-->

ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป หมายถึงอะไร ?

ทำคุณบูชาโทษ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป  หมายถึง  (สำ) ก. ทำความดีต่อผู้อื่น แต่กลับเป็นโทษแก่ผู้ทำ, ทำดีแต่กลับเป็นร้าย, มักใช้พูดเข้าคู่กับ โปรดสัตว์ได้บาป. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔
สำนวน ทำคุณบูชาโทษนั้นใช้ในการเปรียบเปรยถึง การทำความดีกับผู้อื่น แต่กลับได้รับผลร้าย มักใช้คู่กับ โปรดสัตว์ได้บาป. ซึ่งมักจะกล่าวร่วมกันว่า ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป.
ที่มาของสำนวน ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป มักใช้ในการเปรียบเทียบถึงการให้ความช่วยเหลือ คนหรือสัตว์ หรือทำความดีอย่างหนึ่งด้วยความปรารถณาดี แต่กลับได้เป็นผลร้ายกลับมา เช่น ชาวบ้านนินทาให้ร้าย คนเข้าใจผิดในเจตนาดีของเรา หรือ บุคคลนั้นกลับมาเนรคุณให้ร้ายในภายหลัง

  • ทำ หมายถึง (๑) ก. กระทำ, ประกอบขึ้น, ผลิตขึ้น, สร้างขึ้น, ก่อขึ้น, เช่น ทำเก้าอี้ ทำโต๊ะ ทำรองเท้า ทำรัง
  • คุณ หมายถึง (๑)  [คุน, คุนนะ-] น. ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้น ๆ เช่น คุณของแผ่นดิน, ความดีที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น ไม่รู้คุณข้าวแดงแกงร้อน
  • บูชา หมายถึง (๑) ก. แสดงความเคารพบุคคลหรือสิ่งที่นับถือด้วยเครื่องสักการะ มีดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น เช่น บูชาพระ บูชาเทวดา บูชาไฟ, ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใสในความรู้ความสามารถ เช่น บูชาวีรบุรุษ บูชาความรู้ บูชาฝีมือ (ป., ส. ปูชา).
  • โทษ หมายถึง (๑)  [โทด, โทดสะ-] น. ความไม่ดี, ความชั่ว, เช่น โทษแห่งความเกียจคร้าน, ความผิด เช่น กล่าวโทษ, ผลแห่งความผิดที่ต้องรับ เช่น ถูกลงโทษ, ผลร้าย เช่น ยาเสพติดให้โทษ. (ส.; ป. โทส).
  • โปรด หมายถึง (๑)  [โปฺรด] ก. ถูกใจหรือพอใจมาก เช่น โปรดสิ่งสวยงาม, แสดงความเมตตากรุณาโดยปลดเปลื้องความเดือดร้อนเป็นต้น เช่น โปรดข้าพเจ้าสักครั้ง, ใช้ประกอบหน้ากริยา แสดงความขอร้องอย่างสุภาพ เช่น โปรดนั่งนิ่ง ๆ. (ข. โปฺรส).
  • สัตว์ หมายถึง [สัดตะวะ-, สัด] น. สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง, ความหมายที่ใช้กันเป็นสามัญหมายถึง สัตว์ที่ไม่ใช่คน, เดรัจฉาน. (ส. สตฺตฺว; ป. สตฺต).
  • ได้ หมายถึง (๑) ก. รับมาหรือตกมาเป็นของตัว เช่น ได้เงิน ได้ลูกได้แผล
  • บาป  หมายถึง (๑)  [บาบ, บาบปะ-] น. การกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา (ป., ส. ปาป).

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวน ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป   ในประโยค

1. ชาวบ้านนินทาให้ร้าย คนเข้าใจผิดในเจตนาดีของเรา หรือ บุคคลนั้นกลับมาเนรคุณให้ร้ายในภายหลัง
2. ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป. ลูกชายชาวประมงเป็นผู้ที่มีเมตตาจิตคิดช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก. ตั้งจิตอธิษฐานต่อเจ้าทะเลไว้ว่า. ตนเกิดมาเป็นคนยากจน.
3. โชคยังดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขตเหอตงของเมืองหลินอี๋ได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดของแยกจราจร ... เขาเปิดประตูรถวิ่งลงมาและช่วยยกซาเล้งที่ทับขาออกให้ชายชรา ... ป่านนี้คนรับเคราะห์คงได้ “ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป” ไปแล้ว
4. ทำคุณบูชาโทษจริงๆ ฉันเก็บโทรศัพท์มือถือได้ในห้างสรรพสินค้า ก็โทรตามหาเจ้าของ แต่กลับถูกเจ้าของโทรศัพท์มองว่าฉันเป็นขโมยไปเสียได้
5. น่าเห็นใจหล่อนจริงๆ ไปรับเลี้ยงเด็กกำพร้ามาคอยเลี้ยงดูเป็นอย่างดี รักเหมือนลูก แต่เด็กคนนั้นกลับพาพวกมาขโมยของในบ้าน ทำคุณบูชาโทษแท้ๆ
6. เคยได้ยินคนบ่นไหมว่า “ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป” อันที่จริงทำบุญย่อมได้บุญ ทำบาปย่อมได้บาป.
7. เข้ากับสุภาษิตที่ว่า “ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป” จริงๆ ... ในเวลาต่อมาตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ พ่อแม่ของเด็กถูกคุมตัวไปสอบปากคำ ...
8. การบำเพ็ญประโยชน์ โดยไม่ฉลาดในประโยชน์ จะนำความสุขมาให้ไม่ได้เลย ... (ขุ.ชา.เอก.๒๗/๑๕) เคยได้ยินคนบ่นไหมว่า “ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป”
9. ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป". อันที่จริง ทำบุญย่อมได้บุญ ทำบาปย่อมได้บาป ... ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว.
10. ทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาป สำนวนนี้มีความหมายว่าทำคุณแต่กลับเป็นโทษ ทำดีแต่กลับเป็นร้าย หรือ การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาดี แต่กลับกลายเป็นได้รับโทษตอบแทน
11. ทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาป สำนวนนี้มีความหมายว่าทำคุณแต่กลับเป็นโทษ ทำดีแต่กลับเป็นร้าย หรือ การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาดี แต่กลับกลายเป็นได้รับโทษตอบแทน.

อ้างอิงข้อมูล : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔