ไฟโซล่าเซลล์ มีอายุการใช้งาน เท่าไหร่ ?

ไฟโซล่าเซลล์ มีอายุการใช้งาน เท่าไหร่ ?  อายุการใช้งานของระบบไฟโซล่าเซลล์นั้นจะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนที่ใช้ในไฟโซล่าเซลล์ได้แก่แผงโซล่าเซลล์แบตเตอรี่และหลอดไฟ LED ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไฟโซล่าเซลล์ที่มีใช้งานในปัจจุบันนั้นจะมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 2-8 ปีขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวไฟโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ต่างๆ โดยในระยะเวลา 2 ถึง 8 ปีนี้จะหมายถึงการทำงานของอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 80% และหลังจากเวลาดังกล่าวนี้อุปกรณ์ไฟโซล่าเซลล์ยังสามารถที่จะทำงานได้ต่อแต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานนั้นอาจจะลดลงต่ำกว่า 80% แต่ไม่ได้หมายถึงว่าอุปกรณ์จะหยุดการทำงานทันทีหลังจากที่มีอายุการใช้งานเลยช่วงดังกล่าวไป.


โดยอายุการใช้งานของไฟโซล่าเซลล์นั้นจะขึ้นอยู่อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในไฟโซล่าเซลล์ซึ่งก็ได้แก่


1.แผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมากที่สุดในระบบไฟโซล่าเซลล์โดยเฉลี่ยแล้วแผงโซล่าเซลล์นั้นจะมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปีโดยในช่วงระยะเวลา 20 ปีนั้นตัวแผงโซล่าเซลล์จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิน 80%   และแผงโซล่าเซลล์นั้นมีโอกาสเสียน้อยมากถ้าเป็นแผงโซล่าเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะยังสามารถใช้งานได้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงอายุการใช้งานระดับหนึ่งแล้วประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแสงแดดเป็นกระแสไฟฟ้านั้นจะลดลงไม่ใช่ว่าตัวแผงโซล่าเซลล์นั้นจะหยุดทำงานทันทีหลังจาก 20 ปีโดยกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานแสงอาทิตย์จะเริ่มลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าทั้งตัวแผ่นโซล่าเซลล์นั้นเริ่มจะ ความเสื่อมสภาพของพื้นผิวด้านหน้าของแผงโซล่าเซลล์ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าลดลงนั่นเอง

2.แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ในไฟโซล่าเซลล์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บกักพลังงานที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์แล้วทำการส่งผ่านระบบ charger ระบบชาร์จไฟฟ้าเพื่อที่จะนำกระแสไฟฟ้าเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบโซล่าเซลล์นั้นจะมีอยู่ 2 แบบที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันได้แก่แบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดซึ่งเป็นแบตเตอรี่ธรรมดาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันในอุปกรณ์ต่างๆเช่นรถยนต์ซึ่งแบตเตอรี่ประเภทนี้นั้นจะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างต่ำและมีประสิทธิภาพที่ไม่ค่อยสูงมากนักถ้าคุณทำการชาร์จด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องหรือกระแสไฟที่ไม่ถูกต้อง  อาจจะเป็นการทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลงได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

แบตเตอรี่แบบ ลิเธียมไม่ว่าจะเป็นลิเธียมไอออนลิเธียมฟอสเฟตลิเธียมแมงกานีสหรืออื่นๆ ก็ตามโดยแบตเตอรี่แบบลิเที่ยวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงที่มีความสามารถในกากักเก็บกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดและมีอายุการใช้งานและรอบการชาร์จที่มากกว่าแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดหลายเท่าซึ่งเป็นรูปแบบของแบตเตอรี่แบบเดียวกันกับที่เราใช้ในโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพวกมันนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและสามารถที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนั่นเอง

โดยอายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ปีขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานและระบบการชาร์จว่าเพียงพอต่อการชาร์จของแบตเตอรี่หรือไม่รวมถึงการดูแลรักษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับของสารเคมีที่อยู่ในแบตเตอรี่และอุณหภูมิขณะชาร์จแต่แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนั้นจะมีอายุการใช้งานและรอบการชาร์จที่นานกว่าโดยแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนั้นจะมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ซึ่งมีอายุการใช้งานที่มากกว่าและการถ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรดนั่นเอง

3.หลอดไฟของไฟโซล่าเซลล์

ไฟโซล่าเซลล์นั้นจะนิยมใช้หลอด LED ซื้อหลอดแบบ SMDs การใช้ส่องสว่างซึ่งหลอดประเภทนี้นั้นจะมีอายุการใช้งานที่ทางผู้ผลิตได้บอกไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานที่ 50,000 โมงหรือเท่ากับ 5 ปีกว่าซึ่งเป็นระยะเวลาการใช้งานสูงสุดของตัวหลอด LED ที่อยู่ในไฟโซล่าเซลล์ดังนั้นแล้วหลอดไปของไฟโซล่าเซลล์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานที่น้อยที่สุดในระบบไฟโซล่าเซลล์

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าไฟโซล่าเซลล์นั้นที่มีวางขายอยู่ในท้องตลาดจะมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปีโดยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพของอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการทำรวมถึงการประกอบและติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ว่าติดตั้งถูกต้องตามหลักการใช้งานที่ถูกต้องหรือไม่

และอีกอย่างหนึ่งจะเห็นได้ว่าแผงโซล่าเซลล์นั้นมีอายุการใช้งานที่อย่างน้อย 20 ปีเมื่ออุปกรณ์อื่นๆเริ่มเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือหลอดไฟแอลอีดีก็ตามคุณสามารถที่จะทำการซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นมาทำการเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหลอดที่มีขนาดเท่าเดิมหรือแบตเตอรี่ที่มีความจุเท่าเดิมก็จะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการใช้ไฟโซล่าเซลล์ดังกล่าวนั้นได้ต่อไปอีกจนครบอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ซึ่งการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์รายชิ้นนี้จะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการประหยัดงบประมาณได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับการซื้ออุปกรณ์ใหม่ทั้งชิ้น

แต่การเปลี่ยนอุปกรณ์รายชิ้นนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าพอสมควรซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนั่นเอง

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น