แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต LiFePO4

แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต  หรือ Lithium Ferro Phosphate โดยรูจักกันในชื่อ LFP หรือ LiFePO4 ที่ได้เปิดตัวครั้งแรกในปี 1996 ซึ่งเข้ามาแทนที่แบตเตอรรี่แบบเดิมที่มีจุดเด่นตรงความปลอดภัยสูง และเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ ลิเทียมฟอสเฟตนั้นมีความหนาแน่นของกำลังสูงทำให้พวกมันได้ถูกใช้ในงานต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ หุ่นยนต์ รถไฟฟ้า และ อื่น ๆอีกมากมาย และเนื่องจากว่าพวกมันนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้พวกมันถูกใช้ในงานสำหรับเก็บสะสมพลังงานในระบบไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์ ระบบ Off-Grid และ stand-alone


โดยข้อดีหลักของแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตได้แก่


 • เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิ  
 • ไม่ระเบิดเพราะมีความร้อนสูงหรือลุกไหม้
 • เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า ประกอบด้วยเพียง เหล็ก กราไฟต์ และฟอสเฟต
 • Calendar life > 10
 • รอบการชาร์จสูงมาก ตั้งแต่ 2000- หมื่นรอบในบางรุ่น
 • อุณภูมิที่เหมาะสำหรับการใช้งานอยู่ที่ 70 องศาเซลเซียส
 • ให้กำลังไฟที่ต่อเนื่อง
 • สามารถรีไซเคิลได้ง่าย

ประวัติความเป็นมา

LiFePO4 เป็นแร่ที่ได้จากธรรมชาติในตระกูล olivine family หรือ แร่ triphylite ซึ่งใช้ในการทำขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ที่ได้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในงานวิจัยของ Akshaya Padhi และผู้ร่วมงาน John B. Goodenough ของมหาวิทยาลัย Texas ในปี 1996 โดยได้ใช้แร่ดังกล่าวเป็นขั้วลบในแบตเตอรี่แบบลิเทียม เพราะว่าพวกมันมีราคาถูก ไม่เป็นพิษ และความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของเหล็ก ความคงตัวทางความร้อนที่ดีเยี่ยม ลักษณะความปลอดภัย ประสิทธิภาพไฟฟ้าเคมี และความสามารถเฉพาะในการกักเก็บไฟฟ้า (170 mA·h/g, or 610 C/g) โดยได้รับการยอมรับจากการใช้งานในท้องตลาด เป็นจำนวนมาก

โดย อุปสรรคสำคัญสำหรับการนำไปใช้ในทางการค้าคือ การนำไฟฟ้าต่ำมาก ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการลดขนาดอนุภาคที่ใช้เคลือบ LiFePO4 ด้วยอนุภาคที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าเช่นท่อนาโนคาร์บอน ที่เป็นท่อคาร์บอนที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร

และหลังจากนั้น MIT ก็ได้ทำการเปิดตัวการเคลือบแบบใหม่ที่ช่วยให้ไอออนนั้นสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระภายในแบตเตอรี่ ด้วย "Beltway Battery" ทำให้สามารถทำการ บายพาสไอออนที่เข้าและออกจากขั้วอิเลคโทรด ด้วยความเร็วที่เพียงพอสำหรับการชาร์จให้เต็มได้ในระยะเวลาที่ต่ำกว่า 1 นาที และนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบได้ด้วยการเคลือบอนุภาคของ lithium iron phosphate ในวัสดุที่มีคุณสมบัติ glassy material ที่มีชื่อเรียกว่า lithium pyrophosphate โดยทำให้ตัวไอออนนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากกว่าในแบตเตอรี่แบบอื่น ๆ

รอบการชาร์จของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต  

แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต  ช่วยให้รอบของการชาร์จและ ดิสชาร์จสูงมากกว่าแบตเตอรี่แบบปกติ นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมพวกมันถึงได้รับความนิยมในระบบกักเก็บไฟฟ้าต่าง ๆเช่นระบบ ออฟกริด ระบบสำรองไฟฟ้า ที่ต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยรอบของการชาร์จนั้นจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่

 • คุณภาพของเซลล์ลิเทียม
 • ระดับพลังงานในค่า C โดนค่า 1C นั้นหมายถึงการชาร์จ หรือ ดิสชาร์จ ใน 1 ชั่วโมง ส่วน 2 C หมายถึง การชาร์จ หรือ ดิสชาร์จ ในเวลาครึ่งชั่วโมง
 • Depth of Discharge (DOD)
 • ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมขณะใช้งานเช่น อุณหภูมิ ความชื้น และอื่น ๆ


แนะนำ แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต  สามารถหาซื้อได้ที่ไหน ?

แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต Lithium Phosphate LiFePO4 3.2 V 56 AH ใหม่ 100%

แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต LiFePO4 56AH เป็นของใหม่ 100%  จำนวน 4 ก้อน Lot ใหม่ รูน็อตจะเป็นขนาดM4 แถมน็อตให้8 ตัว แบตเตอรี่ LiFePO4 เป็นแบตเตอรรี่ตระกูลลิเธียมชนิดหนึ่งที่มีความปลอดภัยสูง อายุการใช้งานนานกว่าแบตเตอรี่กรดตะกั่วเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานโซลาร์เซลล์, รถไฟฟ้า, Energy storage หรืองาน DIY อื่น ๆ Terminal เป็นแบบ Screw type เชื่อมต่อแต่ละ cell โดย น็อต ตัวผู้ขนาด M4 ความจุ 56 AH


แบตเตอรี่ลิเที่ยม Lifepo4 24V 12Ah

แบตเตอรี่ลิเที่ยม lifepo4   24V 12 Ah ชนิดของ เเบตเตอร์รี่   32650 8S 2P BMS จ่ายกระแสสูงสุด 30A สำหรับรถไฟฟ้า  เครื่องตัดหญ้า และ โซล่าเซลล์ขนาดของแบตเตอรรี่  15 x 13  x 7 เซนติเมตร น้ำหนัก  2.4  กิโลกรัมเครื่องชาร์จ   In put  100-240 V  Out put 29.2 V - 2 ARelated Posts
© Copyright 2020 - All Rights Reserved | Privacy | About | ข้อตกลงและเงื่อนไข | Contact