บุญผลา แปลว่าอะไร ? ความหมายของคำที่กล่าวว่า “บุญผลา” หมายถึง พรหมลิขิต ซึ่งคำว่า  [พฺรมมะ-, พฺรม-] น. อำนาจที่กำหนดความเป็นไปของชีวิต (ถือกันว่า พระพรหมเขียนไว้ที่หน้าผากของเด็กซึ่งเกิดได้ ๖ วัน). (ส.). อ้างอิงจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

บุญผลา ในความหมายของภาษาอีสาน หมายถึง บุพเพสันนิวาส พรหมลิขิต ที่มีความหมายที่ลึกซึ่งที่หมายถึงความรักของคนสองคนที่ได้มาพบเจอกัน ผูกพันกัน เป็นการกล่าวถึงรักแท้รักแรกพบที่มีความยึดโยงอยู่กับความเชื่อทางศาสนาพุทธ ที่เชื่อว่าคนสองคนจะมารักกันได้นั้น อาจจะเกิดจากการที่เคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาก่อนในชาติที่แล้ว หรืออาจจะเหตุการณ์ในช่วงชีวิตนี้ก็เป็นได้ ความรักที่เกิดแบบกะทันหัน รู้สึกรักและผูกพันในทันทีที่พบหน้ากันนั้น เรียกกันว่า บุพเพสันนิวาส

บุพเพสันนิวาส เป็นคำที่รับมาจากภาษาบาลีว่า ปุพฺเพสนฺนิวาส (อ่านว่า ปุบ-เพ-สัน-นิ-วา-สะ). ปุพฺเพ (อ่านว่า ปุบ-เพ) แปลว่า ก่อน แรก เบื้องต้น เบื้องหน้า. สนฺนิวาส (อ่านว่า สัน-นิ-วา-สะ) แปลว่า อยู่ร่วม. บุพเพสันนิวาส แปลว่า การเคยอยู่ร่วมกัน หมายถึง การเคยอยู่รวมกันในชาติก่อน หมายเอาเฉพาะผู้ที่เคยอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากัน ตรงกับที่ใช้ในภาษาไทยทั่วไปว่า การเป็นเนื้อคู่กัน หรือเหมือนกับความหมายหนึ่งของคำว่า พรหมลิขิต เช่น คงเป็นด้วยบุพเพสันนิวาสจึงทำให้เขาเดินทางไปอเมริกาและพบกับคนที่เป็นเนื้อคู่ของเขา. อ้างอิง

"พรหมลิขิต" พรหมกำหนดให้ ตรงตัวทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่เจอะเจอเป็นพรหมประทานมาให้ รัก แค้น เศร้าโศก ชิงชัง  ทุกอย่างโยนไปที่พรหม พรหมนั้นดลบันดาล ได้พบเจอกันมาอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเพราะพรหมลิขิต

"บุพเพสันนิวาส" มีจริงไหม ?

บุพเพสันนิวาสมันก็คือเรื่องของการทำบุญร่วมกันม จึงได้มาครองคู่กัน บางคนจะมาพูดเหมือนมันเป็นคนละเรื่องกัน
ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเรื่องนี้แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่มีจะต้องเป็นคนดีไม่ดีนะ คือคนเรามันมีบุญมีกรรมมาต่างกัน บางคนมีคู่กรรมกันมาตัดรอนก็ไม่ได้เจอคู่บุญหรอก ถ้าคุณเชื่อเรื่องชะตาชีวิตที่ถูกขีดมาแล้ว อย่างถ้าจะมองเฉพาะในมุมของความรัก บางทีเราอาจจะต้องผ่านใครต่อใครมาหลายต่อหลายคนก่อนก็ได้กว่าจะได้มาเจอคู่ของเราจริง ๆ

จะว่าไปก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคน เรื่องแบบนี้ค่อนข้างที่จะเป็นนามธรรมและ พิสูจน์กันด้วยหลักฐานได้ค่อนข้างบากพอสมควรแต่ว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหรือไม่ มีแน่นอนซึ่งบางทีก็ทำให้เราอึ้งได้เช่นกัน ถ้าคุณได้เจอใครแล้วรู้สึกถูกชะตาอย่างบอกไม่ถูก นั่นอาจจะเป็นได้ทั้ง บุพเพสันนิวาส หรือ แค่ พรหมลิขิต เท่านั้นก็เป็นได้ เราไม่อาจจะพิสูจน์ได้ว่า ชาติที่แล้ว  และชาติหน้าจะมีจริงหรือไม่ แต่ว่าในชาตินี้เดี๋ยวนี้นนั้นเราสามารถเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเราได้ รักคนที่รักเรา ได้ ดังนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขเท่านี้ก็พอ ส่วน บุญผลา นั้นจะมีจริงหรือไม่สักวันหนึ่งเราจะเข้าใจเอง