คลื่นลูกใหม่ หมายถึงอะไร ? สำนวน สุภาษิตไทยที่กล่าวว่า คลื่นลูกใหม่ หมายถึง  (สำ) น. คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาและมีความคิดก้าวหน้าที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ แทนคนรุ่นเก่า. ผลการค้นหา พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

สำนวน คลื่นลูกใหม่ ใช้ในการเปรียบเปรยถึง คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษา และมีแนวคิดที่แตกต่างกันกับคนรุ่นเก่า ซึ่งคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะเข้ามาแทนคนรุ่นเก่าที่ความรู้ที่คนรุ่นเก่ามีนั้นไม่สามารถใช้ได้ ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว ซึ่งคนรุ่นเก่านั้นอาจจะตามไม่ทัน หรือไม่รู้เท่าทัน เข้าใจบริบทของสังคมสมัยใหม่ ซึ่งการทำงาน และความรู้ในสมัยเก่านั้นอาจจะใช้ได้ได้แลว หรือเป็นความรู้ที่ตกยุค ไม่สามารถใช้งานได้ในยุคปัจจุบัน


ที่มาของสำนวน คลื่นลูกใหม่นั้น เปรียบเทียบได้กับคลื่นทะเลที่ว่ากันว่า คลื่นลูกใหม่นั้น มักจะซัดเข้าฝั่งเพื่อที่จะกลบคลื่นลูกเก่าที่หมดพลังไปแล้ว เปรียบเปรยได้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามแทนคนรุ่นเก่า ที่กำลังหมดพลังด้วยเช่นกัน

การยอมรับความจริงว่าความรู้ที่เรามีนั้นอาจจะใช้ไม่ได้ผลในวันข้างหน้านั้น เป็นสิ่งที่ดี สำหรับคนที่เป็นคนรุ่นเก่านั้นสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะปล่อยให้คนรุ่นใหม่เข้ามาจัดการสิ่งต่างๆ ไม่ใช่ว่าจะยึดเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ คิดว่าตัวเองถูกต้องอยู่เพียงผู้เดียว ถ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจในการสั่งการหรือผู้บริหารประเทศนั้น การยึดติดในอำนาจ หรือต้องการรักาอำนาจของตนและพวกพ้องเอาไว้โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงประเทศชาติ และประชาชนเป็นหลักนั้น ก็อาจจะเป็นสาเหตุให้ประเทศล้าหลังได้


  • คลื่น หมายถึง [คฺลื่น] น. นํ้าในทะเลหรือแม่นํ้าลำคลองเป็นต้น ซึ่งบางส่วนมีอาการเคลื่อนไหวนูนสูงกว่าระดับโดยปรกติแล้วลดลงและแลเห็นเคลื่อนไปเป็นระยะยาวหรือสั้นบนผิวนํ้า, โดยปริยายใช้แก่สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คลื่นเสียง คลื่นมนุษย์ ผมดัดเป็นคลื่น ถนนเป็นคลื่น.
  • ลูก หมายถึง (๔) น. เรียกสิ่งที่มีรูปกลม ๆ หรือยาว ๆ หรือโดยอนุโลมว่า ลูก เช่น ลูกกุญแจ ลูกเต๋า ลูกหิน
  • ใหม่ หมายถึง (๑) ว. เพิ่งมี เช่น มาใหม่ รุ่นใหม่, มีอีกนอกจากที่เคยมีอยู่แล้ว เช่น มีเมียใหม่, ซํ้า เช่น พูดใหม่ ทำใหม่ อ่านใหม่, อีกครั้งหนึ่ง เช่น ตื่นมาแล้ว กลับไปนอนใหม่, ยังไม่ได้ใช้ เช่น ของใหม่, ไม่เคยประสบมาก่อน เช่น ความรู้ใหม่ เพลงใหม่, เริ่มแรก เช่น ข้าวใหม่ นักเรียนใหม่

ตัวอย่างการใช้งานสำนวน คลื่นลูกใหม่ ในประโยค

1. หลักสูตร คลื่นลูกใหม่และการศึกษาดูงานความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ศิลปินคลื่นลูกใหม่ชาวเวียดนาม ลินห์ พวง เวน คว้ารางวัล Han Nefkens
3. คลื่นลูกใหม่ย่อมมาแทนคลื่นลูกเก่า เป็นไปตามกฏพระไตรลักษณ์ คือความเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
4. คลื่นลูกหนึ่งที่ซัดเข้ามา ตั้งใจจะชะล้างตัวตนของฉันให้หายไป. กระแสน้ำดึงให้ฉันจมดิ่งลงไป. ถูกทับถมไปด้วยทราย ไม่สามารถเอื้อนเอ่ยอะไรได้เลย.
5. การสร้างคลื่นลูกใหม่ให้มีโอกาสพัฒนาและต่อยอดในเชิงธุรกิจ
6. แบบฟอร์มการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2563.
7. 5G คลื่นลูกใหม่ของธุรกิจ Entertainment. การเกิดขึ้นของเทคโนโลยี 5G อาจไม่ใช่เรื่องน่าตื่นตูมสักเท่าไรสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อดูหนัง ฟังเพลง หรือเล่นเกม วันละไม่กี่ชั่วโมง .
8. คลื่นลูกใหม่ 'เพชรชมพู กิจบูรณะ' หิ้วดีกรีเดอรัม ลุยงาน. โดย กันติพิชญ์ ใจบุญ. หากถามว่าในวัยเบญจเพสของผู้คน เรากำลังทำสิ่งใดหรือต้องการสิ่งใดในชีวิต ...
9. จับตาอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต คลื่นลูกใหม่แห่งยุค Attention Economy เมื่อ 'เวลา' เป็นปัจจัยหลักขับเคลื่อนแบรนด์สู่การเป็นผู้นำตลาด
10. ส่อง 3 หนุ่มนักธุรกิจคลื่นลูกใหม่ดีกรีเศรษฐีเมืองพนมเปญออกญา ลี โชคชัย, นิโต้ เอช. ลิม และนิญ่า เอช. ลิม3 หนุ่ม 3 มุมติดทำเนียบหล่อ.