Ad

โง่แกมหยิ่ง หมายถึงอะไร ?

โง่แกมหยิ่ง หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า โง่แกมหยิ่ง นั้นหมายถึง  (สำ) ว. โง่แล้วยังอวดฉลาด, อวดดีทั้ง ๆ ที่โง่. อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

สำนวน โง่แกมหยิ่ง ใช้ในการเปรียบเปรยถึงคนที่ โง่ เขลา, ไม่ฉลาด, ไม่รู้. แต่ยังมาอวดฉลาดให้คนอื่นได้รับรู้ หรือมาอวดดี ว่าตนนั้นเป็นผู้รู้กว่าใครเพื่อน

อาการ โง่แกมหยิ่งนั้นเป็นปรากฎการทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง หลายคนที่คิดว่าตัวเองเก่งทุก ๆ ด้านในความเป็นจริงเเล้วกลับทำไม่ได้เรื่องเอาสักอย่างเลย นั้นก็คือปรากฎการของ “Dunning Kruger effect” ซึ่งได้นิยามว่า การที่คนที่ยิ่งไร้ความสามารถเท่าไหร่จะยิ่งเต็มไปด้วยความมั่นใจ และถ้าเป็นคนที่มีความสามารถที่แท้จริงมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งสงสัยในความสามารถของตัวเองมากเท่านั้น เลยทำให้โลกนี้ยุ่งเหยิงไปหมด ลองคิดดูสิครับคนโง่คิดว่าตัวเองฉลาด แต่คนฉลาดคิดว่าตัวเองโง่ กรณีดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเกิดได้กับทุกคน กล่าวคือตอนรู้น้อยจะคิดว่าตนเองฉลาด (เพราะไม่รู้ว่าไม่รู้อะไร) แต่พอได้รู้มากขึ้นๆ กลับมีความคิดว่าตนเองโง่ (เพราะไปรับรู้ความจริงมาว่าที่แท้ตัวเราแทบไม่ได้รู้อะไรเลย ในสิ่งที่รู้เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของความรู้ทั้งหมดเลย)

  • โง่ หมายถึง ว. เขลา, ไม่ฉลาด, ไม่รู้.
  • แกม หมายถึง ว. ปน เช่น ด้ายแกมไหม คือ ด้ายปนไหม, แต่มีความหมายไปในทางที่ว่า สิ่งที่ปนมีอยู่เป็นส่วนน้อย.
  • หยิ่ง หมายถึง ว. จองหอง, อวดดี, ลำพอง, ถือตัว.

ตัวอย่างการใช้งานสำนวน โง่แกมหยิ่ง ในประโยค

1. ถ้าเธอเดินไปถามคนอื่นในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ ทำไมเขาจะไม่ตอบไม่ให้ความร่วมมือ แบบนี้แหละที่เขาว่า โง่แกมหยิ่ง สุดท้ายก็เสียงานเสียเวลา
2. คนเราถ้าไม่รู้อะไรให้ถามไม่มีใครเขาว่าโง่หรอก แต่ถ้าทำตัว โง่แกมหยิ่ง สุดท้ายก็จะมีแต่คนว่าโง่แล้วไม่รู้จักถามไม่มีใครเขามาชื่นชมว่ามีความพยายามหรอกนะ
3. เสียงห้าวต่ำพูดช้าๆ เน้นถ้อยคำ เป็นคนชอบยกตนข่มผู้อื่น หากไร้การศึกษาจะเป็นคนที่โง่แกมหยิ่ง มักจะทำไม่ได้อย่างที่คุยอวดไว้ เสียงห้าวเหมือนลิ้นคับปาก
4. ประพฤติมิชอบ ดุจไม้ไร้แก่น ฉลาดแกมโกง โง่แกมหยิ่ง แมงป่องชูหาง ยุคนั้นสมัยนั้นความเลวร้ายต่างๆจะเกิดขึ้นเสมอ. ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ.
5. พวกนั้นควรจะบีบให้มันลาออกตั้งนานแล้ว อ้ายคนตีสองหน้าที่ดีแต่ขโมยความคิดของคนอื่น พวกโง่แกมหยิ่ง" ไลราทําเสียงแค่รับรู้ "มันตีพิมพ์รายงานเรื่องอนุภาคของแสงแกมมารึยัง"
6. ความโง่ ความโง่เขลา หมายถึง เขลา เบาปัญญา ไม่มีความรู้ (โง่แกมหยิ่ง=โง่แล้วอวดฉลาด หรืออวดดี, โง่เขลาเบาปัญญา=โง่จนไม่มีสติปัญญาจะเข้าใจอะไรได้
7. รู้นบน้อมบูชาสิ่งอันควร ใช่โอหังดังนะโกโง่แกมหยิ่ง ทำทุกสิ่งตามคิดไว้ ไม่พลันพรวน อันตัวกูใจของกูรู้ขบวน
8. นับเป็นกรรมอย่างยิ่งเป็นคนหาศีลในกายมิได้ หน้าไหว้หลังหลอก โง่แกมหยิ่ง มัวเมาในอารมณ์ ขาดความยับยั้งชั่งใจ...
9. กลุ่มแรก คือพวกฉลาดแกมโกง และกลุ่มที่ 2 คือพวกโง่แกมหยิ่ง พวกแรก ทำทุกอย่างเพื่อหาเงิน ขณะเดียวกันก็อยากได้กล่องด้วย จึงหาอะไรมาทำ
10. สำหรับสำนวนที่ขึ้นต้นด้วย ง ก็มักจะออกในทางไม่ค่อยดี เช่น โง่แกมหยิ่ง หมายถึง โง่แล้วยังอวดฉลาด อวดดีทั้งๆที่โง่
11. เป็นที่มาของความคับแคบและปากเก่ง โง่แกมหยิ่ง เข้าใจมั้ยคะ ??? ของฝากก่อนนอนค่ะ ถ้าจะเล่นเกมนี้ คุณต้องมาสเตอร์พลังคลื่นมนตราซะก่อน !
12. จนแล้วหยิ่ง แถมโง่แกมหยิ่งซะอีก ผู้หญิงแบบนี้ ไม่น่าเกิดเป็นแม่คนเลย สัญชาตญาณความเป็นผู้ให้กำเนิดน้อยมาก.

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น