-->

5G Mobile Hotspots (MiFi) คืออะไร?

 5G Mobile Hotspots (MiFi)  เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือ 5G โดยจะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ได้จากการเชื่อมต่อให้กับอุปกรณ์ต่างๆผ่านทางเครือข่าย WiFi ซึ่งจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ในทุกพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อ 5G หรือคลื่นสัญญาณ 5g เข้าไปถึงโดยการเชื่อมต่อดังกล่าวนั้นในอนาคตเมื่อ เครือข่ายสัญญาณ 5G มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจะเป็นอุปกรณ์หลักที่เราใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทดแทนการเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเคเบิ้ลหรือสาย Fiber Optic ที่มีความนิยมในการใช้งานในปัจจุบันเนื่องจากว่าข้อดีต่างๆของเครือข่าย 5g ของโทรศัพท์มือถือที่มีความหน่วงน้อยกว่ามีการติดตั้งและใช้งานที่ง่ายกว่าไม่จำเป็นจะต้องลากสายเคเบิลจากตู้สัญญาณและคุณสามารถที่เห็นอาการพกพาหรือใช้งานในพื้นที่ที่ห่างไกลจากระบบสายเคเบิล Fiber Optic ได้นั่นเอง

Image by Shafin Al Asad Protic from Pixabay

5G Mobile Hotspots (MiFi) ทำงานอย่างไร?  ระบบ 5G mobile Hotspot นี้จะทำงานโดยการเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับเครือข่ายสัญญาณของโทรศัพท์มือถือโดยใช้คลื่นความถี่ 5g ในการเชื่อมต่อและทำตัวเป็น Router ในการเชื่อมต่อและ access point ในการแชร์สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านทางเครือข่าย WiFi ท้องถิ่นหรือเครือข่าย WiFi ภายในบ้านที่ครอบคลุมการใช้งานพื้นที่ภายในบ้านในระยะไม่เกิน 100 เมตรซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับการเชื่อมต่อ WiFi ได้เหมือนกับการใช้งานเราเตอร์แบบสายเคเบิลในปัจจุบันแต่จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านทางคลื่นสัญญาณ 5g ของโทรศัพท์มือถือแทนการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล Optic หรือสายเคเบิลนำสัญญาณซึ่งเป็นทองแดงที่มีการใช้งานในปัจจุบัน
Image by akitada31 from Pixabay

โดยจะเห็นได้ว่าเครือข่าย 5g นั้นจะมีความหน่วงที่น้อยกว่ามีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ใกล้เคียงกันกับการใช้งานการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลหรือ Fiber Optic เหมาะสำหรับใช้ในการทดแทนระบบอินเทอร์เน็ตบ้านซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นการเชื่อมต่อผ่านทางสาย Fiber Optic ซึ่งมีค่าบริการที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกันกับระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนั้นยังมีความเสถียรมากยิ่งกว่าติดตั้งง่ายกว่าไม่จำเป็นจะต้องเดินสายเคเบิลหรือลากสายเคเบิลจากผู้ให้บริการและมีอัตราการล่มของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่น้อยกว่าเนื่องจากว่าการร่วมหลักๆของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายเคเบิลนั่นก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสายนำสัญญาณเคเบิ้ลที่มักจะถูกกิ่งไม้ล้มทับหรือเกิดความเสียหายกับสายเคเบิลซึ่งจะทำให้การใช้งานนั้นไม่ต่อเนื่องแต่การใช้งานผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนั้นเรียกได้ว่ามีความเสถียรเพียงพอที่จะนำมาใช้งาน
และระบบอินเตอร์เน็ตแบบ mobile Hotspot นั้นยังสามารถที่จะทำการพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของตัวอุปกรณ์เท่านั้นและสามารถที่จะทำการปล่อยสัญญาณให้กับอุปกรณ์ต่างๆผ่านทางเครือข่าย WiFi ได้หลายอุปกรณ์จึงทำให้คุณสามารถที่จะทำการนำเอาไปใช้งานได้ทุกที่ที่มีคลื่นสัญญาณ 5G นอกจากการติดตั้งไว้เพียงที่บ้านอย่างเดียวซึ่งมีความสะดวกมากสบายมากกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตบ้านหรือเคเบิ้ลที่ไม่สามารถที่จะทำการเคลื่อนย้ายได้ในอนาคตการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นจะเป็นการใช้งานระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเป็นหลักการใช้งานระบบเคเบิลหรือสาย Fiber Optic นั้นจะได้รับความนิยมในการใช้งานน้อยลงเนื่องจากว่ามีต้นทุนที่แพงกว่ามีการติดตั้งที่ยุ่งยากมากกว่าจำเป็นจะต้องมีการติดตั้งและลากสายสัญญาณจากตู้สาขาและสวิทชิ่งของผู้ให้บริการรวมถึงการขอใช้บริการนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยากและเสียเวลามากกว่าแต่การใช้งานเครือข่ายแบบ mobile Hotspot นั้นเพียงคุณซื้ออุปกรณ์มาแล้วทำการซื้อซิมติดตั้งลงบน mobile Hotspot ดังกล่าวคุณก็พร้อมที่จะทำการใช้งานโดยการติดตั้งนั้นสามารถที่จะทำได้เองภายในบ้านของคุณเองซึ่งมีความสะดวกสบายมากยิ่งกว่ามีความเร็วที่ใกล้เคียงกันหรืออาจจะมากกว่าและมีปัจจัยอื่นๆที่ช่วยให้คุณสามารถที่จะใช้งานได้ดีกว่าโดยคุณสามารถที่จะดูรายละเอียดของข้อดีของเครือข่าย 5G ได้ที่บทความนี้ซึ่งเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่คุณจะสามารถใช้ประโยชน์ได้จากระบบเครือข่าย 5G ได้ที่ Link นี้  ถึงแม้ว่าค่าบริการในตอนเริ่มต้นจะยังมีราคาที่แพงอยู่แต่ถ้ามีการใช้บริการจำนวนมากผู้ให้บริการก็จะเริ่มลดระดับราคาลงเนื่องจากว่ามีความคุ้มค่ารายการให้บริการที่ดีเพียงพอซึ่งจะทำให้ค่าบริการต่างๆนั้นลดลงมาจนเทียบเท่า แบบสายเคเบิลหรืออินเทอร์เน็ตบ้านหรืออาจจะมีราคาที่ถูกกว่าในบาง Package ซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะทำการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


Sources : https://en.wikipedia.org/wiki/MiFi