวแบตเตอรี่ของไฟโซล่าเซลล์นั้นเสื่อมสภาพไม่สามารถทำการกักเก็บไฟหรือชาร์จไฟได้ก็จะเป็นสาเหตุหลักทำให้ไฟโซล่าเซลล์นั้นไม่สามารถที่จะใช้งานได้หรือไม่ติดนั่นเองโดยทั่วไปแล้วไฟโซล่าเซลล์ที่มีใช้งานในปัจจุบันนี้ส่วนมากจะใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนซึ่งจะมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 2-5 เมื่อถึงระยะเวลาดังกล่าวและตัวแบตเตอรี่นั้นจะไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไฟโซล่าเซลล์ไม่ติดดังนั้นการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในกรณีที่อุปกรณ์อื่นนั้นยังสามารถใช้งานได้จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนั้นจะมีอายุการใช้งานเพียง 2 ถึง 5 ปีแต่แผงโซล่าเซลล์และหลอด LED นั้นอาจจะมีอายุการใช้งานที่มากกว่านั้นดังนั้นการเปลี่ยนเพียงแบตเตอรี่จึงเป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถที่จะ ประหยัดต้นทุนในการใช้งานไฟโซล่าเซลล์มากกว่าการซื้อไฟโซล่าเซลล์ตัวใหม่


5. แผงโซล่าเซลล์เสียหรืออุปกรณ์บางชิ้นภายในระบบเสียหาย


แผงโซล่าเซลล์นั้นมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานซึ่งส่วนมากแล้วจะมีอายุในการใช้งาน 10 ปีขึ้นไปเป็นอย่างน้อยแต่การที่แผงโซล่าเซลล์แตกหรือเสียซึ่งอาจจะเกิดจากการโดนกระแทกด้วยของแข็ง หรือของมีคมต่างๆทำให้แตกซึ่งอาจจะทำให้ตัววงจรภายในแผงโซล่าเซลล์นั้นขาดไปซึ่งจะทำให้แผงโซล่าเซลล์นั้นไม่สามารถที่จะทำการชาร์จไฟเข้าไปยังแบตเตอรี่ของไฟโซล่าเซลล์ได้จึงทำให้ตัวไฟโซล่าเซลล์นั้นไม่ติดซึ่งการตรวจเช็คว่าแผงโซล่าเซลล์สามารถที่จะใช้งานได้อยู่หรือไม่นั้นถ้าคุณมีความรู้ในทางด้านช่างนิดหน่อยก็จะสามารถที่จะทำการใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดกระแสไฟที่ออกมาจากแผงโซล่าเซลล์ว่าอยู่ในระดับแรงดันที่เหมาะสมหรือไม่แต่ถ้าเป็นแผงโซล่าเซลล์ที่เสียแล้วนั้นกระแสที่วัดได้จะเป็นศูนย์หรือมีถ้าน้อยกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งจะทำให้ตัวไฟโซล่าเซลล์นั้นไม่ติดนั่นเอง


และอุปกรณ์อื่นก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแผงวงจรที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ตัวหลอด LED ที่อาจจะขาดหรือวงจรอาจจะมีปัญหาก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวไฟโซล่าเซลล์นั้นไม่สามารถที่จะใช้งานได้ต่อไปนั่นเองการนำไฟโซล่าเซลล์ดังกล่าวนั้นออกมาซ่อมแซมก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นเดียวกันโดยการซ่อม แถวนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ในทางด้านอิเล็กทรอนิกส์พอสมควรจึงจะสามารถที่จะทำการตรวจซ่อมได้แต่โดยส่วนมากแล้วถ้าแผงโซล่าเซลล์นั้นหรือระบบไฟโซล่าเซลล์นั้นมีปัญหาส่วนมากแล้วค่าซ่อมจะไม่ได้มีราคาแพงเทียบเท่าการซื้อโคมไฟหรือไฟโซล่าเซลล์ ตัวใหม่อย่างแน่นอนดังนั้นจึงมีความคุ้มค่าที่จะทำการซ่อมมากกว่าซื้อใหม่นั่นเอง


สรุปสาเหตุหลักๆที่ทำให้ไฟโซล่าเซลล์ไม่ติดนั้นมีอยู่หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ไม่ถูกวิธี ท้องฟ้าปิดหรือมีแดดน้อยแผงโซล่าเซลล์สกปรกหรือแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพรวมถึงอุปกรณ์บางอุปกรณ์ภายในระบบโซล่าเซลล์นั้นเกิดปัญหาซึ่งคุณสามารถที่จะทำการแก้ไขได้ด้วยการส่งซ่อมกับช่างผู้ที่มีความชำนาญ  และในการเลือกซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์นั้นถ้าเป็นไฟโซล่าเซลล์รุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนั้นปัญหาเหล่านี้จะสามารถที่จะทำการแก้ไขได้อย่างง่ายดายและการติดตั้งและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะทำการใช้งานโคมไฟโซล่าเซลล์นั้นก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำ