วัวใครก็เข้าคอกคนนั้น หมายถึงอะไร ? สำนวนสุภาษิตไทยที่กล่าวว่า “วัวใครก็เข้าคอกคนนั้น” หมายถึง  (สำ) น. กรรมที่มีผู้ใดทำไว้ย่อมส่งผลให้แก่ผู้นั้น ดุจวัวที่กลับเข้าคอกของมันเอง. หรือ กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นคืนสนองใครที่ทำกรรมอะไรไว้ย่อมด้รับผลกรรมจากการกระทำที่ตัวเองได้ทำไว้ ไม่ช้าก็เร็ว ผลจากการกระทำทั้งสิ่งที่ดี และไม่ดี ก็จะส่งผลให้ผู้ที่เป็นคนกระทำเอง โดยไม่เกี่ยวกับผู้อื่น โดยผู้ที่กระทำนั้นจะได้รับกรรมเองทั้งหมด ทั้งกุศลกรรม หรือ กรรมดีที่ได้สร้างไว้ในอดีตที่ผ่านมา หรืออกุศลกรรม หรือกรรมชั่วที่ได้ทำไม่ดีเอาไว้ไม่ช้านานก็จะเริ่มส่งผลให้ผู้กระทำกรรมชั่วดังกล่าวนั้นได้รับผลกรรมทั้งหมดด้วยตนเอง

เช่นเด็กชายประยุทธ ทำกรรมดีไว้โดยการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทุกวัน จนเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดและสุดท้ายก็สอบได้คะแนนเต็มในวิชานั้นแบบนี้แหละที่เรียกว่า วัวใครก็เข้าคอกคนนั้น กรรมคือ การกระทำ, การงาน, กิจ, เช่น พลีกรรม ต่างกรรมต่างวาระ, เป็นการดีก็ได้ ชั่วก็ได้ เช่น กุศลกรรม อกุศลกรรม.

 • วัว หมายถึง น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Bos taurus Linn. ในวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ กีบคู่ ลำตัวมีสีต่าง ๆ เช่น นํ้าตาล นวล เขาโค้งสั้น ไม่ผลัดเขามีเหนียงห้อยอยู่ใต้คอถึงอก ขนปลายหางเป็นพู่ ที่เลี้ยงเพื่อนำน้ำนมมาบริโภค เช่น พันธุ์โฮลสไตน์-ฟรีเซียน ที่ขุนเป็นวัวเนื้อ เช่น พันธุ์บรามัน, โค ก็เรียก, (ปาก) งัว.
 • ใคร หมายถึง [ไคฺร] ส. คนไหน, ผู้ใด, ใช้เป็นคำถาม เช่น ใครมา เขาไปกับใคร.
 • ก็ หมายถึง สัน. แล้ว, จึง, ย่อม, เช่น พอหันหน้ามาก็พบเขา ทำดีก็ได้ดี.
 • เข้า หมายถึง ก. อาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือทำให้เคลื่อนไปข้างใน เช่น เข้าบ้าน เข้าถํ้า เอาหนังสือเข้าตู้, เคลื่อนมาสู่, มาถึง, เช่น รถด่วนเข้า ๑๐ นาฬิกา พระศุกร์เข้า, สิง เช่น ผีเข้า เจ้าเข้า
 • คอก หมายถึง น. ที่ล้อมขังสัตว์บางชนิด เช่น วัว ควาย ม้า หมู, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น คอกพยาน
 • คน หมายถึง น. มนุษย์.
 • นั้น หมายถึง ว. ใช้ประกอบนามหรือข้อความที่กล่าวอ้างมาแล้ว เช่น ในจดหมายฉบับนั้น ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น, ใช้ประกอบนามที่หมายถึงบุคคล หรือสิ่งที่อยู่ห่างออกไป เช่น คนนั้น สิ่งนั้น, ใช้ประกอบคำอื่นคู่กับคำ ใด แสดงความแน่นอน เช่น คนใด…คนนั้น เมื่อใด…เมื่อนั้น.

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวน สุภาษิตไทย วัวใครก็เข้าคอกคนนั้น


 1. สมัยก่อนเขาเคยมีอาชีพขายปลา ซึ่งทุกวันต้องฆ่าปลาโดยการทุบหัว สุดท้ายแล้ววัวใครเข้าคอกคนนั้นตอนนี้เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรง
 2. คนอย่างนายมัวแต่ทำบาปทำกรรมไม่เว้นแต่ละวัน ระวังไว้เถอะกรรมจะตามสนองอย่างที่โบราณว่าวัวใครเข้าคอกคนนั้น
 3. เด็กชายประยุทธ ทำกรรมดีไว้โดยการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทุกวัน จนเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดและสุดท้ายก็สอบได้คะแนนเต็มในวิชานั้นแบบนี้แหละที่เรียกว่า “วัวใครก็เข้าคอกคนนั้น”
 4. เด็กชายประวิตร ไม่ยอมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเลย เอาแต่เที่ยวเล่นไปวันๆ สุดท้ายสอบตกทุกวิชานี่แหลหนาที่เขาเรียกกันว่า “วัวใครก็เข้าคอกคนนั้น”
 5. “วัวใครก็เข้าคอกคนนั้น” เคยได้ยินว่าแย่งแฟนคนอื่นแล้วกรรมจะตามสนอง อยากรู้ว่าคนที่เคยแย่ง ... มีคู่รัก คนอื่นก็จะมาเอาไป อาจต้องกลายเป็นเมียน้อยเขา เป็นต้น
 6. ทุกวันนี้ปัญหาเรื่องอาชญากรรมนั้นมีมากมายเหลือเกิน ทั้งฉกชิงวิ่งราวกัน เพื่อที่จะแย่งทรัพย์สินกันก็มาก โดยตำรวจจับเข้าคุกเข้าตารางก็มาก ก็อย่างว่าแหละ “วัวใครก็เข้าคอกคนนั้น” ทำกรรมใดไว้ก็ต้องรับผลกรรมที่ตนได้ทำลงไป
 7. ประยุทธเป็นคนยึดอำนาจมาจากประชาชน และพยายามทุกวิถีทางที่จะสืบทอดอำนาจต่อไปอีก 10-20 ปี หรือจนจะเดินไม่ไหว ซึ่งอาจจำทำให้ตอนหมดอำนาจวาสนาแล้วอาจจะโดนประชาชน และผู้ที่โดนกระทำ ไล่คิดบัญชีย้อนหลัง “วัวใครก็เข้าคอกคนนั้น”

อ้างอิง