Ad

พึ่งลำแข้งตัวเอง หมายถึงอะไร ?

 พึ่งลำแข้งตัวเอง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าว่า พึ่งลำแข้งตัวเอง หมายถึง  (สำ) ก. ช่วยตนเอง, อาศัยลำแข้งตัวเอง ก็ว่า. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔สำนวน พึ่งลำแข้งตัวเอง ใช้ในเปรียบเปรยถึง การช่วยตัวเอง การยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนอื่น

ที่มาของสำนวน พึ่งลำแข้งตัวเอง การพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือตัวเอง ไม่มัวแต่คอยแต่จะร้องขอรับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ซึ่งในสมัยโบราณท่านใช้สอนให้คนมีมานะพยายามในการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ให้มีความพยายามในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ และลดการพึ่งพาผู้อื่น รวมถึงการไม่เบียดเบียนผู้อื่น

  • พึ่ง หมายถึง ก. อาศัย เช่น พึ่งบารมีคนอื่น, พักพิง เช่น ไปพึ่งเขาอยู่, ขอความช่วยเหลือ เช่น หนีร้อนมาพึ่งเย็น.
  • ลำแข้ง หมายถึง น. กำลังความสามารถในการทำมาหากินด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งใคร เช่น หากินด้วยลำแข้งของตนเองจนมั่งมี, ปลีแข้ง ก็ว่า.
  • ตัวเอง หมายถึง (ปาก) น. สรรพนามบุรุษที่ ๑ และบุรุษที่ ๒.

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวน พึ่งลำแข้งของตัวเอง ในประโยค

1. การพึ่งพาตนเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะการหวังพึ่งพาคนอื่น มักจะไม่เป็นดังที่หวัง ทำให้เสียเวลา เสียเงินทอง อย่างการหวังพึ่งพาลูกหลาน ซึ่งบางคนก็ไม่ได้ดั่งใจ

2. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้น เป็นพุทธพจน์ที่มุ่งให้มนุษย์มีความเพียรในการทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง พึ่งลำแข้งตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของการเป็นมนุษย์ที่สามารถลงมือทำได้ ...

3. เพราะฉะนั้นคำว่า พึ่งลำแข้งของตัวเอง  ก็ควรเข้าใจให้ถูกว่า ไม่พ้นจากสภาพธรรมที่มีจริง ที่เป็นจิต เจตสิก เพราะ ตนในที่นี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงตน ด้วยการแทนที่ .

4. พึ่งลำแข้งตัวเอง หมายถึง ช่วยตนเอง, ช่วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยแรงคนอื่น, สร้างฐานะด้วยความสามารถของตัวเอง.

5. เขาถือคติว่าลูกผู้ชายต้องพึ่งลำแข้งตัวเองเขาเลยไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากทางบ้านในการสร้างเนื้อสร้างตัวเลย

6. ถ้านายไม่พึ่งลำแข้งตัวเองยังไปหวังพึ่งใครอีกสมัยนี้

7. การพยายามทำอะไรด้วยตนเองคนเดียว ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน อาจจะมีความยากลำบาก โดยเฉพาะในเรื่องการทำธุรกิจ แต่ก็เป็น เรื่องจำเป็นและมีความสำคัญ เพราะเมื่อกิจการใหญ่โตขึ้น หากมีปัญหาต่งๆ เกิดขึ้น ก็จะสามารถแก้ไขได้ ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ ต้องให้โตแบบปิรมิด การได้ผ่านอุปสรรคต่างๆ จะทำให้แข็งแกร่งรู้วิธีรับมือ

8. การ   “ พึ่งลำแข้งตัวเอง ”   ได้นั้นนับว่าประเสริฐสุดๆเลย   แต่จะให้ดีที่สุดเราต้องหันไปมองคนรอบข้างด้วยว่า   เขาจะให้เราช่วยเหลือ หรือ ไม่   ถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือ   ถ้าเราช่วยเขาได้เราต้องรีบช่วยเขาทันที ..

9. โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเผยอัตราหย่าร้างของคนไทยเพิ่มขึ้นสูง ปี 57 หย่าร้างสูงกว่า 1.1 แสนคน เหตุเพราะความอดทนต่ำ พึ่งลำแข้งตัวเองได้ แนะ 3 อย่า “

10. อัตตะ กับ ตะนุ พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้มีชีวิตค่อนข้าง จะสันโดษ รักสงบ ชอบอยู่ตามลำพัง พึ่งลำแข้งตัวเองมาตลอดตั้งแต่เล็กแล้ว มักช่วยเหลือตัวเองและไม่หวังจะพึ่งพาอาศัยใคร.

11. จำ 6 ข้อนี้ไว้นะ จงพึ่งลำแข้งตัวเอง หากต้องเดินคนเดียว..แม้ในวันที่ไร้กำลังใจ.

12. ค่านิยมใหม่พึ่งลำแข้งตัวเอง แนะวิธีสร้างกาวใจ คงรสข้าวใหม่ปลามัน เสมอต้นเสมอปลาย ใช้คำพูด-การปฏิบัติที่เป็นกำลังใจกันและกัน อย่าพูดกันขณะอารมณ์ร้อน.

13. ผมปลุกนาฬิกาตีห้า แล้วเดินไปจุดชมวิววังกะ ไม่มีรถส่วนตัวก็งี้แหละครับต้องพึ่งลำแข้งตัวเอง. นั่งรอจนหกโมงเช้า พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วครับ ..

14. เดินลำบาก หรือถูกสนามบังคับให้ต้องใช้รถแล้ว ก็ควรที่จะพึ่งลำแข้งตัวเองจะดีกว่าครับ จะได้ออกกำลังไม่เป็นโรคร้าย และยังประหยัดค่ารถอีกต่างหาก.

อ้างอิง : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น