-->

เป็นเงาตามตัว หมายถึงอะไร ?

เป็นเงาตามตัว หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า "เป็นเงาตามตัว" หมายถึง (๑)  (สำ) ว. คอยติดตามอยู่ตลอดเวลา อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔
สำนวน เป็นเงาตามตัว ใช้ในการเปรียบเปรยถึงการคอยติดตามอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับเงาที่ติดตัวเราอยู่ตลอดเวลา
ที่มาของสำนวน เป็นเงาตามตัว มาจากการเปรียบเทียบถึงเงาที่มักจะอยู่กับเราตลอดเวลาที่เราไปไหนทำอะไร เงาก็จะติดตามเราไปทุกที่ จึงนิยมนำสำนวน เป็นเงาตามตัวมาใช้ในการเปรียบเทียบถึงคนที่มักติดตามเรา หรือคนการที่มีคนที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลา ติดตามกันไปไหนมาไหนเป็นประจำว่า เป็นเงาตามตัว

 คำว่า เงา ที่หมายถึงบริเวณที่มืดเพราะมีวัตถุบังแสง ทำให้แลเห็นเป็นรูปคล้ายวัตถุนั้น นำมาใช้ประสมกับคำอื่นได้หลายคำ เช่น เงามืด หมายถึง บริเวณที่มืดสนิทเพราะแสงถูกบัง. เช่น ผู้ร้ายหลบอยู่ในเงามืด.  เงามัว หมายถึง บริเวณที่มืดไม่สนิท เกิดจากวัตถุบังแสงไม่มิด หรือมีแสงจากที่อื่นส่องเข้ามา เช่น เวลาเกิดจันทรุปราคา จะเห็นเงามัวรอบ ๆ เงามืด.  แรเงา หมายถึง เขียนเส้นเพื่อให้เห็นเป็นเงา เช่น เขาแรเงาให้เห็นความลึกของภาพ.  รัฐมนตรีเงา หมายถึง บุคคลที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านตั้งขึ้นเลียนตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง. และ เป็นเงาตามตัว หมายความว่า ตามกันไปเสมอ เช่น สองคนนี้ไปไหนไปด้วยกันเป็นเงาตามตัว. พอน้ำมันขึ้นราคา สินค้าอื่นก็ขึ้นราคาเป็นเงาตามตัว


  • เป็น หมายถึง ก. คำกริยาสำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำกับคำเพื่อให้เห็นว่าคำหน้าและคำหลังมีภาวะ คือ ความมี ความเป็น เกี่ยวข้องกันอย่างไร เช่น ท่านเป็นเจ้า เขาเป็นนาย.
  • เงา หมายถึง (๑) น. ส่วนที่มืดเพราะมีวัตถุบังแสงทำให้แลเห็นเป็นรูปของวัตถุนั้น
  • ตาม หมายถึง (๑) ก. ไปหรือมาข้างหลังหรือภายหลังโดยลำดับของสิ่งหรือเหตุการณ์ที่มีมาก่อน เช่น ตามเขาไป แล้วจึงค่อยตามมา ตามเหตุการณ์
  • ตัว หมายถึง (๑) น. รูป, ตน, ตนเอง, คำใช้เรียกแทนคน สัตว์ และสิ่งของบางอย่าง เช่น ตัวละคร ตัวหนังสือ

ตัวอย่างการใช้งานสำนวน  เป็นเงาตามตัว ในประโยค

1. สองคนนี้ไปไหนไปด้วยกันเป็นเงาตามตัว.
2. พอน้ำมันขึ้นราคา สินค้าอื่นก็ขึ้นราคาเป็นเงาตามตัว.
3. เทรนด์ไมโคร คาดการณ์ภัยคุกคามในปี 2020 ขณะที่เรากำลังก้าวสู่ทศวรรษใหม่นั้น ความเสี่ยงทางไซเบอร์ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว.
4. คุณพ่อสุดน่ารัก ตัวติดลูกเป็นเงาตามตัว.
5. "ฉันเห็นเขาตามเธอแจไปทุกทีเป็นเงาตามตัวตลอดเลย"
6. สังคมไทยน่าเป็นห่วง คนป่วยโรคจิตขึ้นเป็นเงาตามตัว.
7. จะหาโอกาสคุยกับเขาเพียงลำพังค่อนข้างยากหน่อยนะ เลขาเขาคอยเป็นเงาตามตัวอยู่อย่างนั้น
8. คุณคอยเป็นเงาตามตัวผมอยู่อย่างนี้ บอกตามตรงนะผมรู้สึกอึดอัดมากกว่ารู้สึกดีเสียอีก
9. ยิ่งโตเป็นผู้ใหญ่ ปัญหาก็ยิ่งมากเป็นเงาตามตัว. ปัญหาชีวิต ปัญหาครอบครัว ครอบครัว. ตอนเป็นนักศึกษา สบายกว่าเป็นคนวัยทำงาน หน้าที่มีเพียงตั้งใจเรียน.
10. ความต้องการเรื่องที่อยู่อาศัยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ราคาที่ดินในตัวเมืองก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คอนโดเลยดูเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในปัจจุบัน
11. เทรนด์ไมโคร คาดการณ์ภัยคุกคามในปี 2020 ขณะที่เรากำลังก้าวสู่ทศวรรษใหม่นั้น ความเสี่ยงทางไซเบอร์ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว .
12. นายคอยตามฉันเป็นเงาตามตัวไปแล้ว
13. นักการตลาดจะต้องกลายเป็นเงาตามตัวผู้บริโภค ต้องรู้ทุกอย่างไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลการซื้อแต่ต้องรู้ไปจนถึงความต้องการของลูกค้า .
14. แต่ยิ่งการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญเท่าไร การตัดสินใจว่าจะออกเสียงให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคนไหนหรือพรรคไหนก็ยิ่งยากขึ้นเป็นเงาตามตัว .
15. เทรนด์ไมโคร คาดการณ์ภัยคุกคามในปี 2020 ความเสี่ยงทางไซเบอร์ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว. เทรนด์ไมโคร คาดการณ์ภัยคุกคามในปี 2020 ความเสี่ยงทางไซเบอร์ก็ ...

อ้างอิงข้อมูล : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔