คดในข้อ งอในกระดูก หมายถึงอะไร ? สำนวนไทยที่ว่า คดในข้อ งอในกระดูก นั้นตามความหมายของ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายของสำนวนดังกล่าวว่า (สำ) ว. มีสันดานคดโกง.
ดังนั้น คดในข้อ งอในกระดูก หมายถึง คนไม่ซื่อสัตย์ มีนิสัยคดโกงเอาเปรียบผู้อื่นจนเป็นสันดาน
คดในข้อ งอในกระดูก  คำอ่านภาษาไทย:คด–ใน–ข้อ–งอ–ใน–กฺระ–ดูก

 • คด หมายถึง ว. ลักษณะที่ไม่ตรงตลอด
 • ใน หมายถึง บ. ตรงกันข้ามกับ นอก, ไม่ใช่นอก, เช่น ในบ้าน ในเมือง.
 • ข้อ หมายถึง  น. เรียกอวัยวะบางส่วนที่มีข้อต่อและงอได้ เช่น ข้อมือ ข้อศอก ข้อเท้า
 • งอ หมายถึง  ว. ลักษณะที่มีส่วนปลายหักโค้งเข้าหาตัวมันเองเช่นรูปอย่างขอ
 • กระดูก หมายถึง  น. โครงร่างกายมีลักษณะแข็ง, ส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงร่างกาย

ที่มาของคำพังเพย มาจากการเปรียบเทียบนิสัยใจคอ กับความคดงอของอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์ ที่มีสันดานคดโกงมาตั้งแต่เกิด โดยอุปนิสัย ซึ่งเป็นคนไม่ดีที่มีนิสัยคดโกงมาตลอดชีวิต คนประเภทนี้หากพบเจอควรรีบถอยห่างให้ไกลเพราะว่าเป็นคนที่คบไม่ได้ และอาจจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้สักวันหนึ่ง โดยคนที่มีนิสัยในการคดโกงนี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขให้เป็นคนดีขึ้นมาได้แน่นอน เพราะว่านิสัยที่คดโกงไม่ยอมเคารพกฎเกณฑ์ของสังคม คนแบบนี้ จะกลับตัวกลับใจได้ยากมาก เรียกว่าโกงจนเป็นสันดานแล้วก็ว่าได้


การใช้สำนวน คดในข้อ งอในกระดูก  นั้นใช้ในการเปรียบเทียบคนไม่ดีที่มีนิสัยชอบคดโกง ซึ่งเป็นที่ทาราบกันดีว่าคนที่มีนิสัยดังกล่าวนั้นเป็นคนไม่ดี ไม่น่าคบ และไม่น่าส่งเสริมให้ได้รับตำแหน่งการงานที่ดี เพราะนิสัยที่ชอบคดโกงผู้อื่นยอมโกงทุกอย่างเพื่อที่จะแสวงหาเอาผลประโยชน์มาใส่ตัวเอง ดังนั้นคนประเภท คดในข้อ งอในกระดูก  จึงไม่น่าคบไม่น่าให้มีอำนาจหรือมีตำแหน่งในการบริหารจัดการสิ่งใด ๆเลย เพราะว่าถ้าหยิบหรือจับสิ่งใดเข้าไปก็จะหาทางแสวงหาประโยชน์จากสิ่งนั้น คนที่มีนิสัยคโกงอยู่ในกมลสันดานนั้น พยายามอย่าเข้าใกล้เป็นดีที่สุด

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวน คดในข้อ งอในกระดูก  มีการใช้งานอย่างไรในประโยค


 1. ประยุทและพรรคพวกใช้วิธีโกงเลือกตั้งมาเพื่อเป็นนายก เพื่อที่จะมาจัดการกับนักการเมืองที่ชอบ คดในข้อ งอในกระดูก  
 2. ดวงใครเอยคดในข้องอในกระดูก ปากว่าซื่อแต่โกงกินเรียบยกพวกกังฉินครองเมือง ใครคิดออกบ้างดูยังไง พุธเรือนราหูเบียนศุกรอาทิตย์ ใครคิดขวางเปนไม่ได้ต้องจับเข้าคุก แต่ตนเองหมิ่นเบื่องสูงกลับบอกไม่เจตนา ดวงแบบนี้หน้าเนื้อใจเสือเชื่อไม่ได้
 3. มนุษย์ผู้ใด มันบังอาจดูหมิ่น หยามเหยียด อาศัยความศรัทธา หากิน คดในข้อ งอในกระดูก คิดละโมบ เพราะความโลภ..!
 4. เถาวัลย์ / ย่านเชือก คดในข้อ งอในกระดูก (เป็นคนไม่มีค่า ไม่ควรคบ)
 5. เขาเป็นคนโกง มีนิสัย คดในข้อ งอในกระดูก สมควรแล้วที่โดนจับเข้าคุก
 6. อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัว และ คดในข้อ งอในกระดูก คดโกง เพราะจะไม่มีใครคบ
 7. คนที่มีนิสัย คดในข้อ งอในกระดูก เป็นคนไม่ดี
 8. สมศักดิ์เป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีนิสัยขี้โกง คดในข้อ งอในกระดูก ชองเอางบประมาณไปใช้ทำประโยชน์ให้พรรคพวกตนเอง
 9. ประวิตรชอบยืมนาฬิกาเพื่อมนาแล้วไม่คืนหลายเรือน เขาเป็นคนที่มีนิสัย ไม่ดี ชอบ “คดในข้อ งอในกระดูก”
 10. นายสุวิทย์ ขณะที่บวชเป็นพระนั้นมีนิสัยชอบคดโกง เขาเป็นคนที่มีลักษณะ “คดในข้อ งอในกระดูก” จนถูกจับสึก
 11. สุเทพนั้นเป็นคนที่มีนิสัยโกงกิน “คดในข้อ งอในกระดูก” แต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนไม่ดี หนำซ้ำยังเที่ยวไปชี้หน้าตนอื่นว่าโกง ทั้ง ๆที่ตัวเองนั้นสุดจะทน
 12. เขาโดนตราหน้าว่า เป็นคน “คดในข้อ งอในกระดูก” ทั้ง ๆที่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลย
 13. ธรรมนัส เป็นคนมีนิสัย “คดในข้อ งอในกระดูก” โกงได้แม้กระทั่งวุฒิการศึกษา
 14. ศรีสุวรรณ์ ยื่นตรวจสอบนักการเมืองท้องถิ่นที่มีนิสัย “คดในข้อ งอในกระดูก”
 15. ปารีณา และ พ่อเป็นคนลักษณะ “คดในข้อ งอในกระดูก” โกงได้แม้กระทั่งเงินวัด