-->

มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลก PM2.5 หรือฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ...

 เมาส์แนวตั้ง หรือ Vertical Mouse คือเมาส์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการออกแบบให้วางแนวตั้งหรือแนวตั้ง ตรงข้ามกับการวางแนวนอนแบบดั้งเดิมของเมาส์คอม...

เครื่องสไลด์ผักผลไม้ได้กลายเป็นเครื่องมือในครัวที่ได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการสไลด์บาง ขูดล...