-->

ทำบุญเอาหน้า ภาวนากันตาย หมายถึงอะไร ?

ทำบุญเอาหน้า ภาวนากันตาย หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า  หมายถึง (สำ) ก. ทำบุญเพื่ออวดผู้อื่น ไม่ใช่ทำด้วยใจบริสุทธิ์, มักพูดเข้าคู่กับ ภาวนากันตาย. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔
สำนวน ทำบุญเอาหน้า ภาวนากันตาย ใช้ในการเปรียบเปรยถึงคนที่มักทำบุญเพื่ออวดผู้อื่น ให้คนอื่นมองว่าตนเองนั้นเป็นคนใจบุญ ไม่ใช่ทำเพื่อที่จะให้ได้บุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ การทำบุญเพื่อโอ้อวดผู้อื่น ให้ผู้อื่นสรรเสริญ.

ที่มาของสำนวน ทำบุญเอาหน้า ภาวนากันตาย  ก็อยู่ในประโยคอยู่แล้ว คือเปรียบเทียบคนที่มักทำอะไรเอาหน้า หรือทำเพื่อให้คนยกย่องชมเชย มากกว่าการที่จะหวังประโยชน์จริง ๆ จากการกระทำนั้นนั้นดูเหมือนเป็นคนเสแสร้ง ไม่จริงใจ ไม่ได้ต้องการบุญเพียงแต่ต้องการคำชมเชย และการชื่นชมจากคนที่มองเห็นเท่านั้นแต่พอลับหลังหรือไม่มีคนเห็นก็ไม่ทำ  ส่วนประโยค ภาวนากันตายนั้นใช้ในการเปรียบเทียบถึงคนที่ ภาวนา หรือสวดมนต์เพียงเพื่อให้ตนเองอยู่รอดปลอดภัยตามความเชื่อเท่านั้น ไม่ได้เข้าใจในบทสวดภาวนา หรือข้อคิดที่แฝงอยู่ในบทสวดภาวนาดังกล่าว จึงไม่ได้อะไร


  • ทำบุญ หมายถึง ก. ประกอบกรรมดี มีการเลี้ยงพระ ตักบาตร ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ เป็นต้น, ทำบุญทำกุศล ก็ว่า.
  • เอาหน้า  หมายถึง (๑) ก. อยากให้คนยกย่องสรรเสริญ เช่น ทำบุญเอาหน้าหรืออยากได้บุญคุณ เช่น เขามาเอาหน้ากับฉันว่าเป็นคนเสนอชื่อฉันให้ได้รับรางวัล
  • ภาวนา หมายถึง (๒)  [พาวะ-] ก. สำรวมใจให้แน่วแน่เป็นสมาธิ เช่น สวดมนต์ภาวนา, สำรวมใจตั้งความปรารถนา เช่น นั่งภาวนาขอให้พระช่วย. (ป.).
  • กัน หมายถึง (๑) ก. กีดขวางไว้ไม่ให้เข้ามาหรือออกไป หรือไม่ให้เกิดมีขึ้น เช่น กันฝน กันสนิม กันภัย, แยกไว้ เช่น กันเงินไว้ ๕๐๐ บาทเพื่อจ่ายในสิ่งที่จำเป็น กันเอาไว้เป็นพยาน.
  • ตาย หมายถึง (๑) ก. สิ้นใจ, สิ้นชีวิต, ไม่เป็นอยู่ต่อไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต, เช่น สภาวะสมองตาย

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวน ทำบุญเอาหน้า ภาวนากันตาย ในประโยค

1. เขามีนิสัยชอบทำบุญเอาหน้า หวังให้คนอื่นเชิดหน้าชูตา ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะที่จะทำแบบนั้นได้
2. ฉันหมั่นไส้พวกนักการเมืองหลายๆคน เวลาไปทำบุญหรือบริจาคที่ไหนต้องเชิญนักข่าวให้ตามาทำข่าวตลอด แบบนี้เขาเรียกว่าทำบุญเอาหน้าชัดๆ
3. ทำบุญเอาหน้า ภาวนากันตาย การทำบุญสำคัญที่ใจต้องเป็นกุศล ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นหรือประกอบความดีเพื่อให้ผู้อื่นได้รับผลดี แต่บางคนทำบุญเพื่อแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าเป็นคนดี.
4. ทำบุญเอาหน้า ภาวนากันตาย. เป็นสิ่งดี?..แต่ “นายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา” แก้โควิด-๑๙ เพื่อประเทศไทย ก่อนจะได้ไหม.
5. ทำบุญเอาหน้า ภาวนากันตาย ๐- ทำบุญจิตคิดหมายเพียงได้หน้า หวังประชาเชิดชูเช่นหรูหลาม ภาวนาเมื่อภัยไล่คุกคาม ทั้งที่ยามปกติมิเหลือบแล สำนวนเทียบเปรียบใจมิใสซื่อ
6. เข้าทำนอง “ทำบุญเอาหน้า ภาวนากันตาย” ... ให้กำลังใจ และภาวนาเพื่อคนต่ำต้อยในสังคม โดยเฉพาะหญิงม่าย เด็กกำพร้า และคนยากจน .
7. โดยเฉพาะในรูปแบบของการให้เม็ดเงินโดยตรงนั้น หาได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนคนรากหญ้า อย่างยั่งยืนแท้จริงไม่ ก็แค่เหมือน "คนทำบุญเอาหน้า ภาวนากันตาย ...
8. ขอเพิ่มคำถามในเรื่องคล้ายๆ กันนี่แหละค่ะ แม่สามีดิฉันเป็นคนทำบุญเอาหน้ามากๆ ค่ะ ... และที่สำคัญ การสวดมนต์ภาวนาชำระจิตใจให้ผ่องใสน่ะ ก็เป็นการทำบุญที่อานิสงส์มาก.
9. ประเพณีก็คือว่า เราเคยทำกันมา เช่น ใส่บาตร บางบ้านใส่ทุกเช้า บางบ้านใส่ทุกวันพระ ... พิธีศพเวลานี้ พูดกันอย่างไม่เกรงใจ งานศพเวลาพระมาสวด พระมาสวดให้คนตายฟัง ... ทีหลังไม่เชื่อทำบุญเลยต้องติดชื่อเอาไว้ให้ เขาเรียกว่าการทำบุญเอาหน้า ภาวนากันตาย
10. คนไทยเด็กวัยรุ่นผู้หญิง ผู้ชาย มีเรื่องความสัมพันธ์กัน ในเรื่องที่ยังไม่ถึงโอกาส ... เรื่องของทานก็มีการทำบุญเอาหน้ากัน เลยมีทั้งทำบุญเอาหน้า ภาวนากันตาย เพราะฉะนั้น.
11. อย่าทำบุญเอาหน้า ภาวนากันตาย เมตตากรุณา ต้องเกิดจากจิตเจตนาที่บริสุทธิ์ สังคมปัจจุบัน ถ้าเศรษฐกิจตนเอง ครอบครัวไม่ดี ก็มักจะเห็นแก่ตัว.