-->

มือสะอาด หมายถึงอะไร?

 มือสะอาด หมายถึงอะไร? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า มือสะอาด หมายถึง  (สำ) ว. มีความประพฤติดี, มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔สำนวน มือสะอาด ใช้ในการเปรียบเปรยถึง มีความประพฤติดี ผู้ที่มีความมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง. 

ที่มาของสำนวน มือสะอาด เปรียบเทียบถึงคนที่ทำงานตรงไปตรงมา ไม่เคยมีมลทินหรือประวัติเคยคดโกง หรือทำเสียหาย เสื่อมเสีย ผู้เสนอตัวทำงานหรือผู้ที่ต้องรับผิดชอบทำ งานใดๆ ทุกหน่วยงานจะเน้นผู้สมัครหรือคนทำงานที่มีคุณลักษณะ ใจซื้อมือสะอาด เป็นคนดี ไม่คิดโกง เป็นคนซื่อสัตย์ ซึ่งหาได้ยากมาก คนแบบนี้ในปัจจุบันนี้ 

มือ หมายถึง (๑) น. อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อจากปลายแขนประกอบด้วยฝ่ามือและนิ้วมือ สำหรับจับเป็นต้น, เรียกสิ่งหรืออุปกรณ์บางชนิดที่มีรูปร่างอย่างมือและใช้จับแทนมือได้ เช่น มือกล มือหุ่นยนต์

สะอาด หมายถึง ว. ไม่สกปรก เช่น เสื้อผ้าสะอาด บ้านเรือนสะอาด น้ำสะอาด, หมดจด, ผ่องใส, เช่น จิตใจสะอาด, ไม่มีตำหนิ, บริสุทธิ์, ไม่ทุจริต, เช่น เขาเป็นคนใจซื่อมือสะอาด.

การใช้งาน สำนวนมือสะอาด ในประโยค

1. นายตำรวจคนนี้เป็นที่ชื่นชมยกย่องของชาวบ้านว่าเป็นคนที่มือสะอาด เนื่องจากเขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง คอยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านเสมอมา

2. ประชาชนต้องการนักการเมืองที่มือสะอาดอย่างแท้จริง มีความเสียสละ มุ่งมั่นที่จะบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

3. งานใดๆ ก็ตามที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเงิน หรือมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง หากไม่มีคนทำงานที่ ใจซื่อมือสะอาด ก็มักจะเกิดความ เสียหายตามมาเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องทุรจิต ยักยอกทรัพย์ หรือกระทำในสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้อง

4. เขาได้ชื่อว่าเป็นคนมือสะอาดที่สุดของพรรคที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดีขึ้น.

5. มือสะอาด มีความประพฤติดี, มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง.

6. คนที่มือสะอาด คือคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและรู้จักพอ เพราะธรรมชาติของมุนษย์นั้น ไม่รู้จักพอ ไม่ชอบปรับขนาดของใจให้เท่ากับจำนวนเงิน

7. ประธานพระวิหารไทเป ไต้หวัน. มือสะอาดและใจบริสุทธิ์. ในคำปราศรัยของประธานฮิงลีย์ “รักษาพระวิหารให้ศักดิ์สิทธิ์” ท่านกระตุ้นให้เรา “รักษาพระนิเวศน์ของพระองค์ให้ศักดิ์สิทธิ์!

8. มือสะอาด ไม่ด่างพร้อย และครม.มีบารมีคุมผู้มีอิทธิพลได้. อย่างไรก็ตาม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี.

9. สบส. สำรวจการล้างมือคนไทย พบ 72% ล้างบ้างไม่ล้างบ้าง มีพฤติกรรมมือสะอาดเพียง 25% ผู้หญิงล้างมือมากกว่าผู้ชาย 10% ชี้ ล้างมือและฟอกสบู่ประจำ ...

10. 'อัษฎางค์'แนะทางออก'การบินไทย' ต้องหาคน'มือสะอาด ใจสะอาด'แก้ปัญหา.

11. มือสะอาดช่วยรักษาชีวิตได้. การล้างมือเป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล.

12. “มือสะอาดสร้างสุขภาพดี...มือสะอาดสร้างฝัน” เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังเยาวชน ... มือสะอาดสร้างฝัน” หยุดโรคที่มากับเปิดเทอม.

13. หรือบ่อยครั้งเกินไป จะทำให้ "มือแห้ง" จึงอยากแนะนำให้ใช้ครีมทามือร่วมด้วยหลังจากมือสะอาด จะช่วยให้อาการดังกล่าวลดลง.

14. เขาได้ชื่อว่าเป็นนายตำรวจที่มือสะอาดตั้งแต่เริ่มรับราชการจนเกษียณ

15. มีนักการเมืองไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองมือสะอาดอย่างแท้จริง.

16. คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ ผู้ที่มิได้มีจิตใจยกย่องสิ่งเท็จ และมิได้สาบานอย่างหลอกลวง.

17. มือสะอาด. พระเจ้าประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความสะอาดแห่งมือของข้าพเจ้า.

18. สุนทรพจน์ที่ยอดเยี่ยม "มือสะอาดชาติไม่ล่ม" เราดูหลายครั้ง ดูมานานล่ะ และต้องขอกล่าวคำสดุดีต่อผู้เขียนสุนทรพจน์นี้ ที่เขียนได้อย่างยอดเยี่ยม .