เงาตามตัว หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า  เงาตามตัว หมายถึง (สำ) น. ผู้ที่ไปไหนไปด้วยกันแทบไม่คลาดกันเลย อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔สำนวน เงาตามตัว ใช้ในการเปรียบเปรยถึง ผู้ที่ไปไหนมาไหนด้วยกันแทบไม่คลาดกันเลย อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแทบจะเป็นเงาของอีกคนหนึ่ง เป็นคนที่ใกล้ชิดกันมักไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ
ที่มาของสำนวน เงาตามตัว นั้นเปรียบเทียบคนกับเงา ที่มักจะอยู่กับเราทุกที่ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ด้วยกัน ไปไหนด้วยกันทุกที่นั้น ก็เปรียบเสมืองเงาของอีกคนหนึ่ง

  • เงา หมายถึง (๑) น. ส่วนที่มืดเพราะมีวัตถุบังแสงทำให้แลเห็นเป็นรูปของวัตถุนั้น
  • (๒) น. รูปที่ปรากฏในของใสหรือเป็นมันเช่นนํ้าหรือกระจก
  • (๓)  (แสง) น. อาณาเขตหลังวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ไปกระทบวัตถุนั้นแล้วแสงเคลื่อนที่ไปไม่ถึงทั้งหมดหรือไปถึงได้บ้าง.
  • ตาม หมายถึง (๑) ก. ไปหรือมาข้างหลังหรือภายหลังโดยลำดับของสิ่งหรือเหตุการณ์ที่มีมาก่อน เช่น ตามเขาไป แล้วจึงค่อยตามมา ตามเหตุการณ์
  • ตัว หมายถึง (๑) น. รูป, ตน, ตนเอง, คำใช้เรียกแทนคน สัตว์ และสิ่งของบางอย่าง เช่น ตัวละคร ตัวหนังสือ

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวน เงาตามตัว ในประโยค 

1. พอน้ำมันขึ้นราคา สินค้าอื่น ๆ ก็ขึ้นราคาเป็นเงาตามตัว
2. บางคนเป็นเพื่อนที่รักกันมาก มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ เหมือนเงาติดตามตัวกันเลยทีเดียว เจออีกคนที่ไหน ก็ต้องเจออีก คนอยู่ด้วยกันที่นั่น
3. คนมีปัญญาตามรู้จิตของตัว ดูจิตของตน ตั่งมั่นในความดี คำพูดดี การกระทำที่ดี ล้วนเกิดจากใจที่ดี เมือ่ประกอบกรรมดี ความดีก็ติดตามเหมือนเงาตามตัว.
4. เงาตามตัว. ความเชื่อที่สำคัญที่สุดก็คือ "เชื่อในเรื่องกรรม" เพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตน ใครทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ไม่ช้าก็เร็ว.
5. ตั้งแต่วันที่พี่ ๆ รับน้องแตงเข้ามาอยู่ด้วย โลกของผม ฟักทอง ก็เริ่มเปลี่ยนไป จะทำอะไรที เหมือนมี เงาตามตัว จะทำอะไรที She ไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองเล้ย .
6. ค่ารักษาพยาบาล ทุกอย่างเพิ่มขึ้นเหมือนเงาตามตัว จะรู้ได้อย่างไรว่าเงินที่เพียรเก็บออมมานั้นจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในอนาคต ดังนั้นการวางแผนการเงินที่ดี
7. เงาตามตัว. หมายถึง ผลของการกระทำที่เกิดตามติดมาทันที หรือผู้ที่ไปไหนไปด้วยกันแทบไม่คลาดกันเลย. เงาในที่นี้หมายถึงเงาของคน สัตว์ หรือสิ่งของเมื่อเคลื่อนที่ ...
8. เมื่อวันที่ฝนตก หัวใจก็หนาวสั่น เดินตากฝนให้มันเปียกปอนก็ยังร้อนในใจ. อยู่อย่างคนครึ่งๆกลางๆ ไม่มีใครมายืนข้างกาย อยู่กับแหงาที่เป็นดังเงาตามตัว.
9. เงาตามตัว. ความหมาย ผลของการกระทำที่เกิดตามติดมาทันที หรือผู้ที่ไปไหนไปด้วยกันแทบไม่คลาดกันเลย. ตัวอย่าง เรื่องกฎแห่งกรรมนี่เป็นเหมือนเงาตามตัวจริงๆ ...
10. เคราะห์ดีเคราะห์ร้ายของคนไม่ได้มีเกณฑ์อยู่ข้างหน้า คนนำเคราะห์มาสู่ตนโดยความประพฤติของตนเอง ผลแห่งความดีความชั่วย่อมติดตามดุจเงาตามตัว จงดำเนิรตามทางที่ชอบ
11. เดินตามกันเหมือนเงาตามตัว. เมื่อปวด จะให้ยิ้มแย้มได้อย่างไร ? ประมาณ 20% ของชาวไมเกรน เป็นซึมเศร้า ใช่แล้ว ชาวไมเกรน 10 คน เป็นซึมเศร้า 2 คน.
12. เงาตามตัว. ควรรู้จักการประมาณตน. รู้จนรู้ใจไม่หวั่น. รายรับรายจ่ายดุลกัน. สัมพันธ์เป็นเงาตามตัว. จ่ายตามฐานะตระหนัก. รู้จักทบทวนถ้วนทั่ว. กินอยู่พอเพียง ...
13. ไม่ว่าคนเราจะเดินไปในทิศทางไหนก็จะมีเงาตามตัวเราเสมอ แม้พวกเราจะได้รับแสงสว่างจากพระอาทิตย์ แต่พอหันกลับไปก็ยังมีเงาติดตัวเราอยู่ดี พวกเราไม่ชอบเงา ...
14. ทว่าความสัมพันธ์ของแม่ลูกคู่นี้ยังเหนียวแน่นหนึบตัวติดกันหนักยิ่งกว่าเดิม ชนิดที่เรียกว่า 'เงาตามตัว' เห็นแม่หน่าที่ไหนต้องเห็นหนูนวลที่นั่น ไม่ว่าจะทำสวย ...
15. คนเป็นเลขาก็เหมือน เงาตามตัว เจ้านาย เวลานายไปไหนก็ต้องคอยไปด้วยเสมอไม่ห่างกาย