Ad

พายเรือในหนอง หมายถึงอะไร ?

 พายเรือในหนอง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า พายเรือในหนอง หมายถึง  (สำ) ก. คิด ทำ หรือพูดวกวนกลับไปกลับมา. อ้างอิงจาก  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔สำนวน พายเรือในหนอง ใช้ในการเปรียบเปรยถึง การคิดหรือทำ วกไปวนมา หรือการพูด วกวนกลับไปกลับมา จนหาสาระไม่ได้.

ที่มาของสำนวน พายเรือในหนอง  เป็นสำนวน หมายถึง คิด ทำ หรือพูดวกวนกลับไปกลับมา ไม่สำเร็จลุล่วงตลอดปลอดโปร่งไปได้ เปรียบเหมือนพายเรืออยู่ในอ่าง ก็วนไปวนมาอยู่ในอ่างนั้นเอง หาทางออกไปไหนไม่ได้ หรือปัจจุบันนี้ใช้ พายเรือในอ่างแทน ซึ่งมีความหมายเดียวกัน

  • พาย หมายถึง (๑) น. เครื่องมือสำหรับพุ้ยนํ้าให้เรือเคลื่อนไป ทำด้วยไม้ มีด้ามกลมยาวประมาณ ๒ ศอกสำหรับจับ ส่วนที่ใช้พุ้ยน้ำมีลักษณะแบน เรียกว่า ใบพาย, ถ้าลอกลวดเป็นคิ้วตลอดกลางใบพาย เรียกว่า พายคิ้ว, ถ้าด้ามสั้น ใบป้อม เพื่อให้จับได้ถนัด เรียกว่า พายทุย, เรียกไม้แบน ๆ ที่มีรูปคล้ายพาย เช่น พายกวนขนม.
  • เรือ หมายถึง (๑) น. ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในนํ้า มักทำด้วยวิธีขุดไม้ทั้งต้นหรือนำกระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มาประกอบกันเข้า
  • ใน หมายถึง บ. ตรงกันข้ามกับ นอก, ไม่ใช่นอก, เช่น ในบ้าน ในเมือง.
  • หนอง หมายถึง [หฺนอง] น. นํ้าเลือดเสียกลายเป็นสีขาวข้นที่คั่งอยู่ในแผลและฝี, น้ำหนอง ก็ว่า.

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวน พายเรือในหนอง ในประโยค

1. คุณพูดวกมาประเด็นเดิมอีกแล้ว พายเรือในอ่างอยู่นั่นแหละ เมื่อไหร่จะเดินหน้าต่อไปได้สักที.

2. ความรู้สึกแบบนี้ ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า go round in circles หรือ go around in circles พายเรือในอ่าง พายเรือในหนอง คิด ทำ.

3. คุณต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้าง   เธอจะได้มีวิธีคิดแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย   อย่ามัวมานิ่งคิดวกไปวนมาแก้ไขปัญหาอยู่คนเดียว   มันก็จะเหมือนกับการ “ พายเรือในอ่าง ” แก้ปัญหาไม่ได้เสียที ..

4. พายเรือในอ่าง พายเรือในหนอง คิด ทำ หรือพูดวกกลับไปกลับมา. อารมณ์ประมาณทำเรื่องเดิม ๆ ซ้ำไปซ้ำมาแต่ก็ไม่เสร็จสักที หรือ ทำงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

5. “พายเรือในหนอง” เป็นสำนวนที่มีความหมายว่า พูด คิด หรือกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดวกไปวนมา เสมือนกับการพายเรือวนอยู่ในหนอง หาทางออกไปไหนไม่ได้

6. ส่วนอุปมาคนพายเรือในหนอง กระจ่างดีอยู่แล้ว ถึงจะพายไปจนเมื่อย จะช่วยกันสักสิบพาย ก็พายวนอยู่ในหนองนั่นเอง ถ้าเห็นอริยสัจ ๔ แล้ว จะพ้นทุกข์ พ้นวัฏฏะ พ้นสังสาร.

7. เปรียบเหมือนพายเรืออยู่ในอ่าง ก็วนไปวนมาอยู่ในอ่างนั้นเอง หาทางออกไปไหนไม่ได้ เดิมใช้ว่า พายเรือในหนอง. เปรียบเหมือนพายเรืออยู่ในอ่าง ก็วนไปวนมาอยู่ในอ่างนั้น.

8. บุคคลที่ไม่ได้ศึกษากรรมฐาน ก็ไม่ต่างอะไรกันกับคนที่ตาบอดพายเรือในหนอง เพราะฉะนั้นเรามาศึกษากรรมฐาน เรารู้ว่าเรามีกิเลส คือราคะ โทสะ โมหะ คืออะไร.

9. แต่ดูเหมือนว่าการพยายามพายเรือในหนองด้วยวิธีการพูดจาวกวนไปมา จากการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยแกนนำ.

10. เพราะเหตุฉะนั้น เราท่านทั้งหลายจึงพากันท่องเที่ยวไปๆ มาๆ อยู่ในสังสารวัฏไม่รู้จักสิ้นสุด ส่วนอุปมา คนพายเรือในหนอง กระจ่างดีอยู่แล้ว ถึงจะพายไปจนเมื่อย ...

11. ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนพายเรือในหนองหรือพายเรือในอ่างพูดวนไปวนมาแต่เรื่องเดิมๆไม่มีอะไรพัฒนาดีขึ้นจึงทำให้ประเทศประสบปัญหาตารางหลายด้านซึ่งเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันและการทำงานก็เหมือนกับการพายเรือในหนองเช่นเดียวกันหน่วยไม่มีอะไรพัฒนาหรือดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเลยและไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆเลยทำให้ประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเป็นนายกที่มีประสิทธิภาพด้อยที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมา

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น