-->

พุ่งหอกเข้ารก หมายถึงอะไร ?

 พุ่งหอกเข้ารก หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า พุ่งหอกเข้ารก หมายถึง (สำ) ก. ทำพอให้เสร็จไปโดยไม่มีเป้าหมายหรือโดยไม่คำนึงว่าใครจะเดือดร้อน. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔สำนวน พุ่งหอกเข้ารก ใช้ในการเปรียบเปรยถึง การทำพอให้เสร็จไปโดยไม่มีเป้าหมาย หรือไม่คำนึงว่าใครจะเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากการกระทำนั้น

ที่มาของสำนวน พุ่งหอกเข้ารก เปรียบเทียบถึงการพุ่งหอก(อาวุธสําหรับแทงชนิดหนึ่ง ทําด้วยโลหะ มีด้ามยาว) เข้าไปในป่ารกโดยไม่หวังผล การพุ่งหอกเข้าไปในที่รก โดยไม่รู้ว่า หอกนั้นจะไปตกต้องโดนอะไรเข้าไปเป็นผลเสียหายบ้าง เพราะในที่รกย่อมมองไม่เห็นว่ามีอะไร ดังนั้นจึงได้มีการนำเอาการกระทำดังกล่าวมาเป็นสำนวน พุ่งหอกเข้ารก ที่หมายถึง การทำพอให้เสร็จไปโดยไม่มีเป้าหมาย หรือไม่คำนึงว่าใครจะเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากการกระทำนั้น นั่นเอง

พุ่ง หมายถึง ก. ทำให้เคลื่อนตรงไปโดยแรงและเร็ว เช่น พุ่งตัว พุ่งหอก พุ่งกระสวย, มุ่งตรงไป เช่น พุ่งความสนใจ, อาการที่น้ำหรือไฟพวยพุ่งออกไป เช่น น้ำพุ่ง แสงไฟฉายพุ่งเป็นลำออกไป.

หอก หมายถึง น. อาวุธสำหรับแทงชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ มีด้ามยาว.

เข้า หมายถึง (๑) ก. อาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือทำให้เคลื่อนไปข้างใน เช่น เข้าบ้าน เข้าถํ้า เอาหนังสือเข้าตู้, เคลื่อนมาสู่, มาถึง, เช่น รถด่วนเข้า ๑๐ นาฬิกา พระศุกร์เข้า, สิง เช่น ผีเข้า เจ้าเข้า

รก หมายถึง ว. ที่กระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกลาดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ทิ้งกระดาษไว้รกบ้าน, ที่งอกหรือขึ้นรวมกันอยู่อย่างยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น หญ้ารก ป่ารก, น่ารำคาญเพราะไม่เป็นระเบียบ เช่น รกตา รกหู รกสมอง.


ตัวอย่างการใช้งาน สำนวน พุ่งหอกเข้ารก ในประโยค

1. เด็กสมัยนี้ทำอะไรแบบพุ่งหอกเข้ารก ไม่คิดถึงผลที่จะตามมาให้ดีเสียก่อน พ่อแม่เลยต้องมานั่งเสียใจอยู่อย่างนี้

2. เขากำลังพุ่งหอกเข้ารก เพราะเป็นหนี้บัตรเครดิตแต่ไม่มีเงินมากพอที่จะใช้หนี้ จึงหันไปเล่นการพนันเพราะคิดว่าจะได้มีเงินมาใช้หนี้ แต่ไม่ได้คิดว่าถ้าเสียพนันขึ้นมาจะทำอย่างไรต่อไป

3. เขาทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีเสียก่อน   คิดเพียงแต่ว่าทำให้เสร็จๆไป   เสมือนดั่งว่า   “ พุ่งหอกเข้ารก ”   จึงได้รับผลงานที่ไม่ถูกต้องตามโครงการ .

4. พุ่งหอกเข้ารก สำนวนนี้ หมายถึงทำอะไรที่สักแต่ว่าทำลงไปให้แล้วเสร็จ โดยไม่คิดคำนึงถึงผลเสียหรือผลที่จะได้รับเป็นอย่างไร เปรียบได้กับการพุ่งหอกเข้าไปในที่รก โดยไม่รู้ว่า หอกนั้นจะไปตกต้องโดนอะไรเข้าไปเป็นผลเสียหายบ้าง เพราะในที่รกย่อมมองไม่เห็นว่ามีอะไร.

5. สมัยที่คุณวินัยยังรุ่งเรืองมีคนแวะมาเยี่ยมเยียนตลอดเวลาตามลักษณะของร่มโพธิ์ร่มไทร เพื่อน ๆ บ่นว่าวินัยชอบพุ่งหอกเข้ารก เล่นการพนันเสียเงินมากแล้วให้เพื่อนช่วยใช้หนี้

6. พุ่งหอกเข้ารก หมายถึง การกระทำสิ่งใดเพื่อให้เสร็จแบบลวกๆ โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต.

7. เริงหนักรางแตก คบสองหนองแหลก เกี่ยวแฝกมุงป่า ฆ่าช้างเอางา ตีปลาหน้าไซ หน้าไว้หลังหลอก พุ่งหอกเข้ารก ชี้นกปลายไม้ รู้ไว้ให้ถี่ ขี้แพ้ชวนตี ของดีมีน้อย

8. พุ่งหอกเข้ารก. สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการกระทำสิ่งใดเพื่อให้เสร็จแบบลวกๆ โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต.

9. พุ่งหอกเข้ารกผู้ใหญ่บางคนก็ยกเมฆ รีดเลือดกับปู บริหารแบบสิบเบี้ยใกล้มือ ผู้น้อยคุมธงชาติไทยกลับบ้านเก่า.

10. พุ่งหอกเข้ารก ทำอะไรชุ่ยส่ง พอให้พ้นตัวไป ไม่คิดถึงผลว่าจะเป็นอย่างไร พูดคล่องเป็นล่องน้ำ พูดไปเรื่อย ๆ ไม่ติดขัด


อ้างอิง : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔