Ad

DXOMARK คืออะไร?

DXOMARK คืออะไร?  DXOMARK นั้นพวกเขาเรียกตัวเองว่า "an independent benchmark that scientifically assesses smartphones, lenses and cameras" หรือ "มาตรฐานอิสระที่ประเมินเลนส์และกล้อง ของ สมาร์ทโฟน"

ได้รับการก่อตั้งในปี 2008 ที่เป็นเจ้าของโดย DXOMARK Image Labs ที่มีสำนักงานอยู่ที่  Boulogne-Billancourt, Paris, France. โดย DXOMARK ได้เริ่มต้นในชื่อ DxO Labs ในเดือนกันยายน 2017 และได้ทำการรีแบรนด์เป็น DXOMARK ในปี 2019 .

การวิเคราะห์ ด้วยการใช้ชุดซอฟท์แวร์ของทาง DXOMARK เองที่ได้รวมเอาอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบทั้งเลนส์ เซ็นเซอร์ และตัวกล้องของสมาร์ตโฟน โดยการทดสอบนั้นจะใช้ไฟล์ RAW และไฟล์แบบ JPG และรวมถึงไฟล์วีดีโอด้วย โดยเจ้าตัววิเคราะห์ผลนี้จะให้ค่าที่ออกมาเป็นทั้งตัวเลข และ กราฟฟิคของค่าที่ได้จากการทดสอบ ซึ่งตัวซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบนี้ก็เป็นสินค้าของ  DXOMARK ด้วย

DXOMARK นั้น มีการทดสอบอะไรบ้าง?

สำหรับการทดสอบของ DXOMARK นั้นมีการทดสอบที่หลากหลายด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก เพื่อที่จะใช้ในการประเมิณความสามารถของ กล้อง และเลนส์ รวมทั้ง เซ็นเซอร์ และส่วนประกอบต่างๆภายใน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆได้แก่

Camera Sensor rating การทดสอบเซ็นเซอร์ของกล้อง

ด้วยการทดสอบความสามารถของเซ็นเซอร์ด้วยวิธีการ และใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อทำการทดสอบไฟล์แบบ RAW หรือไฟล์จากเซ็นเซอร์รับภาพที่ไม่ได้ถูกบีบอัด โดยการรวมคะแนนจากสามหน่วยย่อยที่ไม่เปิดเผยได้แก่

  • Color Depth ความลึกของสี มีค่าเป็น บิต และเรียกว่า Portrait score
  • Dynamic Range ที่เรียกว่า Landscape score
  • Low-light performance ที่ใช้ค่า ISO ในการวัดที่เรียกชื่อว่า Sports score.

และนอกจากนั้นก็มีค่า Perceptual Megapixel หรือ (P-MPix) ที่ใช้ในการให้คะแนนของเซ็นเซอร์ เมื่อทำการจับคู่กับเลนส์ ซึ่งทาง DXOMARK นั้นได้ออกมาเคลมว่าค่า P-MPix นั้นมีความเที่ยงตรง และ สัมพันธ์กับค่าที่ผู้ถ่ายภาพต้องการใช้ในการประเมิณ คุณภาพของภาพที่ได้จาก กล้อง และเลนส์ อีกด้วย

Lens rating

DXOMARK นั้นได้ทำการทดสอบ เลนส์ ด้วยการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับกล้องหลากรุ่น เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับค่าในการทดสอบ

Camera rating

การให้คะแนน กล้อง เป็นที่ทราบดีว่าในปัจจุบันนี้ สมาร์ตโฟนนั้นได้เข้ามาแทนที่กล้องแบบคอมแพคไปเรียบร้อยแล้ว และทาง DXOMARK เองก็ได้เริ่มทดสอบสมาร์ตโฟน และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ ในปี 2011 เป็นต้นมา และได้เปิดตัว DXOMARK Mobile ในปี 2012 และมีการอัปเดทใหญ่ในเดือนกันยายน ปี 2017 ด้วยการออกแบบการทดสอบต่างของสมาร์ตโฟนไม่ว่าจะเป็นค่า การถ่ายภาพในช่วงแสงน้อย การซูมระยะไกล การใช้ความลึกของภาพ และ โบเก้ และในปี 2019 คะแนนสำหรับสมาร์ตโฟนนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่โดยใช้ชื่อว่า DXOMARK CAMERA

DXOMARK CAMERA นั้นเป็นค่าโดยรวมของการทดสอบอุปกรณ์โดยรวมที่ได้รวมเอาคะแนนที่ทำได้จากภาพถ่าย และวีดีโอมารวมกัน โดยคะแนนในส่วนของภาพถ่ายนั้นได้มาจากการทดสอบในส่วนย่อยของ 9 กลุ่มการทดสอบ ได้แก่

Exposure and Contrast, Color, Autofocus, Texture, Noise, Artifacts, Night, Zoom, Bokeh
และ Wide

ส่วนค่า DXOMARK ในส่วนของภาพเคลื่อนไหว หรือวีดีโอนั้นได้มาจากค่าการทดสอบค่า Exposure, Color, Autofocus, Texture, Noise, และ Artifacts รวมถึง ประสิทธิภาพในการลดการสั่นไหวของวีดีโอด้วย

โดยค่าที่ได้จากการทดสอบทั้งหมดนั้น ได้รับการรวบรวมและประมวลผลให้เป็นค่าโดยรวมทั้งหมด ซึ่งจะถูกเรียกว่า DXOMARK Score.

การทดสอบของ DXOMARK นั้นจะเน้นกระบวนการทดสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ดังนั้นค่าที่ได้จึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการทดสอบด้วยความรู้สึกของคนเป็นหลัก ซึ่งแต่ละคนก็มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ส่วนการทดสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกครั้งที่ทำการทดสอบ .

ค่า DXOMARK ในปัจจุบันนี้จึงได้ถูกยอมรับจากสื่อ และ ผู้ใช้งานพอสมควรที่นำเอาข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ หรือ ค่า DXOMARK นี้ไปใช้ในการพิจารณาถึงประสิทธิภาพของกล้องสมาร์ตโฟนนั่นเอง

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น