คนละไม้คนละมือ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า คนละไม้คนละมือ นั้นหมายถึง (สำ) ต่างคนต่างช่วยกันทำ. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

สำนวน คนละไม่ละมือ ใช้ในการเปรียบเปรยถึง ความร่วมแรงร่วมใจกันของคนในสังคม ที่ต่างคนต่างช่วยกันทำในสิ่งที่ดี ๆต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก โดยสำนวนนี้ใช้ในการสื่อถึงการทำดี เป็นหลัก
ที่มาของสำนวน คนละไม้คนละมือ นั้นมาจากการที่คนร่วมกันทำสิ่งต่างๆเพื่อส่วนรวม โดยจะหมายถึงเครื่องไม้ เครื่องมือต่างๆที่ทุกคนต่างมี แล้วนำมาช่วยกันทำงานใดๆก็ตามให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน

  • คน หมายถึง น. มนุษย์.
  • ละ หมายถึง (๔) ว. คำประกอบคำนามให้รู้ว่าเป็นหน่วยหนึ่ง ๆ หรือส่วนหนึ่ง ๆ ในจำนวนรวม ซึ่งกำหนดเป็นราย ๆ ไป เช่น คนละ ปีละ, คำประกอบกริยาเพื่อเน้นความให้มีนํ้าหนักขึ้น เช่น ไปละ เอาละ.
  • ไม้ หมายถึง (๑) น. คำรวมเรียกพืชทั่วไป โดยปรกติมีราก ลำต้น กิ่ง ก้าน และใบ, เรียกเนื้อของต้นไม้ที่ใช้ทำสิ่งของต่าง ๆ มีลักษณะเป็นท่อน แผ่น หรือดุ้น เป็นต้น, คำประกอบหน้าสิ่งของบางอย่างที่มีลักษณะยาวซึ่งทำด้วยไม้หรือเดิมทำด้วยไม้ เช่น ไม้กวาด ไม้พาย ไม้เท้า ไม้จิ้มฟัน, คำนำหน้าบอกประเภทต้นไม้ เช่น ไม้ยาง ไม้ดำ ไม้แดง, ท่ารำและท่าตีกระบี่กระบองท่าหนึ่ง ๆ เรียกว่า ไม้หนึ่ง ๆ, โดยปริยายหมายความว่า ท่าที เช่น เขาจะมาไม้ไหน, ลักษณนามเรียกของเช่นปลาย่างที่เสียบไม้เรียงเป็นตับว่า ปลาไม้หนึ่ง ปลา ๒ ไม้, เรียกผ้าที่ม้วนโดยมีไม้อยู่ข้างใน ว่า ผ้าไม้หนึ่ง ผ้า ๒ ไม้
  • มือ หมายถึง (๑) น. อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อจากปลายแขนประกอบด้วยฝ่ามือและนิ้วมือ สำหรับจับเป็นต้น, เรียกสิ่งหรืออุปกรณ์บางชนิดที่มีรูปร่างอย่างมือและใช้จับแทนมือได้ เช่น มือกล มือหุ่นยนต์

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวน คนละไม้คนละมือ ในประโยค

1. ขยะบริเวณชายหาดที่ได้ช่วยกันเก็บคนละไม้คนละมือส่วนใหญ่เป็นขยะประเภท โฟม แก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก เนื่องจากหาดเป็นที่ได้รับความนิยม และความสนใจ
2. คนละไม้คนละมือ คนละเล็กคนละน้อย แอดดูคลิปนี้ก็นึกชื่นชมน้องๆ มาช่วยกันปลูกจิตสำนึก ให้เชียงใหม่บ้านเราน่าอยู่กันเนอะ:)
3. เพลงช่วยกันคนละไม้คนละมือ. ช่วยกันคนละไม้ละมือ อย่าไปถือว่าเป็นงานของใคร ช่วยกันอย่างเต็มอกเต็มใจ (ซ้ำ). งานสำเร็จลงได้เพราะว่าเราช่วยกัน. แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ ..
4. คนละไม้คนละมือ ความหวังจากประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค เพื่อความยั่งยืนของทะเลไทย. การจับปลาไม่ใช่เรื่องยาก แต่การจับปลาอย่างยั่งยืนเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ท้องทะเลไปด้วยนี่สิ
5. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รายการคนละไม้คนละมือมีเคล็บลับดีๆ ในการกำจัดกลิ่นสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยตามคอนโดหรืออพาร์ทเมนต์มาฝากกันค่ะ ...
6. ฟื้นฟูใต้ คนละไม้คนละมือ" ที่ทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจจัดขึ้น ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อระดมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ ภายหลังได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ...
7. ไอทีสีเขียว ช่วยกันคนละไม้คนละมือ คุณก็ทำได้. ย้อนกลับ. ต้องยอมรับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ นั้น นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมาก
8. ทุกๆอาชีพได้มีส่วนร่วมเพื่อชาติ เพื่อสังคม เพื่อลูก เพื่อหลาน เพื่อเยาวชนที่เขาจะไม่หลงผิดหรือเดินหลงทางมาช่วยกันเถอะครับ คนละไม้คนละมือ.
9. เมื่อวานนี้ โดยการประสานทางโทรจากคุณอภิญญา ทำให้เรามีโอกาสได้พบรู้จักกับคุณเอ้และคณะทำงานรายการคนละไม้คนละมือ พบพูดคุยกันที่ศูนย์บริการท่องเที่ยว จ.น่าน.