บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน หมายถึง  (สำ) น. สถานที่ตนเคยอยู่อาศัยมาก่อน. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ สำนวน บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน ใช้ในการเปรียบเปรยถึง สถานที่ที่เคยอยู่อาศัยมาก่อนตั้งแต่ยังเป็นเด็ก สถานที่ที่เคยพักพิง เคยอาศัยอยู่มาก่อน

ที่มาของสำนวน บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน มักใช้พูดถึงสถานที่ บางแห่งที่เคยอยู่อาศัยมาก่อน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นวัย เด็ก หรือวัยทำงาน เคยเป็น บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน เมื่อคิดถึง สถานที่เหล่านี้ ก็จะทำให้เกิดความอาลัยอาวรณ์ คิดถึงบรรยากาศ เก่าๆ ที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่น


  • บ้าน หมายถึง (๑) น. ที่อยู่ เช่น เลขบ้าน เจ้าบ้าน, สิ่งปลูกสร้างสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้านพักตากอากาศ บ้านเช่า, บริเวณที่เรือนตั้งอยู่ เช่น เขตบ้าน, หมู่บ้าน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน, ถิ่นที่มีมนุษย์อยู่ เช่น สร้างเป็นบ้านเป็นเมือง.
  • เคย หมายถึง (๑) น. ใช้เป็นคำประกอบหน้ากริยาแสดงว่ากริยานั้น ๆ ได้เป็นมาแล้ว เช่น เคยทำ = ได้ทำมาแล้ว เคยเห็น = ได้เห็นมาแล้ว, บางทีใช้พูดละกริยาที่ประกอบเสีย เหลือแต่ว่า เคย ก็มี เช่น เคยไปหรือไม่เคย ไม่เคยเลย.
  • อยู่ หมายถึง (๑)  [หฺยู่] ก. พัก, อาศัย, เช่น เขาอยู่บ้านหลังนี้
  • อู่ หมายถึง (๑) น. เปลเด็ก, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระอู่
  • นอน หมายถึง (๑) ก. เอนตัวหรือทอดตัวลงกับพื้นหรือที่ใด ๆ เพื่อพักผ่อนเป็นต้น, อาการที่ทำให้ของสูง ๆ ทอดลง เช่น เอาเสานอนลง, อาการที่พรรณไม้บางชนิด เช่น จามจุรี ผักกระเฉด ไมยราบ หลุบใบในเวลาใกล้จะสิ้นแสงตะวัน.

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวน บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน ในประโยค

1. เมื่อผมปลดเกษียณราชการแล้ว ผมก็มาอยู่กับลูกสาวในเมือง เมื่อถึงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ผมจึงจะกลับไปเที่ยวบ้านเกิดเมืองนอนสักครั้งหนึ่ง “ บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน ” มันช่างอบอุ่น และ มีความสุขซะจริงๆ
2. เขาไปเรียนอยู่ต่างประเทศเสียหลายปี พอดูข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยทางโทรทัศน์ก็ทำให้นึกถึงบ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
3. ฉันต้องเข้าไปทำงานในกรุงเทพแล้ว คงคิดถึงที่นี่มากแน่ๆ บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน ฉันต้องไปเพื่ออนาคต เพื่อครอบครัว
4. การเดินทางผ่านสถานที่เคยอยู่อาศัยมาก่อน เป็น บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน ก็ย่อมจะทำให้คนเรา เกิดการระลึกถึงความหลัง ครั้ง เก่า ที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่น
5. มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวพ็อกเกตบุ๊ค “บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน” ... กล่าวว่า ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง
6. ตำนาน และคำกล่าวขานมาจนถึงปัจจุบัน "อุทัย บุญคำ" ผู้ประสานงานเครือข่ายสินธุ์แพรทอง หนึ่งในชาวบ้านที่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเคยอยู่อู่เคยนอน ...
7. บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน เมื่อจะจากจร ไม่รู้วันย้อนกลับมา ลูกผู้ชายหลั่งน้ำตา ต่างถ้อยวาจาแห่งการอำลา เคยหาเคยนอสำนวนที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่. ข้าวเหลือเกลืออิ่ม ทรัพย์ในดินสินในน้ำ บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน. น แม่เคยนั่งอยู่กลางนอกชาน.
8. สำนวนที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่. ข้าวเหลือเกลืออิ่ม ทรัพย์ในดินสินในน้ำ บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน.
9. .บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอนต้องจรจำลา ปะไฮ่ปะนา น้ำตาไทไหล... น่าจะมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ มานั่งฟังเสวนาด้วยคนครับ
10. คนต่างจังหวัดที่มาลงหลักปักฐานทำงานในเมืองกรุงย่อมต้องมีอารมณ์คิดถึงบ้านเกิดที่ ... พร้อมทั้งอยากปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รู้จักบุญคุณถิ่นฐานบ้านเคยอยู่อู่เคยนอน.
11. อัญเชิญ เถ้าอัฐิ "พระยาพิชัยดาบหัก" กลับบ้านเกิด 237 ปี ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากกับคนเมืองพิชัยและชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ที่รอคอยท่านพ่อกลับบ้าน กว่าท่านพ่อจะได้กลับสู่บ้านเกิด ที่บ้านห้วยคาสถานที่บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน